Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 76/2022 Zakup i dostawa materiałów endoskopowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie na okres 24 miesięcy.

Deadlines:
Published : 14-11-2022 11:26:00
Placing offers : 16-12-2022 09:00:00
Offers opening : 16-12-2022 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załacznik nr 1A.ods ods 6.14 2022-11-14 11:26:00 Proceeding
załącznik nr 1 B.odt odt 39.82 2022-11-14 11:26:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu 2022-OJS219-631324-pl.pdf pdf 241.27 2022-11-14 11:26:00 Proceeding
espd-request (8).zip zip 78.8 2022-11-14 11:26:00 Proceeding
SWZ 2022 + Oswiadcz zal. 4, 5, 6 Spr.76.docx docx 104.5 2022-11-14 11:26:00 Proceeding
01-Pytania.pdf pdf 137.89 2022-11-30 12:51:03 Public message
02- Pytania.pdf pdf 217.49 2022-11-30 12:51:03 Public message
03-Pytania.pdf pdf 393.78 2022-11-30 12:51:03 Public message
04-Pytania.pdf pdf 142.23 2022-11-30 12:51:03 Public message
05-Pytania.pdf pdf 142.24 2022-11-30 12:51:03 Public message
06-Pytania.pdf pdf 155.41 2022-11-30 12:51:03 Public message
07-Pytania.pdf pdf 184.95 2022-11-30 12:51:03 Public message
08-Pytania.pdf pdf 166.02 2022-11-30 12:51:03 Public message
załącznik nr 1 B - modyfikacja.odt odt 40.04 2022-11-30 12:51:03 Public message
09 - Pytania.pdf pdf 620.88 2022-12-06 10:18:44 Public message
10- Pytania.pdf pdf 699.88 2022-12-06 10:18:44 Public message
11-Pytania.pdf pdf 238.7 2022-12-06 10:18:44 Public message
12 - Pytania.pdf pdf 401.92 2022-12-06 10:18:44 Public message
PROJEKT UMOWY ZAŁ nr 3 - modyfikacja.docx docx 25.96 2022-12-06 10:18:45 Public message
zestawienie z otwarcia ofert.docx docx 18.97 2022-12-19 11:51:26 Public message

Announcements

2022-12-19 11:51 Małgorzata Jacher Informacja z otwarcia ofert

zestawienie z otwarc [...].docx

2022-12-16 09:00 Buyer message ZAKRES Przedmiot WARTOŚĆ NETTO Wartość Brutto
1 Protezy trzustkowe 107 307,00 115 891,56
2 Stenty samorozprężalne do dwunastnicy i jelita grubego, przełykowe 133 445,00 144 120,60
3 Akcesoria endoskopowe do ECPW 1 670 000,00 1 803 600,00
4 Akcesoria do videoendoskopów PENTAX 52 659,00 56 871,72
5 Akcesoria do videoendoskopów OLYMPUS 793 968,00 884 946,00
6 Szczotki do czyszczenia videoendoskopów OLYMPUS 39 200,00 42 336,00
7 ustniki jednorazowe do endoskopiii 9 070,00 9 795,60
8 Sonda Argonowa 195 500,00 211 140,00
9 Zestawy do przeskórnej gastrostomii 135 000,00 145 800,00
10 Kleszcze do endoskopii przewodu pokarmowego 242 385,00 261 775,80
11 Zestaw do ESD 41 600,00 44 928,00
RAZEM: 3 420 134,00 3 721 205,28
2022-12-06 10:18 Małgorzata Jacher Wyjaśnienie treści SWZ wraz z modyfikacją załącznika nr 3

09 - Pytania.pdf

10- Pytania.pdf

11-Pytania.pdf

12 - Pytania.pdf

PROJEKT UMOWY ZAŁ nr [...].docx

2022-11-30 12:51 Małgorzata Jacher Wyjaśnienie treści SWZ wraz z modyfikacją załącznika nr 1B

01-Pytania.pdf

02- Pytania.pdf

03-Pytania.pdf

04-Pytania.pdf

05-Pytania.pdf

06-Pytania.pdf

07-Pytania.pdf

08-Pytania.pdf

załącznik nr 1 B - m [...].odt

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 924