Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
574249 OR.2710.4.2022 Zakup i dostawa samochodów osobowych dla Gminy Lubsko Iwona Poszwa 2022-02-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
570968 OR.2710.2.2022 Bieżące utrzymanie dróg gminnych, chodników, placów i urządzeń małej architektury na terenie miasta i gminy Lubsko Iwona Poszwa 2022-02-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
561464 OR.2710.1.2022 Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Lubsko i jej jednostek organizacyjnych w okresie do 31.12.2022 Iwona Poszwa 2022-01-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
551175 OR.2710.19.2021 Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Lubsku na rok 2022 Iwona Poszwa 2021-12-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
528339 OR.2710.16.2021 ODBIÓR I TRANSPORT NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH I ODPADÓW SELEKTYWNIE ZBIERANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBSKO ORAZ CZĘŚCIOWE ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Iwona Poszwa 2021-11-29 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
537638 OR.2710.17.2021 Dowozy szkolne dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Lubsko w 2022 r Iwona Poszwa 2021-11-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
511720 OR.2710.14.2021 Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej w Lubsku – budowa budynków Iwona Poszwa 2021-10-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
506839 OR.2710.13.2021 „Gmina Lubsko wspiera przedszkolaków” - zakup i dostawa wyposażenia – pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ICT do przedszkoli Iwona Poszwa 2021-09-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
490050 OR.2710.11.2021 Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Lubsko Iwona Poszwa 2021-08-31 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
495334 OR.2710.12.2021 Wykonanie ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej w Mierkowie oraz świetlicy wiejskiej i OSP Stara Woda z odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła, Gmina Lubsko Iwona Poszwa 2021-08-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings