Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
440908 OR.2710.3.2021 Bieżące utrzymanie dróg gminnych, chodników, placów i urządzeń małej architektury na terenie miasta i gminy Lubsko Iwona Poszwa 2021-04-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
424146 OR.2710.1.2021 „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 2a w Lubsku – I piętro, etap I” Iwona Poszwa 2021-03-08 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
106176 Dostawa materiałów biurowych i innych artykułów (Nr sprawy: RZ.2711.34.2017) Justyna Piekarzewicz 2017-12-08 09:00:00 - - Go to
106110 Dostawa środków czystości, art. sanitarnych i innych artykułów (Nr sprawy: RZ.2711.33.2017) Justyna Piekarzewicz 2017-12-07 09:00:00 - - Go to
101975 Odcinkowe odwodnienie drogi gminnej w ul. Gdańskiej w Lubsku Iwona Poszwa 2017-11-10 11:00:00 - - Go to
101781 Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż wyposażenia „Sali doświadczeń świata” w Przedszkolu nr 2 w Lubsku przy ul. Piastowskiej 27, niezbędnego do realizacji zajęć z dziećmi z niepełnospraw Agnieszka Ślifirska 2017-11-06 12:00:00 - - Go to
100276 Dostawa wraz z montażem budynku kontenerowego świetlicy wiejskiej w miejscowości Tymienice w Gminie Lubsko - rozeznanie rynku Iwona Poszwa 2017-10-31 10:00:00 - - Go to
98587 OR.042.7.2017 z dnia 10.10.2017 r. - Wykonanie remontu dwóch pomieszczeń w Przedszkolu nr 2 w Lubsku niezbędnych do realizacji zajęć z dziećmi z niepełnosprawnościami Joanna Marcinów 2017-10-17 10:00:00 - - Go to
98184 Zakup z dostawą masek przeciwgazowych MP-5 - komplet Justyna Piekarzewicz 2017-10-16 10:00:00 - - Go to
97154 Odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta Lubsko Justyna Piekarzewicz 2017-10-05 09:00:00 - - Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings