Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/220/36/22 Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz materiałów wiskoelastycznych na potrzeby II Kliniki Okulistyki SPSK-2.

Deadlines:
Published : 14-10-2022 14:36:00
Placing offers : 16-11-2022 10:00:00
Offers opening : 16-11-2022 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP.220.36.22 JEDZ espd-request.xml xml 125.34 2022-10-14 14:36:00 Proceeding
ZP.220.36.22 zal. 4 Grupa kapitałowa.rtf rtf 47.34 2022-10-14 14:36:00 Proceeding
ZP.220.36.22 zal. 5 Ośw. nt. dopuszczenia do obrotu.rtf rtf 49.64 2022-10-14 14:36:00 Proceeding
ZP.220.36.22 zał. 1 OFERTA.rtf rtf 155.97 2022-10-14 14:36:00 Proceeding
ZP.220.36.22 zał. 2 Formularz cen jedn..xls xls 73 2022-10-14 14:36:00 Proceeding
ZP.220.36.22 Zał. 3 Instrukcja wypełniania JEDZ.docx docx 22.21 2022-10-14 14:36:00 Proceeding
ZP.220.36.22 Zał. 6 oswiadczenia-podmiotu-udostepniajacego-zasoby-z-art-125-ust-5-Pzp.docx docx 25.23 2022-10-14 14:36:00 Proceeding
ZP.220.36.22 Zał. 7 Oświadczenia wykonawcy,wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia.docx docx 31.2 2022-10-14 14:36:00 Proceeding
ZP_220_36_22_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 200.84 2022-10-14 14:36:00 Proceeding
ZP_220_36_22_SWZ_soczewki dla II Kliniki Okulistycznej.rtf rtf 9364.56 2022-10-14 14:36:00 Proceeding
ZP_220_36_22_Wyjaśnienie nr 1.rtf rtf 2679.34 2022-11-02 09:24:46 Public message
ZP.220.36.22 zał. 1 OFERTA- ZMODYFIKOWANY FORMULARZ.rtf rtf 156.23 2022-11-02 09:41:55 Public message
ZP_220_36_22_Wyjaśnienie nr 2.rtf rtf 2699.61 2022-11-04 08:51:55 Public message
ZP_220_36_22_Wyjaśnienie nr 3.rtf rtf 2723.2 2022-11-08 14:34:37 Public message
ZP.220.36.22 Informacja z otwarcia ofert w dniu 16.11.2022 r.docx docx 168.75 2022-11-16 12:04:59 Public message
ZP.220.36.22 Kopie złożónych ofert i Formularzy cen jedn..pdf pdf 13689.99 2022-11-16 12:04:59 Public message
ZP.220.36.22 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert zad. 1,4,7,8.docx docx 161.77 2022-12-07 14:46:40 Public message
ZP.220.36.22 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert zad. 2,3,5,6,.docx docx 163.82 2023-01-11 20:00:19 Public message
ZP.220.36.22 Unieważnienie czynności wyboru oferty naj. w zakresie zadania nr 6.docx docx 151.58 2023-01-17 13:27:20 Public message
ZP.220.36.22 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejej oferty zad.6..docx docx 154.58 2023-01-20 09:48:27 Public message
ZP.220.36.22 Informacja nt. środków finansowych zabezpieczonych na realizacje zadań.xlsx xlsx 9.9 2022-11-16 10:00:00 Public message

Announcements

2023-01-20 09:48 Wioletta Sybal Szanowni Państwo w załączeniu przekazuję Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
w zakresie zadania nr 6 (powtórzenie czynności)

ZP.220.36.22 Zawiado [...].docx

2023-01-17 13:27 Wioletta Sybal Szanowni Państwo w załączeniu przekazuję UNIEWAŻNIENIE CZYNNOŚCI WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
W ZAKRESIE ZADANIA 6.

ZP.220.36.22 Unieważ [...].docx

2023-01-11 20:00 Wioletta Sybal Szanowni Państwo w załączeniu przekazuję Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert w zakresie zadań nr 2,3,5,6

ZP.220.36.22 Zawiado [...].docx

2022-12-07 14:46 Wioletta Sybal Szanowni Państwo w załączeniu przekazuję Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert
w zakresie zadań nr 1,4,7,8

ZP.220.36.22 Zawiado [...].docx

2022-11-16 12:04 Wioletta Sybal Szanowni Państwo w załączeniu przekazuję INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT oraz kopie złożonych ofert wraz z Formularzami cen jednostkowych

ZP.220.36.22 Informa [...].docx

ZP.220.36.22 Kopie z [...].pdf

2022-11-16 10:00 Buyer message Szanowni Państwo! Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 529 086,00 zł
Informacja na temat poszczególnych zadań znajduje się w załączniku.

ZP.220.36.22 Informa [...].xlsx

2022-11-08 14:34 Wioletta Sybal Szanowni Państwo! W załączeniu przekazuję WYJAŚNIENIE NR 3

ZP_220_36_22_Wyjaśni [...].rtf

2022-11-04 08:51 Wioletta Sybal Szanowni Państwo! W załączeniu przekazuję WYJAŚNIENIE NR 2

ZP_220_36_22_Wyjaśni [...].rtf

2022-11-02 09:41 Wioletta Sybal Szanowni Państwo! W załączeniu przekazuję zmodyfikowany FORMULARZ OFERTY

ZP.220.36.22 zał. 1 [...].rtf

2022-11-02 09:24 Wioletta Sybal Szanowni Państwo! W załączeniu przekazuję WYJAŚNIENIE NR 1

ZP_220_36_22_Wyjaśni [...].rtf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1062