Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GKO.3025.5.3.2023; GKO.3025.8.3.2023; GKO.3025.16.4.2023; GKO.3025.18.6.2023 Zaprojektowanie i budowa 3 wiat drewnianych w miejscowościach: Dąbrowa, Grabków i Tuchola Żarska wraz z zakupem i dostawą 4 drewnianych zestawów mebli zewnętrznych

Dorota Borkowska
Urząd Miejski w Lubsku
Deadlines:
Published : 31-05-2024 13:29:00
Placing offers : 14-06-2024 12:00:00
Offers opening : 14-06-2024 12:30:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 8 457 61 68, 601 175 439 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zapytanie ofertowe_wiaty drewniane.docx docx 30.52 2024-05-31 13:29:00 Proceeding
projekt umowy_wiaty drewniane.doc doc 96 2024-05-31 13:29:00 Proceeding
RODO.docx docx 15.97 2024-05-31 13:29:00 Proceeding
oferta wykonawacy_wiaty drewniane.docx docx 20.57 2024-05-31 13:29:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.docx docx 16.37 2024-06-19 14:50:20 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania.docx docx 15.83 2024-06-19 14:50:24 Public message

Announcements

2024-06-19 14:50 Dorota Borkowska Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

informacja z otwarci [...].docx

ogłoszenie o wyniku [...].docx

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zaprojektowanie, zakup, dostawa i montaż wiaty drewnianej, na terenie rekreacyjnym w miejscowości Dąbrowa, gmina Lubsko Wykonanie dokumentacji projektowej (odpowiednich szkiców i rysunków) wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień i zezwoleń, niezbędnych do przedłożenia w organie administracji architektoniczno-budowlanej: • uzyskanie kopii map zasadniczych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, • sporządzenie dokumentacji projektowej wiaty drewnianej (szkice, rysunki), • sporządzenie kosztorysu inwestorskiego (uproszczonego), • kompletną dokumentację w wersji elektronicznej, uzyskanie zgody na zasadach skutecznie dokonanego zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej w trybie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; Wiata drewniana o wymiarach 4m x 4m, bez podłogi, słupy nośne o przekroju min. 11cm x 11cm z drewna litego, suszonego, wysokość słupów ok. 215 cm, natomiast w kalenicy ok. 305 cm. 1 wejście do wiaty (3 ściany zabudowane). Dach dwuspadowy, deskowanie pełne pióro-wpust, pokryte gontem bitumicznym, orynnowanie. Pełna zabudowa ścian do połowy wysokości. Dwukrotna impregnacja drewna. Wiata zamontowana na stopniach fundamentowych i zakotwiona na stałe do gruntu. 1 pc. - (0)
2 Zaprojektowanie, zakup, dostawa i montaż wiaty drewnianej na terenie rekreacyjnym w miejscowości Grabków, gmina Lubsko Wykonanie dokumentacji projektowej (odpowiednich szkiców i rysunków) wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień i zezwoleń, niezbędnych do przedłożenia w organie administracji architektoniczno-budowlanej: • uzyskanie kopii map zasadniczych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, • sporządzenie dokumentacji projektowej wiaty drewnianej (szkice, rysunki), • sporządzenie kosztorysu inwestorskiego (uproszczonego), • kompletną dokumentację w wersji elektronicznej, uzyskanie zgody na zasadach skutecznie dokonanego zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej w trybie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; Wiata drewniana o wymiarach 4m x 5m, bez podłogi, słupy nośne o przekroju min. 11cm x 11cm z drewna litego, suszonego, wysokość słupów ok. 215 cm, natomiast w kalenicy ok. 305 cm. 1 wejście do wiaty (3 ściany zabudowane). Dach dwuspadowy, deskowanie pełne pióro-wpust, pokryte gontem bitumicznym, orynnowanie. Pełna zabudowa ścian do połowy wysokości. Dwukrotna impregnacja drewna. Wiata zamontowana na stopniach fundamentowych i zakotwiona na stałe do gruntu. 1 pc. - (0)
3 Zaprojektowanie, zakup, dostawa i montaż wiaty drewnianej na terenie rekreacyjnym w miejscowości Tuchola Żarska, gmina Lubsko Wykonanie dokumentacji projektowej (odpowiednich szkiców i rysunków) wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień i zezwoleń, niezbędnych do przedłożenia w organie administracji architektoniczno-budowlanej: • uzyskanie kopii map zasadniczych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, • sporządzenie dokumentacji projektowej wiaty drewnianej (szkice, rysunki), • sporządzenie kosztorysu inwestorskiego (uproszczonego), • kompletną dokumentację w wersji elektronicznej, uzyskanie zgody na zasadach skutecznie dokonanego zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej w trybie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; Wiata drewniana o wymiarach 4m x 5m, bez podłogi, słupy nośne o przekroju min. 11cm x 11cm z drewna litego, suszonego, wysokość słupów ok. 215 cm, natomiast w kalenicy ok. 305 cm. 1 wejście do wiaty (3 ściany zabudowane). Dach dwuspadowy, deskowanie pełne pióro-wpust, pokryte gontem bitumicznym, orynnowanie. Pełna zabudowa ścian do połowy wysokości. Dwukrotna impregnacja drewna. Wiata zamontowana na stopniach fundamentowych i zakotwiona na stałe do gruntu. Dodatkowo wiatę należy wyposażyć w 3 zestawy drewnianych mebli zewnętrznych. Zestaw składa się ze stołu o wymiarach: długość 160 cm, szerokość ok. 90 cm, wysokość ok. 80cm, grubość deski ok. 3 cm oraz 2 ławek z oparciem o wymiarach: długość 160 cm, głębokość siedziska ok. 30 cm, wysokość siedziska ok. 45 cm, wysokość ławki z oparciem ok. 85 cm, grubość deski ok. 3 cm. Drewno zaimpregnowane lakierem ochronnym. Kolor mebli do uzgodnienia z Zmawiającym. Minimalny udźwig stołu- 50 kg, minimalny udźwig ławki- 240 kg. 1 pc. - (0)
4 Zakup oraz dostawa drewnianych mebli zewnętrznych, które ustawione zostaną pod wiatą drewnianą zlokalizowaną na terenie placu zabaw w miejscowości Ziębikowo, gmina Lubsko Zestaw mebli drewnianych składa się ze stołu o wymiarach: długość 160 cm, szerokość ok. 90 cm, wysokość ok. 80 cm, grubość deski ok. 3 cm oraz 2 ławek z oparciem o wymiarach: długość 160 cm, głębokość siedziska ok. 30 cm, wysokość siedziska ok. 45 cm, wysokość ławki z oparciem ok. 85 cm, grubość deski ok. 3 cm. Drewno zaimpregnowane lakierem ochronnym. Kolor mebli do uzgodnienia z Zamawiającym. Minimalny udźwig stołu- 50 kg, minimalny udźwig ławki- 240 kg. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2954 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji - Termin realizacji zamówienia do 30 września 2024 r. (0)
3 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie z materiałów własnych, zakupionych przez siebie. (0)
(0)

The number of page views: 431