Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
424146 OR.2710.1.2021 „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 2a w Lubsku – I piętro, etap I” Iwona Poszwa 2021-03-08 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
106176 Dostawa materiałów biurowych i innych artykułów (Nr sprawy: RZ.2711.34.2017) Justyna Piekarzewicz 2017-12-08 09:00:00 - - Go to
106110 Dostawa środków czystości, art. sanitarnych i innych artykułów (Nr sprawy: RZ.2711.33.2017) Justyna Piekarzewicz 2017-12-07 09:00:00 - - Go to
101975 Odcinkowe odwodnienie drogi gminnej w ul. Gdańskiej w Lubsku Iwona Poszwa 2017-11-10 11:00:00 - - Go to
101781 Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż wyposażenia „Sali doświadczeń świata” w Przedszkolu nr 2 w Lubsku przy ul. Piastowskiej 27, niezbędnego do realizacji zajęć z dziećmi z niepełnospraw Agnieszka Ślifirska 2017-11-06 12:00:00 - - Go to
100276 Dostawa wraz z montażem budynku kontenerowego świetlicy wiejskiej w miejscowości Tymienice w Gminie Lubsko - rozeznanie rynku Iwona Poszwa 2017-10-31 10:00:00 - - Go to
98587 OR.042.7.2017 z dnia 10.10.2017 r. - Wykonanie remontu dwóch pomieszczeń w Przedszkolu nr 2 w Lubsku niezbędnych do realizacji zajęć z dziećmi z niepełnosprawnościami Joanna Marcinów 2017-10-17 10:00:00 - - Go to
98184 Zakup z dostawą masek przeciwgazowych MP-5 - komplet Justyna Piekarzewicz 2017-10-16 10:00:00 - - Go to
97154 Odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta Lubsko Justyna Piekarzewicz 2017-10-05 09:00:00 - - Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Mode Proceeding type Action
No proceedings