Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
694600 OR.2710.27.2022 Dowozy szkolne dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Lubsko w 2023 r. Iwona Poszwa 2022-12-02 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
682770 OR.2710.26.2022 ODBIÓR I TRANSPORT NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH I ODPADÓW SELEKTYWNIE ZBIERANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH OBJĘTYCH GMINNYM SYSTEMEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY LUBSKO ORAZ CZĘŚCIOWE ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Iwona Poszwa 2022-12-02 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
697846 OR.2710.28.2022 Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Lubsku na rok 2023 Iwona Poszwa 2022-12-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
669446 OR.2710.24.2022 Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Lubsko i jej jednostek organizacyjnych Iwona Poszwa 2022-11-07 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
661218 OR.2710.16.2022 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina" dla Gminy Lubsko Iwona Poszwa 2022-09-19 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
633922 OR.2710.20.2022 Budowa Stacji Uzdatniania Wody Górna Glinka dla Gminy Lubsko Iwona Poszwa 2022-07-25 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
636300 OR.2710.21.2022 „Wykonanie ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej w Białkowie z odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła, Gmina Lubsko” Iwona Poszwa 2022-07-25 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
632677 OR.2710.19.2022 Modernizacja nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Lubsko Iwona Poszwa 2022-07-14 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
624327 OR.2710.18.2022 Przebudowa istniejących pomieszczeń przy sali gimnastycznej przy ul. Tkackiej w Lubsku na siedzibę GKRPA Iwona Poszwa 2022-06-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
622806 OR.2710.17.2022 „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 2a w Lubsku – etap III – winda dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu” Iwona Poszwa 2022-06-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
622807 OR.2710.15.2022 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „ Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" Iwona Poszwa 2022-06-13 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
606662 OR.2710.14.2022 Budowa Stacji Uzdatniania Wody Górna Glinka dla Gminy Lubsko Iwona Poszwa 2022-05-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
603799 OR.2710.13.2022 Przebudowa drogi gminnej w m. Tuchola Żarska w Gminie Lubsko Iwona Poszwa 2022-05-09 10:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings