Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00162554/01 (DPS.26.70.2023) Wykonywanie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.

Deadlines:
Published : 03-04-2023 17:06:00
Placing offers : 14-04-2023 10:00:00
Offers opening : 14-04-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zmówieniu.pdf pdf 147.32 2023-04-03 17:06:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 369.33 2023-04-03 17:06:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 601 2023-04-03 17:06:00 Proceeding
Zał. nr 2 do SWZ - Formularz oferty.pdf pdf 114.2 2023-04-03 17:06:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SWZ - Oświadczenie (art. 125 ust. 1 Pzp).pdf pdf 106.39 2023-04-03 17:06:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.pdf pdf 90.98 2023-04-03 17:06:00 Proceeding
Zał. nr 2 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 38.12 2023-04-03 17:06:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SWZ - Oświadczenie (art. 125 ust. 1 Pzp).docx docx 26.91 2023-04-03 17:06:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 27.9 2023-04-03 17:06:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 256.67 2023-04-14 13:44:41 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-strona inter.pdf pdf 252.65 2023-05-23 13:38:28 Public message

Announcements

2023-05-23 13:38 Magdalena Gwóźdź Przesyłam w załączeniu Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-04-14 13:44 Magdalena Gwóźdź Przesyłam w załączeniu Informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-04-14 10:00 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, że na realizację przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 2 946 340,00 PLN.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy 100% W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 748