Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OR.2710.17.2021 Dowozy szkolne dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Lubsko w 2022 r

Deadlines:
Published : 17-11-2021 14:33:00
Placing offers : 26-11-2021 10:00:00
Offers opening : 26-11-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załączniki do SWZ - do edycji- 1-3, 5-10.zip zip 134.24 2021-11-17 14:33:00 Proceeding
SWZ - dowozy szkolne na 2022 - do ogloszenia.pdf pdf 1888.55 2021-11-17 14:33:00 Proceeding
załącznik nr 4 do SWZ - Wzór umowy.pdf pdf 524.92 2021-11-17 14:33:00 Proceeding
Załącznik nr 12 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 325.86 2021-11-17 14:33:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 121 2021-11-17 14:33:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert na 2022.pdf pdf 263.2 2021-11-26 13:09:36 Public message
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA -dowozy na 2022.pdf pdf 198.25 2021-12-08 14:48:54 Public message
Ogłoszenie o wyniku postepowania - dowowzy na 2022 -na BZP.pdf pdf 65.89 2021-12-20 12:51:14 Public message

Announcements

2021-12-20 12:51 Iwona Poszwa Ogłoszenie o wyniku postępowania - zawarcia umowy

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-12-08 14:48 Iwona Poszwa Ogłoszenie o wyniku postępowania

OGŁOSZENIE O WYNIK [...].pdf

2021-11-26 13:09 Iwona Poszwa Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-26 10:00 Buyer message Środki jakie zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 613 800,50 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 280