Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-2691/22/155/IR Adaptacja budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie na potrzeby lokalowe Policji – w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Deadlines:
Published : 03-11-2022 14:54:00
Placing offers : 24-02-2023 10:00:00
Offers opening : 24-02-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 124.7 2022-11-03 14:54:00 Proceeding
SWZ WZP- 2691.22.155.IR.pdf pdf 786.4 2022-11-03 14:54:00 Proceeding
PFU.pdf pdf 1571.69 2022-11-03 14:54:00 Proceeding
załączniki.zip zip 27352.89 2022-11-03 14:54:00 Proceeding
Załącznik nr 6 Ogólne warunki umowy.pdf pdf 798.2 2022-11-03 14:54:00 Proceeding
SWZ WZP- 2691.22.155.IR.doc doc 394 2022-11-03 14:54:00 Proceeding
Załączniki do edycji.doc doc 236 2022-11-15 14:12:54 Proceeding
Odpowiedzi na pytania do SWZ.doc doc 110.5 2022-11-10 13:43:38 Public message
Odpowiedzi na pytania do SWZ.pdf pdf 192.13 2022-11-10 13:43:38 Public message
Odpowiedź na pytanie i zmiana SWZ.pdf pdf 183.47 2022-11-15 14:11:53 Public message
Odpowiedź na pytania i zmiana SWZ.doc doc 109 2022-11-15 14:11:53 Public message
Odpowiedź na pytanie do SWZ.doc doc 100.5 2022-11-15 14:19:25 Public message
Odpowiedź na pytanie do SWZ.pdf pdf 75.91 2022-11-15 14:19:25 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.59 2022-11-22 15:05:54 Public message
Odpowiedzi na pytania i zmiana SWZ.pdf pdf 150.46 2022-11-22 15:05:54 Public message
Odpowiedzi na pytania i zmiana SWZ.doc doc 107 2022-11-22 15:05:54 Public message
Odpowiedzi na pytania do SWZ wizja.doc doc 100.5 2022-11-30 09:34:58 Public message
Odpowiedź na pytanie do SWZ wizja.pdf pdf 68.14 2022-11-30 09:34:58 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 39.75 2022-12-13 15:42:53 Public message
Zmiana SWZ termin składania ofert.pdf pdf 75.4 2022-12-13 15:42:53 Public message
Zmiana SWZ termin składania ofert.doc doc 100.5 2022-12-13 15:42:53 Public message
Odpowiedzi na pytania do SWZ.doc doc 107 2022-12-19 14:37:05 Public message
Odpowiedzi na pytania do SWZ.pdf pdf 144.75 2022-12-19 14:37:05 Public message
Odpowiedzi na pytania do treści SWZ.doc doc 102 2022-12-20 12:45:03 Public message
Odpowiedzi na pytania do treści SWZ.pdf pdf 92.63 2022-12-20 12:45:03 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 38.46 2023-01-04 14:58:04 Public message
Informacja o zmianie terminu składania ofert.pdf pdf 78.22 2023-01-04 14:58:04 Public message
Zmiana terminu składania ofert.doc doc 100.5 2023-01-04 14:58:04 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.01 2023-01-24 15:39:04 Public message
zmiana terminu skladania i otwarcia ofert..pdf pdf 82.4 2023-01-24 15:39:04 Public message

Announcements

2023-01-24 15:39 Ewa Kazanecka Informacja o zmianie ogłoszenia.
Zmiana treści SWZ - zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

zmiana terminu sklad [...].pdf

2023-01-04 14:58 Piotr Sobieraj Zmiana treści SWZ - zmiana terminu składania o otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Informacja o zmianie [...].pdf

Zmiana terminu skład [...].doc

2022-12-20 12:45 Piotr Sobieraj Odpowiedź na pytanie do treści SWZ

Odpowiedzi na pytani [...].doc

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-12-19 14:37 Piotr Sobieraj Odpowiedzi na pytania do treści SWZ

Odpowiedzi na pytani [...].doc

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-12-13 15:42 Piotr Sobieraj Zmiana treści SWZ - zmiana terminu składania o otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana SWZ termin sk [...].pdf

Zmiana SWZ termin sk [...].doc

2022-11-30 09:34 Piotr Sobieraj Odpowiedź na pytanie do treści SWZ - informacja o dodatkowym terminie Wizji Lokalnej miejsca wykonania przedmiotu zamówienia

Odpowiedzi na pytani [...].doc

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

2022-11-22 15:05 Piotr Sobieraj Odpowiedzi na pytania i zmiana SWZ: zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].doc

2022-11-15 14:19 Piotr Sobieraj Odpowiedź na pytanie do SWZ - informacja o terminie wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia

Odpowiedź na pytanie [...].doc

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

2022-11-15 14:11 Piotr Sobieraj Odpowiedzi na pytania i zmiana SWZ

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

Odpowiedź na pytania [...].doc

2022-11-10 13:43 Piotr Sobieraj Odpowiedzi na pytania do treści SWZ

Odpowiedzi na pytani [...].doc

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1288