Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OR.2710.10.2021 „Remont nawierzchni ul. Zana i ul. Zapolskiej w Lubsku”

Deadlines:
Published : 19-07-2021 15:22:00
Placing offers : 04-08-2021 10:00:00
Offers opening : 04-08-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 11 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.zip zip 7857.15 2021-07-19 15:22:00 Proceeding
Załączniki doSWZ - 1-3, 5-9 - do edycji.zip zip 119.66 2021-07-19 15:22:00 Proceeding
załacznik-04-wzór-umowy -remont Zana i Zapolskiej.pdf pdf 650.15 2021-07-19 15:22:00 Proceeding
Ogloszenie o zamówieniu.pdf pdf 128 2021-07-19 15:22:00 Proceeding
SWZ - remont Zana i Zapolskiej.pdf pdf 1920.84 2021-07-19 15:22:00 Proceeding
Załącznik nr 10 - identyfikator postepowania.doc doc 26.5 2021-07-19 15:22:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 275.77 2021-08-04 21:30:43 Public message
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA -remont ul. Zana i Zapolskiej.pdf pdf 347.06 2021-08-12 12:29:17 Public message

Announcements

2021-08-12 12:29 Iwona Poszwa Ogłoszenie o wyniku postepowania

OGŁOSZENIE O WYNIK [...].pdf

2021-08-04 21:30 Iwona Poszwa Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-04 10:00 Buyer message Środki zł gross jakie zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to kwota 218 089,01 zł gross

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 313