Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
691228 SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA: Organizacja i przeprowadzenie kursu języka polskiego dla obywateli Ukrainy uczestników projektu: „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA MIKOŁÓW” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.10. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny wraz z zapewnieniem opieki nad dziećmi uczestników kursu na czas udziału rodziców/opiekunów w kursie. Anna Mendecka 2022-11-24 23:59:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
472429 2021/BZP-00086276/01 - DPS.26.54.2021-Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla uczestników projektu pt.: „(Nie) samo-dzielni” Anna Mendecka 2021-06-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
850550 DPS.26.197.2023 Wykonywanie usług schronienia Magdalena Gwóźdź 2023-12-27 15:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
799624 DPS.26.125.2023 Usługi schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi Magdalena Gwóźdź 2023-08-11 15:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
749332 2023/BZP 00162554/01 (DPS.26.70.2023) Wykonywanie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych. Magdalena Gwóźdź 2023-06-20 15:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
733923 2023/BZP 00113803 Wykonywanie usług schronienia Magdalena Gwóźdź 2023-03-20 23:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
695624 DPS.26.318.2022 Wykonywanie usług dla osób bezdomnych Magdalena Gwóźdź 2022-12-05 14:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
687514 DPS.26.318.2022 Wykonywanie usług dla osób bezdomnych Magdalena Gwóźdź 2022-11-15 15:06:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
684277 DPS.26.318.2022 Wykonywanie usług dla osób bezdomnych Magdalena Gwóźdź 2022-11-09 10:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
562950 2021/BZP-00086276/01 (DPS.26.321.2022) Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych w formie rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu, dla uczestników projektu pt.: „(Nie)-samo-dzielni” Magdalena Gwóźdź 2022-02-08 12:53:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
548026 DPS.26.272.2021 Wykonywanie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych. Magdalena Gwóźdź 2022-01-04 09:23:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
544080 2021/BZP 00290545/01 Wykonywanie usług dla osób bezdomnych. Magdalena Gwóźdź 2021-12-29 13:09:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to