Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZ.271.7.2024 Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rytlu - etap I

Wioletta Glaner
Gmina Czersk
Deadlines:
Published : 06-03-2024 07:29:00
Placing offers : 27-03-2024 09:00:00
Offers opening : 27-03-2024 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
dokumentacja_projektowa.zip zip 164389.48 2024-03-06 07:29:00 Proceeding
ogloszenie.pdf pdf 157.92 2024-03-06 07:29:00 Proceeding
Przedmiary_całość.zip zip 3090.54 2024-03-06 07:29:00 Proceeding
Specyfikacje.zip zip 16261.3 2024-03-06 07:29:00 Proceeding
SWZ.docx docx 149.82 2024-03-06 07:29:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 2094.76 2024-03-06 07:29:00 Proceeding
załączniki do SWZ.zip zip 4903.38 2024-03-06 07:29:00 Proceeding
wyjasnienie_SWZ.docx docx 85.82 2024-03-11 07:40:26 Public message
wyjasnienie_SWZ.pdf pdf 52.67 2024-03-11 07:40:26 Public message
wyjasnienie_SWZ-2.docx docx 87.86 2024-03-12 13:54:59 Public message
wyjasnienie_SWZ-2.pdf pdf 96.39 2024-03-12 13:54:59 Public message
wyjasnienie_SWZ-3.docx docx 86.78 2024-03-13 08:35:21 Public message
wyjasnienie_SWZ-3.pdf pdf 59.79 2024-03-13 08:35:21 Public message
W_39 - Szczegół wycieraczki.pdf pdf 309.85 2024-03-14 08:43:34 Public message
wyjasnienie_SWZ-4.docx docx 88.01 2024-03-14 08:43:34 Public message
wyjasnienie_SWZ-4.pdf pdf 81.85 2024-03-14 08:43:34 Public message
wyjasnienie_SWZ-5.docx docx 88.08 2024-03-15 08:33:27 Public message
wyjasnienie_SWZ-5.pdf pdf 86.27 2024-03-15 08:33:27 Public message
wyjasnienie_SWZ-6.docx docx 88.31 2024-03-15 12:34:47 Public message
wyjasnienie_SWZ-6.pdf pdf 95.15 2024-03-15 12:34:47 Public message
ogloszenie_o_zmianie.pdf pdf 37.47 2024-03-20 10:28:56 Public message
zmiana_SWZ.docx docx 91.69 2024-03-20 10:28:56 Public message
zmiana_SWZ.pdf pdf 73.51 2024-03-20 10:28:56 Public message
wyjasnienie_SWZ-7.docx docx 88.63 2024-03-21 11:38:17 Public message
wyjasnienie_SWZ-7.pdf pdf 84.78 2024-03-21 11:38:17 Public message
informacja.docx docx 92.3 2024-03-28 11:42:38 Public message
informacja.pdf pdf 72.97 2024-03-28 11:42:38 Public message
informacja - oferty dodatkowe.docx docx 61.1 2024-04-12 09:16:48 Public message
informacja-oferty dodatkowe.pdf pdf 67.55 2024-04-12 09:16:48 Public message
wybór.oferty-platforma.docx docx 61.3 2024-04-24 17:35:18 Public message
wybór.oferty-platforma.pdf pdf 560.67 2024-04-24 17:35:18 Public message

Announcements

2024-04-24 17:35 Wioletta Glaner W załączeniu wybór oferty.

wybór.oferty-platfor [...].docx

wybór.oferty-platfor [...].pdf

2024-04-12 09:16 Wioletta Glaner W załączeniu informacja z otwarcia ofert dodatkowych.

informacja - oferty [...].docx

informacja-oferty do [...].pdf

2024-03-28 11:42 Wioletta Glaner W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

informacja.docx

informacja.pdf

2024-03-27 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 5.350.000,00 zł brutto
2024-03-21 11:38 Wioletta Glaner W załączeniu wyjaśnienie treści SWZ 7 z dnia 21.03.2024 r.

wyjasnienie_SWZ-7.do [...].docx

wyjasnienie_SWZ-7.pd [...].pdf

2024-03-20 10:28 Wioletta Glaner W załączeniu pismo: zmiana treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
UWAGA. Przedłużono termin składania ofert do 27 marca 2024 r. do godz. 9:00.

ogloszenie_o_zmianie [...].pdf

zmiana_SWZ.docx

zmiana_SWZ.pdf

2024-03-15 12:34 Wioletta Glaner W załączeniu pismo - wyjaśnienie treści SWZ 6 z dnia 15.03.2024 r.

wyjasnienie_SWZ-6.do [...].docx

wyjasnienie_SWZ-6.pd [...].pdf

2024-03-15 08:33 Wioletta Glaner W załączeniu pismo - wyjaśnienie treści SWZ 5- z dnia 15.03.2023 r.

wyjasnienie_SWZ-5.do [...].docx

wyjasnienie_SWZ-5.pd [...].pdf

2024-03-14 08:43 Wioletta Glaner W załączeniu wyjaśnienie treści SWZ- 4 z dnia 14 marca 2024 r.

W_39 - Szczegół wyci [...].pdf

wyjasnienie_SWZ-4.do [...].docx

wyjasnienie_SWZ-4.pd [...].pdf

2024-03-13 08:35 Wioletta Glaner W załączeniu wyjaśnienie treści SWZ -3 z dnia 13 marca 2024 r.

wyjasnienie_SWZ-3.do [...].docx

wyjasnienie_SWZ-3.pd [...].pdf

2024-03-12 13:54 Wioletta Glaner W załączeniu wyjaśnienie treści SWZ -2 z dnia 12 marca 2024 r.

wyjasnienie_SWZ-2.do [...].docx

wyjasnienie_SWZ-2.pd [...].pdf

2024-03-11 07:40 Wioletta Glaner W załączeniu pismo wyjaśnienie treści SWZ z dnia 07.03.2024 r.

wyjasnienie_SWZ.docx

wyjasnienie_SWZ.pdf

2024-03-07 09:01 Wioletta Glaner W załączeniu wyjaśnienie treści SWZ.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2279