Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OR.2710.11.2021 Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Lubsko

Deadlines:
Published : 30-07-2021 10:13:00
Placing offers : 31-08-2021 10:00:00
Offers opening : 31-08-2021 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - zagospodarowanie odpadów na 2022-2023.pdf pdf 1778.24 2021-07-30 10:13:00 Proceeding
Załączniki do SWZ 1, 3-9 - do edycji.zip zip 117.43 2021-07-30 10:13:00 Proceeding
Ogloszenie o zamówieniu_2021-OJS146-387462-pl.pdf pdf 113.76 2021-07-30 10:13:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SWZ -Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.zip zip 1374.32 2021-07-30 10:13:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy - zagospodarowanie odpadów-13.08.2021-sig.pdf pdf 656.55 2021-08-13 13:00:10 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Wzór umowy- zmiana 13.08.2021.pdf pdf 880.06 2021-08-13 13:02:20 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 258.37 2021-09-01 08:11:17 Public message
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - zagospodarowanie na 2022-23.pdf pdf 205.24 2021-10-07 14:30:42 Public message

Announcements

2021-10-07 14:30 Iwona Poszwa Informacja o wyniku postępowania

OGŁOSZENIE O WYNIK [...].pdf

2021-09-01 08:11 Iwona Poszwa Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-31 10:00 Buyer message Środki jakie zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 3 899 335,68 brutto/na 2 lata

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 540