Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00290545/01 Wykonywanie usług dla osób bezdomnych.

Deadlines:
Published : 29-11-2021 16:32:00
Placing offers : 07-12-2021 09:00:00
Offers opening : 07-12-2021 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie.pdf pdf 207.98 2021-11-29 16:32:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 326.66 2021-11-29 16:32:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 181.47 2021-11-29 16:32:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SWZ - Oświadczenie (art. 125 ust. 1 Pzp).docx docx 25.03 2021-11-29 16:32:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 27.76 2021-11-29 16:32:00 Proceeding
Zał. nr 2a do SWZ - Formularz oferty-część1.docx docx 35.3 2021-11-29 16:32:00 Proceeding
Zał. nr 2b do SWZ - Formularz oferty-część2.docx docx 34.52 2021-11-29 16:32:00 Proceeding
Zał. nr 2c do SWZ - Formularz oferty-część3.docx docx 34.61 2021-11-29 16:32:00 Proceeding
Zał. nr 2d do SWZ - Formularz oferty-część4.docx docx 34.55 2021-11-29 16:32:00 Proceeding
Zał. nr 2e do SWZ - Formularz oferty-część5.docx docx 34.32 2021-11-29 16:32:00 Proceeding
Zał. nr 2f do SWZ - Formularz oferty-część6.docx docx 35 2021-11-29 16:32:00 Proceeding
Zał. nr 2g do SWZ - Formularz oferty-część7.docx docx 34.74 2021-11-29 16:32:00 Proceeding
Zał. nr 2h do SWZ - Formularz oferty-część8.docx docx 34.25 2021-11-29 16:32:00 Proceeding
Zał. nr 2i do SWZ - Formularz oferty-część9.docx docx 34.26 2021-11-29 16:32:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 141.06 2021-12-07 11:47:39 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu części.pdf pdf 421.38 2021-12-09 08:54:50 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 224.74 2021-12-09 14:32:19 Public message
Ogłoszenie o wyniku (1z2).pdf pdf 94.97 2021-12-17 13:29:18 Public message
Ogłoszenie o wyniku (2z2).pdf pdf 106.71 2021-12-23 12:51:22 Public message
Ogłoszenie o wyniku (2z2)-poprawione.pdf pdf 108.65 2021-12-29 13:13:39 Public message

Announcements

2021-12-29 13:13 Magdalena Gwóźdź Przesyłam w załączeniu Ogłoszenie o wyniku (dotyczy części 1 oraz części 2) - publikacja na BIP w dniu 29.12.2021 r.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-12-23 12:51 Magdalena Gwóźdź Przesyłam w załączeniu Ogłoszenie o wyniku.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-12-17 13:29 Magdalena Gwóźdź Przesyłam w załączeniu Ogłoszenie o wyniku.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-12-09 14:32 Magdalena Gwóźdź Przesyłam w załączeniu informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-12-09 08:54 Magdalena Gwóźdź Zawiadomienie o unieważnieniu części 3-9 - proszę o zapoznanie się z załącznikiem.

zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-12-07 11:47 Magdalena Gwóźdź Przesyłam w załączeniu informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-12-07 09:00 Buyer message Łączna wartość przedmiotu zamówienia wynosi: 297 040,00 PLN.
Zamawiający planuje przeznaczyć w zależności od części kwotę:
część 1 = 102 200,00 PLN;
część 2 = 10 220,00 PLN;
część 3 = 76 650,00 PLN;
część 4 = 25 550,00 PLN;
część 5 = 2 120,00 PLN;
część 6 = 32 850,00 PLN;
część 7 = 32 850,00 PLN;
część 8 = 7 300,00 PLN;
część 9 = 7 300,00 PLN.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 508