Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OR.2710.9.2024 Przebudowa ulic Krakowskie Przedmieście, Kopernika i Reja w Lubsku w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w centrum Lubska wraz z modernizacją dróg”

Deadlines:
Published : 10-05-2024 21:25:00
Placing offers : 27-05-2024 10:00:00
Offers opening : 27-05-2024 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie o zamówieniu - drogi centrum- II przetarg.pdf pdf 143.5 2024-05-10 21:25:00 Proceeding
Załączniki do edycji do SWZ - drogi centrum Lubska.zip zip 136.27 2024-05-10 21:25:00 Proceeding
SWZ - drogi centrum Lubska-II przetarg.pdf pdf 2205.12 2024-05-10 21:25:00 Proceeding
Załącznik nr 10 - projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 744.19 2024-05-10 21:25:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - Opis przedmiotu zamówienia_10.05.2024.zip zip 204781.53 2024-05-10 21:25:00 Proceeding
PFU Trasa Krakowskie Przedmieście, Kopernika, Reja -zmiana 23.05.2024.pdf pdf 1053.23 2024-05-23 12:24:42 Proceeding
Odpowiedź na pytania Wykonawcy- 23.05.2024.pdf pdf 953.58 2024-05-23 12:24:19 Public message
PFU Trasa Krakowskie Przedmieście, Kopernika, Reja -zmiana 23.05.2024.pdf pdf 1053.23 2024-05-23 12:24:19 Public message
Odpowiedź na pytania Wykonawcy-24.05.2024.pdf pdf 923.36 2024-05-24 14:08:48 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 404.37 2024-05-27 21:58:56 Public message
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA -drogi centrum-drugi przetarg.pdf pdf 349.81 2024-06-21 13:49:35 Public message

Announcements

2024-06-21 13:49 Iwona Poszwa Ogłoszenie o wyniku postępowania

OGŁOSZENIE O WYNIK [...].pdf

2024-05-27 21:58 Iwona Poszwa Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-05-27 10:00 Buyer message Środki zł gross jakie zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w kwocie: 7 055 878,39 zł brutto;
2024-05-24 14:08 Iwona Poszwa Odpowiedź na pytanie Wykonawcy -24.05.2024

Odpowiedź na pytania [...].pdf

2024-05-23 12:24 Iwona Poszwa Odpowiedź na pytania Wykonawców

Odpowiedź na pytania [...].pdf

PFU Trasa Krakowskie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1078