Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DPS.26.272.2021 Wykonywanie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.

Deadlines:
Published : 06-12-2021 16:23:00
Placing offers : 14-12-2021 09:00:00
Offers opening : 14-12-2021 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie.pdf pdf 138.02 2021-12-06 16:23:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 343.63 2021-12-06 16:23:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 557.57 2021-12-06 16:23:00 Proceeding
Zał. nr 2 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 37.45 2021-12-06 16:23:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SWZ - Oświadczenie (art. 125 ust. 1 Pzp).docx docx 25.78 2021-12-06 16:23:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 27.58 2021-12-06 16:23:00 Proceeding
Informcja o wyborze oferty-str. int..pdf pdf 208.67 2021-12-27 11:14:11 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 171.58 2021-12-14 15:25:03 Public message
ogłoszenie o wyniku - zawarciu umowy.pdf pdf 70.74 2022-01-04 09:27:48 Public message

Announcements

2022-01-04 09:27 Magdalena Gwóźdź Przesyłam w załączeniu Ogłoszenie o wyniku postępowania.

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-12-27 11:14 Magdalena Gwóźdź Przesyłam w załączeniu informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informcja o wyborze [...].pdf

2021-12-14 15:25 Magdalena Gwóźdź Przesyłam w załączeniu informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-12-14 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę: 2 172 500,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 555