Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.11.2023 Budowa ul. Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim

Marlena Radziun
Gmina Miejska Pruszcz Gdański Department: Samodzielne stanowisko ds. Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 11-07-2023 14:21:00
Placing offers : 28-11-2023 08:30:00
Offers opening : 28-11-2023 09:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Zamawiający – Gmina Miejska Pruszcz Gdański – zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn.: Budowa ul. Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego, oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, polegających na budowie drogi gminnej ulicy Strzeleckiego wraz z rozbudową i przebudową drogi krajowej nr 91, infrastrukturą towarzyszącą w zakresie kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, oświetlenia i kanału technologicznego oraz przebudową sieci kolidujących w Pruszczu Gdańskim.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
11_23 Ogłoszenie o zamówieniu DUUE 2023S131-417361 opublikowane w dniu 11.07.2023 r..pdf pdf 154.53 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 załącznik nr 1- formularz oferty.doc doc 85 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 załącznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy o niewykluczeniu JEDZ.zip zip 77.29 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o niewykluczeniu dot. Ukrainy.docx docx 22.11 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 załącznik nr 4 - oświadczenie o aktualności informacji.docx docx 15.35 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 załącznik nr 5 - wykaz osób.doc doc 59 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 załącznik nr 6 - kosztorys ofertowy (wzór).xlsx xlsx 17.76 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 załącznik nr 7 - oświadczenie grupa kapitałowa.doc doc 46 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 załącznik nr 8 - oświadczenie z art. 117 Pzp.docx docx 15.32 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom I IDW.pdf pdf 20406.62 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom I IDW.doc doc 451 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 Zamawiający udostępnia SWZ Tom II, III, V.docx docx 13.03 2023-07-11 14:21:01 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - PB 0. zagospodarowanie terenu.zip zip 38912.94 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - PB 1. drogowa cz.1z2.zip zip 36214.24 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - PB 1. drogowa cz.2z2.zip zip 32028.24 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - PB 2.1. mostowa PPR-1,P-1,PPR-1.zip zip 31335.44 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - PB 2.2. mostowa M1,M2,M3.zip zip 63274.17 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - PB 2.3. mostowa PPR-3.zip zip 29808.5 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - PB 2.4. mostowa WD-1.zip zip 36075.74 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - PB 2.5. mostowa mury oporowe.zip zip 53908.78 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - PB 3.1. sanitarna wod-kan.zip zip 51837.98 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - PB 3.2. sanit. kan.deszczowa cz.1z2.zip zip 57771.09 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - PB 3.2. sanit. kan.deszczowa cz.2z2.zip zip 54107.48 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - PB 4.1. Oświetlenie, usunięcie kolizji elektroen..zip zip 40623.46 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - PB 4.2. Kanał techn., usunięcie kolizji telekom..zip zip 32380.54 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - PB Opinia geotechniczna.zip zip 33387.3 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - PB Opinie, Uzgodnienia_cz.1z2.zip zip 57722.52 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - PB Opinie, Uzgodnienia_cz.2z2.zip zip 52801.13 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - I 1. PT b. drogowa.zip zip 35654.37 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - I 2.1 PT b. mostowa, przejazd pieszo rowerowy PPR-1.zip zip 19392.25 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - I 2.2 PT b. mostowa, przepust P1 na rz. Rotmanka.zip zip 24004.27 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - I 2.3 PT b. mostowa, przejazd pieszo rowerowy PPR-2.zip zip 36471.87 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - I 3.1 PT b. sanitarna, sieć wodociągowa i k. sanitarnej.zip zip 29482.6 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - I 3.2 PT b. sanitarna, sieć KD.zip zip 32495.99 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - I 4.1 PT oświetlenia, usunięcia kolizji elektroenergetycznych.zip zip 18147.93 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - I 4.2 PT kanału techn., usunięcia kolizji telekom.zip zip 16054.12 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - I 1. PW b. drogowa.zip zip 53321.25 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - I 2.1 PW b. mostowa, przejazd pieszo rowerowy PPR-1.zip zip 56533.46 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - I 2.2 PW b. mostowa, przepust P1 na rz. Rotmanka.zip zip 19688.96 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - I 2.3 PW b. mostowa, przejazd pieszo rowerowy PPR-2.zip zip 61920.7 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - I 3.1 PW b.sanitarna, sieć wodociągowa i k.sanitarnej.zip zip 30281.08 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - I 3.2 PW b.sanitarna, sieć k. deszczowej.zip zip 37367.8 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - I 4.1 PW oświetlenia, usunięcia kolizji elektroenergetycznej.zip zip 40410.75 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - I 4.2 PW kanału techn, usunięcia kolizji telekom.zip zip 15089.58 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - II 1. Projekt techniczny, branża drogowa.zip zip 66122.67 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - II 2.1 PT mostowa, M1, M2, M3_1z2.zip zip 77181.57 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - II 2.1 PT mostowa, M1, M2, M3_2z2.zip zip 65994.31 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - II 2.2 PT mostowa, przejazd PPR-3.zip zip 27772.92 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - II 2.3 PT mostowa, wiadukt WD1 nad DK 91.zip zip 60932.33 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - II 2.4 PT mostowa, mury oporowe.zip zip 52311.62 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - II 3.2 PT sanitarna, sieć kanalizacji deszczowej.zip zip 50747.55 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - II 4.1 PT oświetlenie, usunięcie kolizji elektroenerget..zip zip 22442.69 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - II 4.2 PT kanał techn., usunięcia kolizji telekom..zip zip 28610.7 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - II 1. PW b. drogowa_1z2.zip zip 37417.05 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - II 1. PW b. drogowa_2z2.zip zip 59647.57 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - II 2.1. PW mostowa opisowa M1,M2,M3.zip zip 12031.76 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - II 2.1.1. PW mostowa rys. M1 cz.1z3.zip zip 45679.08 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - II 2.1.1. PW mostowa rys. M1 cz.2z3.zip zip 48077.61 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - II 2.1.1. PW mostowa rys. M1 cz.3z3.zip zip 55330.8 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - II 2.1.2. PW mostowa rys. M2 cz.1z3.zip zip 33932.78 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - II 2.1.2. PW mostowa rys. M2 cz.2z3.zip zip 30818.56 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - II 2.1.2. PW mostowa rys. M2 cz.3z3.zip zip 40530.31 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - II 2.1.3. PW mostowa rys. M3 cz.1z3.zip zip 41436.72 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - II 2.1.3. PW mostowa rys. M3 cz.2z3.zip zip 39759.94 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - II 2.1.3. PW mostowa rys. M3 cz.3z3.zip zip 39492.01 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - II 2.1.4. PW mostowa rys. detale.zip zip 22559.67 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - II 2.2. PW mostowa przepust PPR-3.zip zip 49532.67 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - II 2.3. PW mostowa wiadukt WD-1 cz.1z3.zip zip 36684.68 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - II 2.3. PW mostowa wiadukt WD-1 cz.2z3.zip zip 32240.63 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - II 2.3. PW mostowa wiadukt WD-1 cz.3z3.zip zip 36633.86 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - II 2.4. PW mostowa mury oporowe cz.1z2.zip zip 34615.75 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - II 2.4. PW mostowa mury oporowe cz.2z2.zip zip 39896.17 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - II 3.2 PW Branża sanitarna kan. deszcz..zip zip 51287.57 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - II 4.1 PW oświetlenia, usunięcia kolizji elektroen..zip zip 49506.12 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - II 4.2. PW kanału techn., usunięcie kolizji telekom.zip zip 26516.76 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - II 5 PW geotechniczna wzmocnienie podłoża.zip zip 52428.82 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - Projekt stałej organizacji ruchu.zip zip 39839.95 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - Dok. geologiczno-inż..pdf pdf 5663.81 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - I 1. Przedmiar drogowy.pdf pdf 280.9 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - I 2.1. Przedmiar mostowy PPR1.pdf pdf 270.63 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - I 2.2. Przedmiar mostowy P1.pdf pdf 258.27 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - I 2.3. Przedmiar mostowy PPR2.pdf pdf 270.71 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - I 3.1. Przedmiar sanitarny kan.sanitarna.pdf pdf 251.83 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - I 3.2. Przedmiar sanitarny kan.deszczowa.pdf pdf 257.02 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - I 4.1,4.2. Przedmiar elektryczny-TT.pdf pdf 259.39 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - II 1. Przedmiar drogowy.pdf pdf 278.86 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - II 2.1.1. Przedmiar mostowy M1.pdf pdf 287.05 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - II 2.1.2. Przedmiar mostowy M2.pdf pdf 283.1 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - II 2.1.3. Przedmiar mostowy M3.pdf pdf 286.2 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - II 2.2. Przedmiar mostowy PPR3.pdf pdf 266.31 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - II 2.3. Przedmiar mostowy WD1.pdf pdf 280.96 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - II 2.4. Przedmiar mostowy MO.pdf pdf 268.44 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - II 3.2. Przedmiar sanitarny kan.deszczowa.pdf pdf 258.28 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - II 4.1,4.2. Przedmiar elektryczny-TT.pdf pdf 272.35 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom II DP - II 5. Przedmiar geot. wzmoc. grunt..pdf pdf 254.23 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom IIII STWiORB - STWiORB_Etap_I_Tom 1z2.pdf pdf 7512.93 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom IIII STWiORB - STWiORB_Etap_I_Tom 2z2.pdf pdf 5100.74 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom IIII STWiORB - STWiORB_Etap_II_Tom 1z2.pdf pdf 7544.46 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom IIII STWiORB - STWiORB_Etap_II_Tom 2z2.pdf pdf 8126.02 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom IV Umowa (wzór).docx docx 89.86 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom IV Umowa (wzór).pdf pdf 242.19 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom V Inne - Decyzja WUOZ ZA.5161.97.2023.MK Nadzór archeo Strzeleckiego.pdf pdf 208.42 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom V Inne - Decyzja ZRID Strzeleckiego prawomocna.pdf pdf 891.47 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom V Inne - Zakres realizacji kan. sanitarnej.pdf pdf 266.58 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom V Inne - Zał.1 do ZA.5161.97.2023.MK.pdf pdf 607.79 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom V Inne - Umowa_GDDKiA-Gmina_Miejska_Pruszcz_Gd._treść.pdf pdf 603.07 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 SWZ Tom V inne załączniki do decyzcji ZRID.zip zip 46358.22 2023-07-11 14:21:00 Proceeding
11_23 Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 28.07.2023 r..pdf pdf 4891.43 2023-07-28 11:13:03 Public message
11_23 Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 28.07.2023 r..doc doc 141.5 2023-07-28 11:13:03 Public message
11_23 SWZ Tom IV Umowa (wzór) ZMIENIONY1.pdf pdf 239.74 2023-07-28 11:13:03 Public message
11_23 SWZ Tom IV Umowa (wzór) ZMIENIONY1.docx docx 90.13 2023-07-28 11:13:03 Public message
11_23 załącznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy o niewykluczeniu JEDZ ZMIENIONY.zip zip 76.16 2023-07-28 11:13:04 Public message
11_23 SWZ Tom II DP - II 2.4. PW mostowa_rys.5.2-MO3-Zbrojenie_oczepu_żelbet.pdf pdf 351.92 2023-07-28 11:13:04 Public message
11_23 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (sprostowanie) DUUE 2023S 147-470105 z dnia 02.08.2023 r..pdf pdf 66.42 2023-08-02 11:45:09 Public message
11_23 Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 02.08.2023 r..pdf pdf 403.18 2023-08-02 11:45:52 Public message
11_23 Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 02.08.2023 r ZMIANA TERMINU.doc doc 60 2023-08-02 11:45:52 Public message
11_23 Informacja dla Wykonawców nr 3 z dnia 11.08.2023 r..pdf pdf 15249.17 2023-08-11 13:47:56 Public message
11_23 Informacja dla Wykonawców nr 3 z dnia 11.08.2023 r..doc doc 2691 2023-08-11 13:47:56 Public message
11_23 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (sprostowanie) DUUE nr 2023-OJS159-505365-pl.pdf pdf 75.13 2023-08-21 10:28:48 Public message
11_23 Informacja dla Wykonawców nr 4 z dnia 21.08.2023 r ZMIANA TERMINU 2.pdf pdf 849 2023-08-21 10:30:52 Public message
11_23 Informacja dla Wykonawców nr 4 z dnia 21.08.2023 r ZMIANA TERMINU 2.doc doc 70 2023-08-21 10:30:52 Public message
11_23 SWZ Tom IV Umowa (wzór) ZMIENIONY2.docx docx 89.49 2023-08-21 10:30:52 Public message
11_23 SWZ Tom IV Umowa (wzór) ZMIENIONY2.pdf pdf 237.66 2023-08-21 10:30:52 Public message
11_23 załącznik nr 1- formularz oferty ZMIENIONY.doc doc 85.5 2023-08-21 10:30:52 Public message
11_23 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (sprostowanie) DUUE 2023S 174-545608 z dnia 11.09.2023 r..pdf pdf 66.69 2023-09-11 10:17:33 Public message
11_23 Informacja dla Wykonawców nr 5 z dnia 11.09.2023 r..pdf pdf 404.93 2023-09-11 10:18:29 Public message
11_23 Informacja dla Wykonawców nr 5 z dnia 11.09.2023 r ZMIANA TERMINU 3.doc doc 63 2023-09-11 10:18:29 Public message
11_23 Informacja dla Wykonawców nr 6 z dnia 15.09.2023 r..pdf pdf 29871.15 2023-09-15 12:11:11 Public message
11_23 Informacja dla Wykonawców nr 6 z dnia 15.09.2023.doc doc 2944 2023-09-15 12:11:11 Public message
11_23 SWZ Tom IV Umowa (wzór) ZMIENIONY3.pdf pdf 241.42 2023-09-15 12:11:11 Public message
11_23 SWZ Tom IV Umowa (wzór) ZMIENIONY3.docx docx 89.75 2023-09-15 12:11:11 Public message
11_23 Ogłoszenie o zmianie ogloszenia (sprostowanie) DUUE 2023S 191-597948 z dnia 04.10.2023 r..pdf pdf 66.8 2023-10-04 10:14:43 Public message
11_23 Informacja dla Wykonawców nr 7 z dnia 04.10.2023 r..pdf pdf 396.47 2023-10-04 10:16:04 Public message
11_23 Informacja dla Wykonawców nr 7 z dnia 04.10.2023 r ZMIANA TERMINU 4.doc doc 63 2023-10-04 10:16:04 Public message
11_23 SWZ Tom V Inne – Umowa zawarta z GDDKiA.pdf pdf 987.29 2023-10-09 13:44:20 Public message
11_23 Informacja dla Wykonawców nr 8 z dnia 09.10.2023 r..pdf pdf 33124.58 2023-10-09 13:44:20 Public message
11_23 Informacja dla Wykonawców nr 8 z dnia 09.10.2023 r..doc doc 3011.5 2023-10-09 13:44:20 Public message
11_23 SWZ Tom II DP - I 2.2. Przedmiar mostowy P1_zmieniony.pdf pdf 258.06 2023-10-09 13:44:20 Public message
11_23 SWZ Tom II DP - II 2.1.1. Przedmiar mostowy M1_zmieniony.pdf pdf 287.17 2023-10-09 13:44:20 Public message
11_23 SWZ Tom II DP - II 2.1.2. Przedmiar mostowy M2_zmieniony.pdf pdf 283.26 2023-10-09 13:44:20 Public message
11_23 SWZ Tom II DP - II 2.1.3. Przedmiar mostowy M3_zmieniony.pdf pdf 286.14 2023-10-09 13:44:20 Public message
11_23 SWZ Tom II DP - II 2.2. Przedmiar mostowy PPR3_zmieniony.pdf pdf 266.7 2023-10-09 13:44:20 Public message
11_23 SWZ Tom II DP - II 2.3. Przedmiar mostowy WD1_zmieniony.pdf pdf 281.76 2023-10-09 13:44:20 Public message
11_23 SWZ Tom IIII STWiORB - STWiORB_Etap_II_M-18.01.04.pdf pdf 196.4 2023-10-09 13:44:20 Public message
11_23 Ogłoszenie o zmianie ogloszenia (sprostowanie) DUUE 2023-OJS203-637111 z dnia 20.10.2023 r..pdf pdf 65.8 2023-10-20 09:48:50 Public message
11_23 Informacja dla Wykonawców nr 9 z dnia 20.10.2023 r ZMIANA TERMINU 5.pdf pdf 394.82 2023-10-20 09:49:44 Public message
11_23 Informacja dla Wykonawców nr 9 z dnia 20.10.2023 r ZMIANA TERMINU 5.doc doc 63 2023-10-20 09:49:44 Public message
11_23 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (sprostowanie) DUUE 2023S 215-677007 z dnia 08.11.2023 r..pdf pdf 66.01 2023-11-08 10:49:56 Public message
11_23 Informacja dla Wykonawców nr 10 z dnia 08.11.2023 r ZMIANA TERMINU 6.doc doc 63 2023-11-08 10:51:31 Public message
11_23 Informacja dla Wykonawców nr 10 z dnia 08.11.2023 r..pdf pdf 395.78 2023-11-08 10:51:31 Public message
11_23 Informacja dla Wykonawców nr 11 z dnia 08.11.2023 r..pdf pdf 36828 2023-11-09 09:00:54 Public message
11_23 Informacja dla Wykonawców nr 11 z dnia 08.11.2023 r..doc doc 3217.5 2023-11-09 09:00:54 Public message
11_23 SWZ Tom II DP - I 3.1. Przedmiar sanitarny kan.sanitarna_zmieniony.pdf pdf 251.17 2023-11-09 09:00:54 Public message
11_23 SWZ Tom II DP - I 3.2. Przedmiar sanitarny kan.deszczowa_zmieniony.pdf pdf 259.25 2023-11-09 09:00:54 Public message
11_23 SWZ Tom II DP - I 4.1,4.2. Przedmiar elektryczny-TT_zmieniony.pdf pdf 259.35 2023-11-09 09:00:54 Public message
11_23 SWZ Tom II DP - I 4.2 PT kanału techn., usunięcia kolizji telekom_zamienny.zip.zip zip 4469.05 2023-11-09 09:00:54 Public message
11_23 SWZ Tom II DP - I 4.2 PW kanału techn, usunięcia kolizji telekom_zamienny.zip.zip zip 4884.07 2023-11-09 09:00:54 Public message
11_23 SWZ Tom II DP - II 1. PW b. drogowa_rys.5.1,5.2,5.3.pdf pdf 1246.48 2023-11-09 09:00:54 Public message
11_23 SWZ Tom II DP - II 3.2. Przedmiar sanitarny kan.deszczowa_zmieniony.pdf pdf 259.45 2023-11-09 09:00:54 Public message
11_23 SWZ Tom II DP - II 4.1,4.2. Przedmiar elektryczny-TT_zmieniony.pdf pdf 273.94 2023-11-09 09:00:54 Public message
11_23 SWZ Tom II DP - II 4.2. PW kanału techn., usunięcie kolizji telekom_zamienny.zip.zip zip 6645.75 2023-11-09 09:00:54 Public message
11_23 SWZ Tom II DP - PB_IT-1.1_Plan sytuacyjny_zamienny.pdf pdf 3810.32 2023-11-09 09:00:54 Public message
11_23 SWZ Tom II DP - PB_IT-1.2_Plan sytuacyjny_zamienny.pdf pdf 5892.22 2023-11-09 09:00:54 Public message
11_23 SWZ Tom II DP - PT_IT-1.2_Plan sytuacyjny_zamienny.pdf pdf 5892.22 2023-11-09 09:00:54 Public message
11_23 Informacja dla Wykonawców nr 12 z dnia 16.11.2023 r..pdf pdf 44866.93 2023-11-16 12:00:37 Public message
11_23 Informacja dla Wykonawców nr 12 z dnia 16.11.2023 r..doc doc 3372.5 2023-11-16 12:00:37 Public message
11_23 SWZ Tom II DP - Errata-1_projekt_drogowy_etap_1-2.pdf pdf 1470.85 2023-11-16 12:00:37 Public message
11_23 SWZ Tom II DP - I 1. Przedmiar drogowy_zmieniony.pdf pdf 290.73 2023-11-16 12:00:37 Public message
11_23 SWZ Tom II DP - I 1. PW b. drogowa_rys.2_plan_sytuacyjny_ETAP1_zamienny.pdf pdf 2066.11 2023-11-16 12:00:37 Public message
11_23 SWZ Tom II DP - I 1. PW b. drogowa_rys.3_profile_ETAP1_zamienny.pdf pdf 1239.91 2023-11-16 12:00:37 Public message
11_23 SWZ Tom II DP - I 1. PW b. drogowa_rys.4_przekroje_normalne_ETAP1_zamienny.pdf pdf 1041.76 2023-11-16 12:00:37 Public message
11_23 SWZ Tom II DP - I 4.1 PW oświetlenia_IE-2.2_Schemat_SO-II_etap-I_zamienny.pdf pdf 815.4 2023-11-16 12:00:37 Public message
11_23 SWZ Tom II DP - I 4.1,4.2. Przedmiar elektryczny-TT_zmieniony2.pdf pdf 259.5 2023-11-16 12:00:37 Public message
11_23 SWZ Tom II DP - II 1. Przedmiar drogowy_zmieniony.pdf pdf 285.36 2023-11-16 12:00:37 Public message
11_23 SWZ Tom II DP - II 1. PW b. drogowa_rys.2.1,2.2_plan_sytuacyjny_ETAP2_zamienny.pdf pdf 6248.66 2023-11-16 12:00:37 Public message
11_23 SWZ Tom II DP - II 1. PW b. drogowa_rys.4.1,4.2_przekroje_normalne_ETAP2_zamienny.pdf pdf 1729.5 2023-11-16 12:00:37 Public message
11_23 SWZ Tom II DP - II 1. PW b. drogowa_rys.5.1,5.2,5.3_zamienne.pdf pdf 2280.19 2023-11-16 12:00:37 Public message
11_23 SWZ Tom II DP - II 4.1 PW oświetlenia_IE-2.3_Schemat oświetlenia_etap-II_zamienny.pdf pdf 738.92 2023-11-16 12:00:37 Public message
11_23 SWZ Tom II DP - II 4.1 PW oświetlenia_opis_str_14_etap-II_zamienny.pdf pdf 486.23 2023-11-16 12:00:37 Public message
11_23 SWZ Tom II DP - II 4.1,4.2. Przedmiar elektryczny-TT_zmieniony2.pdf pdf 274.6 2023-11-16 12:00:37 Public message
11_23 SWZ Tom IIII STWiORB - STWiORB_D.04.05.00_ulepszone_podłoże.pdf pdf 633.04 2023-11-16 12:00:37 Public message
11_23 SWZ Tom IIII STWiORB - STWiORB_D.04.07.01_Podbudowa_z_betonu_asfaltowego_zamienne.pdf pdf 386.08 2023-11-16 12:00:37 Public message
11_23 SWZ Tom IIII STWiORB - STWiORB_D.05.03.07_Nawierzchnia_z_asfaltu_lanego_zamienne.pdf pdf 443.26 2023-11-16 12:00:37 Public message
11_23 SWZ Tom IIII STWiORB - STWiORB_D.05.03.26g_Połączenie_nawierzchni.pdf pdf 181.21 2023-11-16 12:00:37 Public message
11_23 SWZ Tom IIII STWiORB - STWiORB_D.08.05.01a_Ścieki_z_prefabryk_element_bet _zamienne.pdf pdf 214.54 2023-11-16 12:00:37 Public message
11_23 SWZ Tom V inne - Umowa_ENERGA-Gmina_Miejska_Pruszcz_Gd._treść.pdf pdf 340.84 2023-11-16 12:00:37 Public message
11_23 Informacja dla Wykonawców nr 13 z dnia 21.11.2023 r..pdf pdf 2511.78 2023-11-21 11:44:15 Public message
11_23 Informacja dla Wykonawców nr 13 z dnia 21.11.2023 r..doc doc 320 2023-11-21 11:44:15 Public message
11_23 SWZ Tom II DP - I 1. Przedmiar drogowy_zmieniony2.pdf pdf 291.84 2023-11-21 11:44:15 Public message
11_23 SWZ Tom II DP - II 1. Przedmiar drogowy_zmieniony2.pdf pdf 286.51 2023-11-21 11:44:15 Public message
11_23 SWZ Tom II DP - Projekt stałej organizacji ruchu_rys.2.1_PSOR_ETAP1_zamienny.pdf.pdf pdf 3821.73 2023-11-21 11:44:15 Public message
11_23 Informacja dla Wykonawców nr 14 z dnia 27.11.2023 r..pdf pdf 234.21 2023-11-27 12:16:10 Public message
11_23 Informacja dla Wykonawców nr 14 z dnia 27.11.2023 r. KWOTA..doc doc 64 2023-11-27 12:16:10 Public message
11_23 Informacja, o jakiej mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp..pdf pdf 490.45 2023-11-28 12:53:46 Public message
11_23 Informacja, o jakiej mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.doc doc 52 2023-11-28 12:53:46 Public message
11_23 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 1006.89 2024-01-04 14:38:58 Public message
11_23 Informacja o wyborze oferty strona.doc doc 64.5 2024-01-04 14:38:58 Public message

Announcements

2024-01-04 14:38 Marlena Radziun Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.01.2024 r.

11_23 Informacja o w [...].pdf

11_23 Informacja o w [...].doc

2023-11-28 12:53 Marlena Radziun 11_23 Informacja, o jakiej mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

11_23 Informacja, o [...].pdf

11_23 Informacja, o [...].doc

2023-11-27 12:16 Marlena Radziun 11_23 Informacja dla Wykonawców nr 14 z dnia 27.11.2023 r.

11_23 Informacja dla [...].pdf

11_23 Informacja dla [...].doc

2023-11-21 11:44 Marlena Radziun 11_23 Informacja dla Wykonawców nr 13 z dnia 21.11.2023 r.

11_23 Informacja dla [...].pdf

11_23 Informacja dla [...].doc

11_23 SWZ Tom II DP [...].pdf

11_23 SWZ Tom II DP [...].pdf

11_23 SWZ Tom II DP [...].pdf

2023-11-16 12:00 Marlena Radziun 11_23 Informacja dla Wykonawców nr 12 z dnia 16.11.2023 r.

11_23 Informacja dla [...].pdf

11_23 Informacja dla [...].doc

11_23 SWZ Tom II DP [...].pdf

11_23 SWZ Tom II DP [...].pdf

11_23 SWZ Tom II DP [...].pdf

11_23 SWZ Tom II DP [...].pdf

11_23 SWZ Tom II DP [...].pdf

11_23 SWZ Tom II DP [...].pdf

11_23 SWZ Tom II DP [...].pdf

11_23 SWZ Tom II DP [...].pdf

11_23 SWZ Tom II DP [...].pdf

11_23 SWZ Tom II DP [...].pdf

11_23 SWZ Tom II DP [...].pdf

11_23 SWZ Tom II DP [...].pdf

11_23 SWZ Tom II DP [...].pdf

11_23 SWZ Tom II DP [...].pdf

11_23 SWZ Tom IIII S [...].pdf

11_23 SWZ Tom IIII S [...].pdf

11_23 SWZ Tom IIII S [...].pdf

11_23 SWZ Tom IIII S [...].pdf

11_23 SWZ Tom IIII S [...].pdf

11_23 SWZ Tom V inne [...].pdf

2023-11-09 09:00 Marlena Radziun 11_23 Informacja dla Wykonawców nr 11 z dnia 08.11.2023 r.

11_23 Informacja dla [...].pdf

11_23 Informacja dla [...].doc

11_23 SWZ Tom II DP [...].pdf

11_23 SWZ Tom II DP [...].pdf

11_23 SWZ Tom II DP [...].pdf

11_23 SWZ Tom II DP [...].zip

11_23 SWZ Tom II DP [...].zip

11_23 SWZ Tom II DP [...].pdf

11_23 SWZ Tom II DP [...].pdf

11_23 SWZ Tom II DP [...].pdf

11_23 SWZ Tom II DP [...].zip

11_23 SWZ Tom II DP [...].pdf

11_23 SWZ Tom II DP [...].pdf

11_23 SWZ Tom II DP [...].pdf

2023-11-08 10:51 Marlena Radziun Informacja dla Wykonawców nr 10 z dnia 08.11.2023 r.

11_23 Informacja dla [...].doc

11_23 Informacja dla [...].pdf

2023-11-08 10:49 Marlena Radziun Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (sprostowanie) DUUE 2023/S 215-677077 z dnia 08.11.2023 r.

11_23 Ogłoszenie o z [...].pdf

2023-10-20 09:49 Krzysztof Mościcki Informacja dla Wykonawców nr 9 z dnia 20.10.2023 r.

11_23 Informacja dla [...].pdf

11_23 Informacja dla [...].doc

2023-10-20 09:48 Krzysztof Mościcki Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (sprostowanie) DUUE 2023-OJS203-637111 z dnia 20.10.2023 r.

11_23 Ogłoszenie o z [...].pdf

2023-10-09 13:44 Krzysztof Mościcki Informacja dla Wykonawców nr 8 z dnia 09.10.2023 r.

11_23 SWZ Tom V Inne [...].pdf

11_23 Informacja dla [...].pdf

11_23 Informacja dla [...].doc

11_23 SWZ Tom II DP [...].pdf

11_23 SWZ Tom II DP [...].pdf

11_23 SWZ Tom II DP [...].pdf

11_23 SWZ Tom II DP [...].pdf

11_23 SWZ Tom II DP [...].pdf

11_23 SWZ Tom II DP [...].pdf

11_23 SWZ Tom IIII S [...].pdf

2023-10-04 10:16 Marlena Radziun 11_23 Informacja dla Wykonawców nr 7 z dnia 04.10.2023 r.

11_23 Informacja dla [...].pdf

11_23 Informacja dla [...].doc

2023-10-04 10:14 Marlena Radziun 11_23 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (sprostowanie) DUUE 2023/S 191-597948 z dnia 04.10.2023 r.

11_23 Ogłoszenie o z [...].pdf

2023-09-15 12:11 Marlena Radziun 11_23 Informacja dla Wykonawców nr 6 z dnia 15.09.2023 r.

11_23 Informacja dla [...].pdf

11_23 Informacja dla [...].doc

11_23 SWZ Tom IV Umo [...].pdf

11_23 SWZ Tom IV Umo [...].docx

2023-09-11 10:18 Marlena Radziun 11_23 Informacja dla Wykonawców nr 5 z dnia 11.09.2023 r.

11_23 Informacja dla [...].pdf

11_23 Informacja dla [...].doc

2023-09-11 10:17 Marlena Radziun 11_23 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (sprostowanie) DUUE 2023/S 174-545608 z dnia 11.09.2023 r.

11_23 Ogłoszenie o z [...].pdf

2023-08-21 10:30 Krzysztof Mościcki Informacja dla Wykonawców nr 4 z dnia 21.08.2023 r ZMIANA TERMINU 2

11_23 Informacja dla [...].pdf

11_23 Informacja dla [...].doc

11_23 SWZ Tom IV Umo [...].docx

11_23 SWZ Tom IV Umo [...].pdf

11_23 załącznik nr 1 [...].doc

2023-08-21 10:28 Krzysztof Mościcki Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (sprostowanie) DUUE nr 2023-OJS159-505365-pl

11_23 Ogłoszenie o z [...].pdf

2023-08-11 13:47 Marlena Radziun 11_23 Informacja dla Wykonawców nr 3 z dnia 11.08.2023 r.

11_23 Informacja dla [...].pdf

11_23 Informacja dla [...].doc

2023-08-02 11:45 Marlena Radziun 11_23 Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 02.08.2023 r.

11_23 Informacja dla [...].pdf

11_23 Informacja dla [...].doc

2023-08-02 11:45 Marlena Radziun 11_23 Ogłoszenie o zmianie - sprostowanie opublikowane w DUUE 2023/S 147-470105 w dniu 02.08.2023 r.

11_23 Ogłoszenie o z [...].pdf

2023-07-28 11:13 Marlena Radziun 11_23 Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 28.07.2023 r.

11_23 Informacja dla [...].pdf

11_23 Informacja dla [...].doc

11_23 SWZ Tom IV Umo [...].pdf

11_23 SWZ Tom IV Umo [...].docx

11_23 załącznik nr 2 [...].zip

11_23 SWZ Tom II DP [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 16199