Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
561464 OR.2710.1.2022 Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Lubsko i jej jednostek organizacyjnych w okresie do 31.12.2022 Iwona Poszwa 2022-01-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
551175 OR.2710.19.2021 Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Lubsku na rok 2022 Iwona Poszwa 2021-12-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
528339 OR.2710.16.2021 ODBIÓR I TRANSPORT NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH I ODPADÓW SELEKTYWNIE ZBIERANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBSKO ORAZ CZĘŚCIOWE ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Iwona Poszwa 2021-11-29 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
537638 OR.2710.17.2021 Dowozy szkolne dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Lubsko w 2022 r Iwona Poszwa 2021-11-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
511720 OR.2710.14.2021 Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej w Lubsku – budowa budynków Iwona Poszwa 2021-10-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
506839 OR.2710.13.2021 „Gmina Lubsko wspiera przedszkolaków” - zakup i dostawa wyposażenia – pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ICT do przedszkoli Iwona Poszwa 2021-09-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
490050 OR.2710.11.2021 Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Lubsko Iwona Poszwa 2021-08-31 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
495334 OR.2710.12.2021 Wykonanie ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej w Mierkowie oraz świetlicy wiejskiej i OSP Stara Woda z odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła, Gmina Lubsko Iwona Poszwa 2021-08-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
485482 OR.2710.10.2021 „Remont nawierzchni ul. Zana i ul. Zapolskiej w Lubsku” Iwona Poszwa 2021-08-04 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
481782 GKO.3153.35.2021 "Usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie miasta i gminy Lubsko". Daria Bober 2021-07-16 14:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings