Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/S 198-621506 Usługa transportu sanitarnego - ZP-41/23

Deadlines:
Published : 13-10-2023 13:00:00
Placing offers : 21-11-2023 09:00:00
Offers opening : 21-11-2023 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załącznik_nr_1.3_do_SWZ_Formularz_cenowy_Pakiet III.xlsx xlsx 12.33 2023-10-16 08:29:26 Proceeding
załącznik_nr_2.2_do_SWZ.docx docx 23.84 2023-10-13 13:00:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 148.04 2023-10-13 13:00:00 Proceeding
SWZ.doc doc 370.5 2023-10-13 13:00:00 Proceeding
załącznik_nr_1.1_do_SWZ_Formularz_cenowy_Pakiet I.xlsx xlsx 12.59 2023-10-13 13:00:00 Proceeding
załącznik_nr_1.2_do_SWZ_Formularz_cenowy_Pakiet II.xlsx xlsx 12.4 2023-10-13 13:00:00 Proceeding
załącznik_nr_1_do_SWZ_Formularz_Ofertowy_Wykonawcy.docx docx 31.67 2023-10-13 13:00:00 Proceeding
załącznik_nr_2.1_do_SWZ.docx docx 23.42 2023-10-13 13:00:00 Proceeding
załącznik_nr_2.3_do_SWZ.docx docx 24.86 2023-10-13 13:00:00 Proceeding
załącznik_nr_2.4_do_SWZ.docx docx 26.09 2023-10-13 13:00:00 Proceeding
załącznik_nr_2.5_do_SWZ.docx docx 21.02 2023-10-13 13:00:00 Proceeding
załącznik_nr_2.6_do_SWZ.docx docx 21.02 2023-10-13 13:00:00 Proceeding
załącznik_nr_2.7_do_SWZ_Wykaz_uslug_Pakiet I.docx docx 24.96 2023-10-13 13:00:00 Proceeding
załącznik_nr_2.8_do_SWZ_Wykaz_uslug_Pakiet II.docx docx 24.95 2023-10-13 13:00:00 Proceeding
załącznik_nr_2.9_do_SWZ_Wykaz_uslug_Pakiet III.docx docx 24.97 2023-10-13 13:00:00 Proceeding
załącznik_nr_2_do_SWZ-JEDZ (pdf).pdf pdf 75.64 2023-10-13 13:00:00 Proceeding
załącznik_nr_2_do_SWZ-JEDZ (xml).xml xml 106.77 2023-10-13 13:00:00 Proceeding
załącznik_nr_3_do_ SWZ.docx docx 25.83 2023-10-13 13:00:00 Proceeding
załącznik_nr_4_do_SWZ_Umowa wzór.doc doc 194.5 2023-10-13 13:00:00 Proceeding
załącznik_nr_5_do_SWZ_Umowa wzór.doc doc 256 2023-10-13 13:00:00 Proceeding
załącznik_nr_6_do_SWZ_Umowa wzór.doc doc 241.5 2023-10-13 13:00:00 Proceeding
Wyjasnienie tresci SWZ_1.doc doc 62 2023-10-20 09:42:27 Public message
SWZ - zmiana z dnia 20.10.2023.doc doc 372 2023-10-20 09:42:27 Public message
załącznik_nr_4_do_SWZ_Umowa wzór - zmiana z dnia 20.10.2023.doc doc 199.5 2023-10-20 09:42:27 Public message
załącznik_nr_5_do_SWZ_Umowa wzór - zmiana z dnia 20.10.2023.doc doc 263.5 2023-10-20 09:42:27 Public message
załącznik_nr_6_do_SWZ_Umowa wzór - zmiana z dnia 20.10.2023.doc doc 249 2023-10-20 09:42:27 Public message
Wyjasnienie tresci SWZ_2.doc doc 57 2023-10-20 09:43:27 Public message
Wyjasnienie tresci SWZ_3.doc doc 93.5 2023-10-25 09:12:59 Public message
załącznik_nr_4_do_SWZ_Umowa wzór - zmiana z dnia 25.10.2023.doc doc 198 2023-10-25 09:12:59 Public message
załącznik_nr_5_do_SWZ_Umowa wzór - zmiana z dnia 25.10.2023.doc doc 256 2023-10-25 09:12:59 Public message
załącznik_nr_6_do_SWZ_Umowa wzór - zmiana z dnia 25.10.2023.doc doc 241.5 2023-10-25 09:12:59 Public message
Wyjasnienie tresci SWZ_4.doc doc 84 2023-10-26 13:21:05 Public message
Ogłoszenie o zamówieniu_zmiana z dnia 30.10.2023.pdf pdf 74.97 2023-10-30 11:49:22 Public message
SWZ - zmiana z dnia 30.10.2023.doc doc 372 2023-10-30 11:49:22 Public message
Wyjasnienie tresci SWZ_5.doc doc 56.5 2023-11-14 12:19:51 Public message
Informacja z otwarcia ofert z dnia 21.11.2023.docx docx 25.26 2023-11-21 10:38:02 Public message

Announcements

2023-11-21 10:38 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert z dnia 21.11.2023 r.

Informacja z otwarci [...].docx

2023-11-21 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na całość zamówienia kwotę w wysokości 4 715 190,48 zł brutto:
Pakiet I - 403 486,20 zł brutto
Pakiet II - 2 859 149,28 zł brutto
Pakiet III - 1 452 555,00 zł brutto
2023-11-14 12:19 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienie treści SWZ - 5

Wyjasnienie tresci S [...].doc

2023-10-30 11:49 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o zamówieniu - zmiana z dnia 30.10.2023 r.
SWZ - zmiana z dnia 30.10.2023 r.

Ogłoszenie o zamówie [...].pdf

SWZ - zmiana z dnia [...].doc

2023-10-26 13:21 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienie treści SWZ - 4

Wyjasnienie tresci S [...].doc

2023-10-25 09:12 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienie treści SWZ - 3
Zmiana załączników nr 4-6 do SWZ - Wzory umów:
Załącznik nr 4 do SWZ - Wzór umowy - zmiana z dnia 25.10.2023r.
Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór umowy - zmiana z dnia 25.10.2023r.
Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór umowy - zmiana z dnia 25.10.2023r.

Wyjasnienie tresci S [...].doc

załącznik_nr_4_do_SW [...].doc

załącznik_nr_5_do_SW [...].doc

załącznik_nr_6_do_SW [...].doc

2023-10-20 09:43 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienie treści SWZ - 2

Wyjasnienie tresci S [...].doc

2023-10-20 09:42 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienie treści SWZ - 1
Zmiana SWZ z dnia 20.10.2023 r.
Zmiana załączników nr 4-6 do SWZ - wzory umowy na Pakiet I, Pakiet II, Pakiet III

Wyjasnienie tresci S [...].doc

SWZ - zmiana z dnia [...].doc

załącznik_nr_4_do_SW [...].doc

załącznik_nr_5_do_SW [...].doc

załącznik_nr_6_do_SW [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1209