Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS.ZP/PR/351-40/2023 TP/U/S Usługa przeprowadzenia sześciu szkoleń warsztatowych upowszechniających tworzenie Centrów Usług Społecznych (CUS) oraz ideę deinstytucjonalizacji (DI) w związku z realizacją projektu partnerskiego pn.: „Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Działanie 2.5 "Skuteczna pomoc społeczna"

Deadlines:
Published : 24-04-2023 13:22:00
Placing offers : 04-05-2023 09:00:00
Offers opening : 04-05-2023 10:00:00
Procedure: Zamówienie na usługi społeczne
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 


Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
00 SWZ.pdf pdf 933.84 2023-04-24 13:22:00 Proceeding
01 Zał nr. 1 OPZ.pdf pdf 679.86 2023-04-24 13:22:00 Proceeding
02 Zał nr. 2 Wzór Umowy.pdf pdf 900.88 2023-04-24 13:22:00 Proceeding
04 Zał. nr 4. Oświadczenie Wykonawcy.docx docx 32.09 2023-04-24 13:22:00 Proceeding
05 Zał. nr 5 Wykaz osób.docx docx 25.49 2023-04-24 13:22:00 Proceeding
06 Zał. nr 6 Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 36.91 2023-04-24 13:22:00 Proceeding
07 Zał. nr 7. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem.docx docx 16.39 2023-04-24 13:22:00 Proceeding
08 Zał. nr 8 Wykaz dodatkowe punkty .docx docx 25.11 2023-04-24 13:22:00 Proceeding
09 Ogłoszenie nr 2023_BZP 00189300_01.pdf pdf 153.55 2023-04-24 13:22:00 Proceeding
00 SWZ zmiana 2023-04-25.pdf pdf 933.61 2023-04-25 09:33:00 Proceeding
03 Zał. nr 3. Formularz ofertowy - Modyfikacja 2023-04-25.docx docx 203.59 2023-04-25 09:32:51 Criterion
Modyfikacja nr 1 treści SWZ 351-40-2023.pdf pdf 499.48 2023-04-25 09:32:16 Public message
2023-05-04 Informacja o przeznaczonej kwocie 351-40-2023.pdf pdf 469.3 2023-05-04 09:06:06 Public message
2023-05-04 informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 483.34 2023-05-04 14:01:35 Public message
2023-05-22 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 351-40-23-TP-U-S.pdf pdf 494.44 2023-05-22 10:29:25 Public message

Announcements

2023-05-22 10:29 Piotr Ratajczyk INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2023-05-22 Informacj [...].pdf

2023-05-04 14:01 Piotr Ratajczyk INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2023-05-04 informacj [...].pdf

2023-05-04 09:06 Piotr Ratajczyk INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

2023-05-04 Informacj [...].pdf

2023-04-25 09:32 Piotr Ratajczyk Zamawiający – Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, działając na podstawie art. 286 ust. 1 w związku z art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710), informuje o modyfikacji treści SWZ.

1. Zamawiający dokonuje korekty treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w w/w postępowaniu w następującym zakresie:
§ 10. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
BYŁO: Zamawiający dopuszcza możliwość by wykonawca wskazał jedną osobę do realizacji zamówienia jako trener, jeżeli osoba ta będzie spełniać wszystkie warunki opisane w punkcie 4 (litera A i B).
ZMIENIONO NA: Zamawiający dopuszcza możliwość by wykonawca wskazał jedną osobę do realizacji zamówienia jako trener, jeżeli osoba ta będzie spełniać wszystkie warunki opisane w punkcie 4 (litera A i B). W takim przypadku Zamawiający wymaga od Wykonawcy, wykazania jedynie 300 godzin doświadczenia zawodowego dla modułu CUS ze względu na to, że jego zakres uwzględnia doświadczenie zawodowe wymagane dla trenera modułu DI.
2. Zmianie uległ treść załącznika nr 3 do SWZ - Formularz ofertowy.
3. Jednocześnie Zamawiający w związku z art. 286 ust. 3 informuje, że terminy składania ofert, otwarcia ofert, związania ofertą NIE ULEGAJĄ ZMIANIE.

Modyfikacja nr 1 tre [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required

03 Zał. nr 3. Formul [...].docx

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 579