Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2024/BZP 00206084 ROA.271.2.2024 pn. Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od skrzyżowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Żelazka (2391P) w Palędziu do ul. Klonowej w m. Gołuski.

Magdalena Pawlicka
Gmina Dopiewo
Deadlines:
Published : 16-02-2024 12:31:00
Placing offers : 08-03-2024 11:00:00
Offers opening : 08-03-2024 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Kosztorys ofertowy.7z 7z 748.09 2024-02-16 12:31:00 Proceeding
Operat Wodnoprawny.7z 7z 16048.15 2024-02-16 12:31:00 Proceeding
P.Techniczny PDF.7z 7z 454061.28 2024-02-16 12:31:00 Proceeding
Przedmiar.7z 7z 736.93 2024-02-16 12:31:00 Proceeding
SOR.7z 7z 36826.7 2024-02-16 12:31:00 Proceeding
STWIOR.7z 7z 4510.06 2024-02-16 12:31:00 Proceeding
TOR.7z 7z 16283.55 2024-02-16 12:31:00 Proceeding
Projekt Budowlany_cz.1.7z 7z 467315.82 2024-02-16 12:31:00 Proceeding
Projekt Budowlany_cz.2.7z 7z 248087.59 2024-02-16 12:31:00 Proceeding
Projekt Budowlany_cz.3.7z 7z 278427.37 2024-02-16 12:31:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 77.32 2024-02-16 12:31:00 Proceeding
SWZ.docx docx 83.72 2024-02-16 12:31:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 455.09 2024-02-16 12:31:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 31.56 2024-02-16 12:31:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.pdf pdf 266.78 2024-02-16 12:31:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ projektowane postanowienia_.docx docx 77.14 2024-02-16 12:31:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ projektowane postanowienia_.pdf pdf 350.35 2024-02-16 12:31:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (1).docx docx 23.32 2024-02-16 12:31:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (1).pdf pdf 237.86 2024-02-16 12:31:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.docx docx 21.9 2024-02-16 12:31:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.pdf pdf 249.5 2024-02-16 12:31:00 Proceeding
Załącznik nr 4.1 do SWZ - o braku podstaw do wykluczenia podmiotu trzeciego.docx docx 21.75 2024-02-16 12:31:00 Proceeding
Załącznik nr 4.1 do SWZ - o braku podstaw do wykluczenia podmiotu trzeciego.pdf pdf 251.35 2024-02-16 12:31:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - wykaz robót.docx docx 17.76 2024-02-16 12:31:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - wykaz robót.pdf pdf 207.3 2024-02-16 12:31:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegajacych się o zamówienie.docx docx 27.71 2024-02-16 12:31:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegajacych się o zamówienie.pdf pdf 235.85 2024-02-16 12:31:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - wzór zobowiązania.docx docx 17.41 2024-02-16 12:31:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - wzór zobowiązania.pdf pdf 247.28 2024-02-16 12:31:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ_wykaz osób.docx docx 19.05 2024-02-16 12:31:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ_wykaz osób.pdf pdf 210.57 2024-02-16 12:31:00 Proceeding
Modyfikacja SWZ z 20.02.2024r.7z 7z 1406.46 2024-02-20 15:30:11 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 1.03.2024r..pdf pdf 33.32 2024-03-01 16:23:03 Public message
Odpowiedź na pytanie z dnia 01.03.2024r..pdf pdf 116.96 2024-03-01 16:23:45 Public message
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT.docx docx 20.37 2024-03-08 12:38:24 Public message
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT.pdf pdf 124.23 2024-03-08 12:38:24 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.docx docx 14.43 2024-03-27 15:25:58 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_str..pdf pdf 67.52 2024-03-27 15:25:58 Public message
Unieważnienie czynności wyboru.pdf pdf 45.53 2024-04-04 14:43:44 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.docx docx 22.54 2024-04-24 14:28:16 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_str.pdf pdf 383.6 2024-04-24 14:28:16 Public message

Announcements

2024-04-24 14:28 Magdalena Pawlicka Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze [...].docx

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-04-04 14:43 Magdalena Pawlicka Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej

Unieważnienie czynno [...].pdf

2024-03-27 15:25 Magdalena Pawlicka Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze [...].docx

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-03-08 12:38 Magdalena Pawlicka Informacja z sesji otwarcia ofert

INFORMACJA Z SESJI O [...].docx

INFORMACJA Z SESJI O [...].pdf

2024-03-08 11:00 Buyer message Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi: 8.245.000,00 zł brutto.
2024-03-01 16:23 Magdalena Pawlicka Odpowiedzi na pytania z dnia 01.03.2024r.

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

2024-03-01 16:23 Magdalena Pawlicka Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 01.03.2024r.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2024-02-20 15:30 Magdalena Pawlicka Modyfikacja SWZ z dnia 20.02.2024r.

Modyfikacja SWZ z 20 [...].7z

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2451