Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP-00086276/01 - DPS.26.54.2021-Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla uczestników projektu pt.: „(Nie) samo-dzielni”

Deadlines:
Published : 17-06-2021 13:32:00
Placing offers : 28-06-2021 10:00:00
Offers opening : 28-06-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 113.69 2021-06-17 13:32:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 582.19 2021-06-17 13:32:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SWZ - OPZ.pdf pdf 291.04 2021-06-17 13:32:00 Proceeding
Zał. nr 2 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 424.47 2021-06-17 13:32:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 736.86 2021-06-17 13:32:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ - Oświadczenie (art. 125 ust. 1 Pzp).docx docx 728.08 2021-06-17 13:32:00 Proceeding
Zał. nr 5 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 730.13 2021-06-17 13:32:00 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 433.38 2021-06-28 16:47:06 Public message
DPS.26.54.2021 - Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 247.95 2021-07-09 13:06:24 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 62.97 2021-07-21 11:53:40 Public message

Announcements

2021-07-21 11:53 Magdalena Gwóźdź Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-07-09 13:06 Magdalena Gwóźdź Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

DPS.26.54.2021 - Zaw [...].pdf

2021-06-28 16:47 Anna Mendecka W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2021-06-28 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia kwotę 372 000 PLN

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 404