Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OR.2710.14.2021 Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej w Lubsku – budowa budynków

Deadlines:
Published : 22-09-2021 15:14:00
Placing offers : 07-10-2021 10:00:00
Offers opening : 07-10-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 135.84 2021-09-22 15:14:00 Proceeding
SWZ - budynek Centrum Informacji Turyst.pdf pdf 1924.94 2021-09-22 15:14:00 Proceeding
załączniki 1-3, 5-9 - do edycji.zip zip 120.42 2021-09-22 15:14:00 Proceeding
Załącznik nr 10 - identyfikator postepowania.doc doc 26 2021-09-22 15:14:00 Proceeding
Załącznik nr 11_SWZ- Pogladowe przedmiary robót.zip zip 622.7 2021-09-22 15:14:00 Proceeding
Załącznik nr 13_SWZ- Specyfikacje techniczne.zip zip 1228.44 2021-09-22 15:14:00 Proceeding
Załącznik nr 12-SWZ - Dokumentacja projektowa.zip zip 124801.27 2021-09-28 15:58:22 Proceeding
załacznik-04-wzór-umowy-zmiana 05.10.2021_Lubsko.pdf pdf 649.61 2021-10-05 18:07:56 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 273.99 2021-10-08 11:58:15 Public message
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA -CIT.pdf pdf 265.67 2021-10-14 15:23:10 Public message

Announcements

2021-10-14 15:23 Iwona Poszwa Ogłoszenie o wyniku postępowania

OGŁOSZENIE O WYNIK [...].pdf

2021-10-08 11:58 Iwona Poszwa Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-10-07 10:00 Buyer message Środki zł gross jakie zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w kwocie 332 000 zł gross

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 379