Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
919874 DZP.271.35.2024.AD Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania "Modernizacja zabytkowego budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Bema 9 w Elblągu". Departament Zamówień Publicznych 2024-08-06 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
919021 DZP.271.20.2024.KŁ Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg Departament Zamówień Publicznych 2024-08-12 09:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
950690 DZP.271.55.2024.JG Zorganizowanie i przeprowadzenie jarmarku podczas imprezy plenerowej o charakterze kulturalno-promocyjnym pn. "XVIII Elbląskie Święto Chleba 2024" Departament Zamówień Publicznych 2024-07-11 09:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
948327 DZP.271.49.2024.EG Wymiana nawierzchni boiska sportowego przy ul. Mazurskiej w Elblągu Departament Zamówień Publicznych 2024-07-10 09:30:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
932250 DZP.271.42.2024.EG Dostawa i montaż urządzeń wraz z zagospodarowaniem terenu dla zadania: "Przebudowa placu zabaw w Parku Kajki" Departament Zamówień Publicznych 2024-06-24 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
936384 DZP.271.45.2024.PL Wykonanie dokumentacji projektowej pod nazwą: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2081N ulicy Portowej w Elblągu” Departament Zamówień Publicznych 2024-06-20 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
932124 DZP.271.41.2024.PL „Pielęgnacja pomnika przyrody nr 21/1998 – drzewa z gatunku orzech czarny – znajdującego się na terenie I Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu przy ul. Pocztowej 2 na działce ewidencyjnej nr 23/2 obręb 15, uznanego za pomnik przyrody na podstawie Rozporządzenia Nr 13/98 Wojewody Elbląskiego z dnia 28.12.1998 r.” Departament Zamówień Publicznych 2024-06-04 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
912600 DZP.271.32.2024.AD Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: Budowa torów odstawczych wraz z siecią trakcyjną na terenie zajezdni tramwajowej przy ul. Browarnej w Elblągu Departament Zamówień Publicznych 2024-06-03 09:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
911925 DZP.271.33.2024.KŁ Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: Przebudowa tramwajowego odcinka trakcyjnego w ul. 3 Maja w Elblągu od Pl. Konstytucji do Pl. Grunwaldzkiego Departament Zamówień Publicznych 2024-06-03 09:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
923291 DZP.271.40.2024.JG Usługa w zakresie kontroli, utrzymania i wymiany urządzeń sygnalizacji świetlnych oraz świadczenia usług pogotowia drogowego w mieście Elblągu Departament Zamówień Publicznych 2024-05-31 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
912030 DZP.271.22.2024.AD Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z konstrukcją i nawierzchnią drogową na skrzyżowaniu ulicy Płk. Stanisława Dąbka z al. Józefa Piłsudskiego w Elblągu Departament Zamówień Publicznych 2024-05-29 09:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
907483 DZP.271.24.2024.PL Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: "Przebudowa tramwajowego odcinka trakcyjnego w Al. Grunwaldzkiej w Elblągu od ul. 3 Maja do ul. Polnej" Departament Zamówień Publicznych 2024-05-29 09:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
863903 DZP.271.96.2023.JG Wykonanie świadectw energetycznych lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Elbląg przeznaczonych do zbycia w ilości 100 sztuk Departament Zamówień Publicznych 2024-01-02 14:53:50 Zapytanie ofertowe Service Go to
798669 DZP.271.60.2023.JG Wykonanie i montaż dwóch aktywnych przejść dla pieszych na ulicy Jana Amosa Komeńskiego z przyłączeniem do sieci Departament Zamówień Publicznych 2023-08-18 12:00:32 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
791202 DZP.271.59.2023.EG Dostawa i montaż planów tyflograficznych w ilości 15 szt. w ramach projektu: „Dostępny samorząd - granty” Departament Zamówień Publicznych 2023-07-27 07:46:03 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Supply Go to
786786 DZP.271.55.2023.EG Dostosowanie budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Bema 9 w Elblągu do wymogów przepisów p.poż. Departament Zamówień Publicznych 2023-07-11 10:59:32 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
762787 DZP.271.39.2023.EG Dostosowanie budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Bema 9 w Elblągu do wymogów przepisów p.poż. Departament Zamówień Publicznych 2023-06-13 13:26:30 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
727453 DZP.271.11.2023.KŁ „Dostosowanie wejścia do budynku Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1 – dostosowanie dla osób z niepełnosprawnościami” w ramach projektu: „Dostępny samorząd - granty” Departament Zamówień Publicznych 2023-04-06 08:45:29 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Construction work Go to
720730 DZP.271.7.2023.PL Wykonanie szkoleń w ramach projektu „Cyfrowy Elbląg rozbudowa systemu e-usług publicznych” Departament Zamówień Publicznych 2023-02-10 12:07:54 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
720139 DZP.271.9.2023.KŁ Wycinka drzew i uporządkowanie terenu oraz wykonanie inwentaryzacji drzewostanu (działki przy ulicy Kwiatkowskiego) Departament Zamówień Publicznych 2023-02-07 14:38:57 Zapytanie ofertowe Service Go to
101471 RZP.271.75.2017.PL „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boisk przy SP nr 18”” Departament Zamówień Publicznych 2017-11-08 09:30:00 - - Go to
101496 RZP.271.76.2017.PL „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boisk przy SP nr 21”” Departament Zamówień Publicznych 2017-11-08 09:30:00 - - Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
777012 DZP.271.51.2023.EG Zorganizowanie i przeprowadzenie jarmarku podczas imprezy plenerowej o charakterze kulturalno-promocyjnym pn. "XVII Elbląskie Święto Chleba 2023" Departament Zamówień Publicznych 2023-06-15 08:29:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
757584 DZP.271.34.2023.KŁ Zakup i montaż pętli indukcyjnych obwodowych w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” Departament Zamówień Publicznych 2023-06-16 09:20:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
757577 DZP.271.33.2023.KŁ Zakup i montaż pętli indukcyjnych stanowiskowych w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” Departament Zamówień Publicznych 2023-06-16 09:21:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to