Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OR.2710.1.2022 Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Lubsko i jej jednostek organizacyjnych w okresie do 31.12.2022

Deadlines:
Published : 12-01-2022 18:01:00
Placing offers : 20-01-2022 10:00:00
Offers opening : 20-01-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu-energia na 2022.pdf pdf 164.36 2022-01-12 18:01:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 607.72 2022-01-12 18:01:00 Proceeding
załączniki do SWZ do edycji - 1-3, 5-8 - zmiana 17.01.2022.zip zip 123.12 2022-01-17 16:51:53 Proceeding
Załącznik nr 10 - Opis przedmiotu zamówienia-zmiana 17.01.2022.zip zip 36.88 2022-01-17 16:52:22 Proceeding
SWZ - dostawa energii elektrycznej 2022- zmiana 17.01.2022.pdf pdf 2208.51 2022-01-17 16:52:35 Proceeding
Odpowiedź na pytania Wykonawcy_17.01.2022.pdf pdf 850.27 2022-01-17 16:53:38 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert- energia 2022.pdf pdf 224.73 2022-01-20 13:45:03 Public message
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA -energia 2022.pdf pdf 261 2022-01-25 15:33:10 Public message

Announcements

2022-01-25 15:33 Iwona Poszwa Informacja o wyniku postępowania

OGŁOSZENIE O WYNIK [...].pdf

2022-01-20 13:45 Iwona Poszwa Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-20 10:00 Buyer message Środki zł gross jakie zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w kwocie 1 076 889,60 zł gross (875 520 zł netto)

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 281