Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
485482 OR.2710.10.2021 „Remont nawierzchni ul. Zana i ul. Zapolskiej w Lubsku” Iwona Poszwa 2021-08-04 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
490050 OR.2710.11.2021 Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Lubsko Iwona Poszwa 2021-08-31 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
481782 GKO.3153.35.2021 "Usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie miasta i gminy Lubsko". Daria Bober 2021-07-16 14:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
470536 OR.2710.7.2021 „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku przy al. Niepodległości 2 w Lubsku wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na cele użyteczności publicznej - etap I” Iwona Poszwa 2021-06-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
465738 OR.2710.6.2021 PRZEBUDOWA ULICY GDAŃSKIEJ W LUBSKU – ETAP II Iwona Poszwa 2021-06-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
465821 OR.2710.5.2021 Przebudowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Lubsku Iwona Poszwa 2021-06-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
465784 OR.2710.4.2021 Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Lubsko i jej jednostek organizacyjnych w okresie 01.09.2021 – 31.08.2022 Iwona Poszwa 2021-06-14 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
440908 OR.2710.3.2021 Bieżące utrzymanie dróg gminnych, chodników, placów i urządzeń małej architektury na terenie miasta i gminy Lubsko Iwona Poszwa 2021-04-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
424146 OR.2710.1.2021 „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 2a w Lubsku – I piętro, etap I” Iwona Poszwa 2021-03-08 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
106176 Dostawa materiałów biurowych i innych artykułów (Nr sprawy: RZ.2711.34.2017) Justyna Piekarzewicz 2017-12-08 09:00:00 - - Go to
106110 Dostawa środków czystości, art. sanitarnych i innych artykułów (Nr sprawy: RZ.2711.33.2017) Justyna Piekarzewicz 2017-12-07 09:00:00 - - Go to
101975 Odcinkowe odwodnienie drogi gminnej w ul. Gdańskiej w Lubsku Iwona Poszwa 2017-11-10 11:00:00 - - Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings