Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NIP.271.1.08.2022.KK „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2022/2023”

Kornelia Kowalska
Gmina Wręczyca Wielka
Deadlines:
Published : 11-10-2022 12:44:00
Placing offers : 19-10-2022 10:00:00
Offers opening : 19-10-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 71.94 2022-10-11 12:44:00 Proceeding
WW SWZ - tryb podstawowy wariant 1.docx docx 129.79 2022-10-11 12:44:00 Proceeding
WW Załącznik_nr_1_ Opis_przedmiotu_zamówienia.docx docx 38.2 2022-10-11 12:44:00 Proceeding
WW Załącznik_nr_2_Formularz OFERTA.docx docx 56.6 2022-10-11 12:44:00 Proceeding
WW Załącznik_nr_3_ Oświadczenie Wykonawcy(1).docx docx 23.19 2022-10-11 12:44:00 Proceeding
WW Załącznik_nr_4_ Oświadczenie Wykonawcy(2).docx docx 23.19 2022-10-11 12:44:00 Proceeding
WW Załącznik_nr_5_Wykaz sprzętu.docx docx 50.9 2022-10-11 12:44:00 Proceeding
WW Załącznik_nr_7_Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 49.68 2022-10-11 12:44:00 Proceeding
WW Załącznik_nr_8_Oswiadczenie Wykonawcy_Wspólnie ubiegających sie.docx docx 48.48 2022-10-11 12:44:00 Proceeding
WW Załącznik_nr_6_Umowa(1).docx docx 51.02 2022-10-12 09:21:46 Proceeding
Podpis Informacja_art. 222 ust. 5.pdf pdf 209.62 2022-10-19 13:21:56 Public message
Podpis Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 213.51 2022-10-28 15:37:17 Public message

Announcements

2022-10-28 15:37 Kornelia Kowalska W załączeniu zawiadomienie o wyborze oferty

Podpis Zawiadomienie [...].pdf

2022-10-19 13:21 Kornelia Kowalska Informacja zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2019 r Prawo zamówień publicznych

Podpis Informacja_ar [...].pdf

2022-10-19 10:00 Buyer message Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuję, że kwota dotycząca postępowania pn. "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2022/2023", którą Zmawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 300 000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 572