Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 9/DIT/U/ZO/2024 Wymiana piasku w piaskownicach dla dzieci, zlokalizowanych na terenach posesji będących własnością Miasta Słupska, administrowanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku

Deadlines:
Published : 17-04-2024 11:07:00
Placing offers : 18-04-2024 10:00:00
Offers opening : 18-04-2024 10:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi
wymiany piasku w piaskownicach dla dzieci, zlokalizowanych na terenach posesji
będących własnością Miasta Słupska administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsk.

Przedmiot zamówienia obejmuje wybranie, wywiezienie i utylizację lub zagospodarowanie dla własnych potrzeb piasku wybranego z piaskownic oraz zakup, dostawę, nawiezienie i rozplanowanie nowego piasku o drobnej i miękkiej strukturze -uziarnieniu 0-2 mm. Oferowany piasek musi posiadać atest PZH

Termin wykonania: 30 dni od dnia podpisania umowy.

Zamawiający odrzuci ofertę jeśli:
-oferta stanowi czyn nieuczciwej konkurencji
- jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
- zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu, a Wykonawca nie złożył
odpowiednich wyjaśnień lub wyjaśnienia potwierdzają
- oferta została złożona po upływie terminu składania ofert
- oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
- nie złożenie wymaganych dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału

Termin związania ofertą.
Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 21 dni licząc od daty upływu terminu do
składania ofert


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Wzór umowy.doc doc 52.5 2024-04-17 11:07:00 Proceeding
wykaz piaskownic 2024.odt odt 18.45 2024-04-17 11:07:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 cena ryczałtowa wywiezienie i nawiezienie piasku 1 m^3 - (0)
2 wymiana piasku w piaskownicach wywiezienie i nawiezienie piasku przy wskazanej cenie ryczałtowej 156.16 m^3 - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2685 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 60