Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.1.40.2023 „Przebudowa i remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń dawnego budynku administracyjnego MZK przy ulicy Zamkowej 1 w Jarosławiu na potrzebę utworzenia Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora, Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem z monitoringiem”. W ramach zadania: • FN - Utworzenie Informatycznego Centrum Zarządzania Miastem – SMART CITY JAROSŁAW - FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny" • FN - Utworzenie Punktu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora – FUNDUSZE NORWESKIE na Program "Rozwój Lokalny"

Marcin Giliciński
Urząd Miasta Jarosławia Department: Urząd Miasta Jarosławia
Deadlines:
Published : 31-08-2023 15:08:00
Placing offers : 20-09-2023 11:00:00
Offers opening : 20-09-2023 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 123.97 2023-08-31 15:08:00 Proceeding
SWZ.docx docx 72.7 2023-08-31 15:08:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - wzór umowy.doc doc 168 2023-08-31 15:08:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - oświadczenie dot. gr. kapitałowej.docx docx 53.14 2023-08-31 15:08:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - doświadczenie zawodowe Wykonawcy.doc doc 40 2023-08-31 15:08:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - doświadczenie kierownika budowy.doc doc 44.5 2023-08-31 15:08:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - wykaz osób.doc doc 40 2023-08-31 15:08:00 Proceeding
Klauzula dla wykonawcy.doc doc 45 2023-09-01 10:52:59 Proceeding
Klauzula pracownicy wykonawcy.doc doc 47.5 2023-09-01 10:52:59 Proceeding
Załącznik nr 3 - dokumentacja techniczna.zip zip 44898.66 2023-09-01 10:52:59 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.5 2023-09-13 12:38:03 Proceeding
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 462.68 2023-09-13 12:38:03 Proceeding
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx docx 40.62 2023-08-31 15:08:00 Criterion
Załącznik nr 4 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 49.1 2023-08-31 15:08:00 Criterion
Ad 1.zip zip 716.07 2023-09-13 12:37:34 Public message
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 390.74 2023-09-13 12:37:34 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 305.64 2023-09-22 11:32:24 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 539.48 2023-10-24 12:23:19 Public message

Announcements

2023-10-24 12:23 Marcin Giliciński Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-09-22 11:32 Paweł Dernoga Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-09-20 11:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 4 304 853,39 złotych brutto.
2023-09-13 12:37 Marcin Giliciński Odpowiedzi na pytania

Ad 1.zip

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Załącznik nr 1 - for [...].docx

Załącznik nr 4 - ośw [...].docx

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1447