Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
925973 OR.2710.9.2024 Przebudowa ulic Krakowskie Przedmieście, Kopernika i Reja w Lubsku w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w centrum Lubska wraz z modernizacją dróg” Iwona Poszwa 2024-05-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
922480 OR.2710.8.2024 Utworzenie Żłobka nr 2 w Lubsku wraz z zagospodarowaniem terenu Iwona Poszwa 2024-05-16 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
910445 OR.2710.7.2024 Utworzenie Żłobka nr 2 w Lubsku wraz z zagospodarowaniem terenu Iwona Poszwa 2024-04-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
906018 OR.2710.6.2024 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Karaś w Lubsku Iwona Poszwa 2024-04-19 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
899319 OR.2710.5.2024 Przebudowa ulic Krakowskie Przedmieście, Kopernika i Reja w Lubsku w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w centrum Lubska wraz z modernizacją dróg” Iwona Poszwa 2024-04-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
894228 OR.2710.3.2024 Budowa drogi gminnej w miejscowości Górzyn Iwona Poszwa 2024-03-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
885067 OR.2710.1.2024 Bieżące utrzymanie dróg gminnych, chodników, placów i urządzeń małej architektury na terenie miasta i gminy Lubsko w 2024 r. Iwona Poszwa 2024-02-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
865352 OR.2710.21.2023 Przebudowa ulic Łużyckiej, Słowiańskiej, Budziszyńskiej i Piastowskiej w Lubsku Iwona Poszwa 2024-01-19 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
857652 OR.2710.20.2023 Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Lubsku na rok 2024 Iwona Poszwa 2023-12-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
840551 OR.2710.17.2023 ODBIÓR I TRANSPORT NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH I ODPADÓW SELEKTYWNIE ZBIERANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH OBJĘTYCH GMINNYM SYSTEMEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY LUBSKO ORAZ CZĘŚCIOWE ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Iwona Poszwa 2023-12-05 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
850488 OR.2710.19.2023 Dowozy szkolne dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Lubsko w 2024 r.” Iwona Poszwa 2023-11-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings