Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DPS.26.125.2023 Usługi schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Deadlines:
Published : 28-07-2023 12:33:00
Placing offers : 07-08-2023 10:00:00
Offers opening : 07-08-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu_2023BZP 0033061101.pdf pdf 128.86 2023-07-28 12:33:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 315.66 2023-07-28 12:33:00 Proceeding
Zał.1_SWZ-proj_post_um.pdf pdf 169.43 2023-07-28 12:33:00 Proceeding
Zał.2_SWZ-FO.docx docx 35.45 2023-07-28 12:33:00 Proceeding
Zał.3_SWZ-Ośw.(art.125ust.1).docx docx 27.77 2023-07-28 12:33:00 Proceeding
Zał.4_SWZ-Zob_podm_udost_zas.docx docx 26.88 2023-07-28 12:33:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 207.02 2023-08-07 13:25:06 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-str.inter..pdf pdf 240.23 2023-08-08 15:00:00 Public message
2023BZP 00330611_Ogłoszenie o wyniku.pdf pdf 70.11 2023-08-17 12:40:11 Public message

Announcements

2023-08-17 12:40 Magdalena Gwóźdź W załączeniu przesyłam Ogłoszenie o Wyniku postępowania.

2023BZP 00330611_Ogł [...].pdf

2023-08-08 15:00 Magdalena Gwóźdź W załączeniu przesyłam Informację o wyborze oferty najkorzystniejeszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-08-07 13:25 Magdalena Gwóźdź W załączeniu przesyłam Informację o złożonych ofertach.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-08-07 10:00 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, że na realizację przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 55 998,00 PLN brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 200