Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
818801 DZP.271.69.2023.KŁ Wynajem długoterminowy samochodu dostawczego o napędzie elektrycznym dla Urzędu Miejskiego w Elblągu Departament Zamówień Publicznych 2023-10-02 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
822806 DSiR-ZIT.042.1.5.2023.MG Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Referatu ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Urzędu Miejskiego w Elblągu Departament Strategii i Rozwoju 2023-10-05 09:30:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
822947 DSiR-ZIT.042.1.4.2023.MG Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Referatu ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Urzędu Miejskiego w Elblągu Departament Strategii i Rozwoju 2023-10-05 09:30:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
824262 DZP.271.70.2023.PL Dostawa z wymianą filtropochłaniaczy w urządzeniach RM-300 Departament Zamówień Publicznych 2023-10-06 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
820875 DZP.271.68.2023.PL Zimowe utrzymanie dróg w mieście Elblągu Departament Zamówień Publicznych 2023-10-09 12:00:00 UE - Zamówienie z wolnej ręki Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
821651 DZP.271.73.2023.JG Konserwacja rowów odwadniających, fosy miejskiej oraz 3 zbiorników administrowanych przez Departament Gospodarki Miasta Departament Zamówień Publicznych 2023-09-28 09:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
811998 DZP.271.54.2023.EG Wykonanie robót budowlanych dla zadania: Budowa miejsc postojowych przy ul. Kumieli wraz z przebudową odcinka ul. Kumieli w Elblągu Departament Zamówień Publicznych 2023-09-28 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
819254 DZP.271.72.2023.JG Wykonanie i montaż dwóch aktywnych przejść dla pieszych na ulicy Jana Amosa Komeńskiego z przyłączeniem do sieci Departament Zamówień Publicznych 2023-09-25 09:30:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
802278 DZP.271.58.2023.KŁ Dostawa instalacja i konfiguracja specjalistycznego sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem Departament Zamówień Publicznych 2023-09-13 09:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
808752 DZP.271.66.2023.PL Rozbudowa Cmentarza "Dębica" Departament Zamówień Publicznych 2023-09-08 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
810812 DZP.271.67.2023.JG Wykonanie i montaż dwóch aktywnych przejść dla pieszych na ulicy Jana Amosa Komeńskiego z przyłączeniem do sieci Departament Zamówień Publicznych 2023-09-05 09:30:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
805626 DZP.271.64.2023.KŁ Ochrona obiektów Urzędu Miejskiego w Elblągu Departament Zamówień Publicznych 2023-08-25 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
804186 DZP.271.53.2023.JG „Wymiana nawierzchni na moście w ciągu ul. Mostowej i Giełdowej” Departament Zamówień Publicznych 2023-08-25 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
797394 DZP.271.31.2023.KŁ Wynajem długoterminowy samochodu dostawczego o napędzie elektrycznym dla Urzędu Miejskiego w Elblągu Departament Zamówień Publicznych 2023-08-23 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
801928 DZP.271.63.2023.EG Dostawa i montaż planów tyflograficznych w ilości 15 szt. w ramach projektu: „Dostępny samorząd - granty” Departament Zamówień Publicznych 2023-08-11 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
798669 DZP.271.60.2023.JG Wykonanie i montaż dwóch aktywnych przejść dla pieszych na ulicy Jana Amosa Komeńskiego z przyłączeniem do sieci Departament Zamówień Publicznych 2023-08-18 12:00:32 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
791202 DZP.271.59.2023.EG Dostawa i montaż planów tyflograficznych w ilości 15 szt. w ramach projektu: „Dostępny samorząd - granty” Departament Zamówień Publicznych 2023-07-27 07:46:03 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Supply Go to
786786 DZP.271.55.2023.EG Dostosowanie budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Bema 9 w Elblągu do wymogów przepisów p.poż. Departament Zamówień Publicznych 2023-07-11 10:59:32 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
762787 DZP.271.39.2023.EG Dostosowanie budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Bema 9 w Elblągu do wymogów przepisów p.poż. Departament Zamówień Publicznych 2023-06-13 13:26:30 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
727453 DZP.271.11.2023.KŁ „Dostosowanie wejścia do budynku Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1 – dostosowanie dla osób z niepełnosprawnościami” w ramach projektu: „Dostępny samorząd - granty” Departament Zamówień Publicznych 2023-04-06 08:45:29 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Construction work Go to
720730 DZP.271.7.2023.PL Wykonanie szkoleń w ramach projektu „Cyfrowy Elbląg rozbudowa systemu e-usług publicznych” Departament Zamówień Publicznych 2023-02-10 12:07:54 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
720139 DZP.271.9.2023.KŁ Wycinka drzew i uporządkowanie terenu oraz wykonanie inwentaryzacji drzewostanu (działki przy ulicy Kwiatkowskiego) Departament Zamówień Publicznych 2023-02-07 14:38:57 Zapytanie ofertowe Service Go to
101471 RZP.271.75.2017.PL „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boisk przy SP nr 18”” Departament Zamówień Publicznych 2017-11-08 09:30:00 - - Go to
101496 RZP.271.76.2017.PL „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boisk przy SP nr 21”” Departament Zamówień Publicznych 2017-11-08 09:30:00 - - Go to
95851 Niszczarka do papieru i płyt CD Biuro Ochrony Informacji Niejawnych 2017-09-26 10:55:00 - - Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
777012 DZP.271.51.2023.EG Zorganizowanie i przeprowadzenie jarmarku podczas imprezy plenerowej o charakterze kulturalno-promocyjnym pn. "XVII Elbląskie Święto Chleba 2023" Departament Zamówień Publicznych 2023-06-15 08:29:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
757584 DZP.271.34.2023.KŁ Zakup i montaż pętli indukcyjnych obwodowych w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” Departament Zamówień Publicznych 2023-06-16 09:20:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
757577 DZP.271.33.2023.KŁ Zakup i montaż pętli indukcyjnych stanowiskowych w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” Departament Zamówień Publicznych 2023-06-16 09:21:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to