Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 22/22/IR Montaż czterech instalacji fotowoltaicznych 50 kWp – dwóch naziemnych i dwóch zlokalizowanych na dachach budynków nr 12, 14, 50 wraz z wykonaniem oświetlenia awaryjnego i wyłącznika p.poż w budynku nr 5. Wymiana oświetlenia zewnętrznego na oświetlenie LED na terenie CSP w Legionowie.

Deadlines:
Published : 06-10-2022 13:34:00
Placing offers : 21-10-2022 11:00:00
Offers opening : 21-10-2022 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 219.81 2022-10-06 13:34:00 Proceeding
SWZ.docx docx 195.46 2022-10-06 13:34:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1803.47 2022-10-06 13:34:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Program Inwestycji.pdf pdf 480.44 2022-10-06 13:34:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - dokumentacja fotograficzna.pdf pdf 5096.77 2022-10-06 13:34:00 Proceeding
Załacznik nr 3 do SWZ Formularz oferty.docx docx 20.24 2022-10-06 13:34:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.docx docx 26.53 2022-10-06 13:34:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy.docx docx 14.12 2022-10-06 13:34:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy o osobach zdolnych do wykonania zamówienia.docx docx 12.88 2022-10-06 13:34:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu osób zgodnie z art. 95 ustawy.docx docx 13.4 2022-10-06 13:34:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Wykaz robót budowlanych, część I.docx docx 14.29 2022-10-06 13:34:00 Proceeding
Załącznik nr 8A do SWZ Wykaz robót budowlanych, część II.docx docx 14.13 2022-10-06 13:34:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące Podwykonawców.docx docx 13.69 2022-10-06 13:34:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ Zobowiązanie podmiotu o oddaniu Wykonawcy swoich zasobów w zakresie zdolnośći technicznych.docx docx 13.55 2022-10-06 13:34:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.docx docx 20.07 2022-10-06 13:34:00 Proceeding
Załącznik nr 11a do SWZ Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.docx docx 18.42 2022-10-06 13:34:00 Proceeding
Załącznik nr 12 do SWZ Istotne postanowienia umowy.docx docx 61.25 2022-10-06 13:34:00 Proceeding
Pytanie i odpowiedź nr 1.pdf pdf 243.88 2022-10-10 11:13:22 Public message
Pytania i odpowiedzi nr 2.pdf pdf 681.72 2022-10-14 11:24:58 Public message
Pytania i odpowiedzi nr 3.pdf pdf 481.25 2022-10-18 11:12:16 Public message
Pytania i odpowiedzi nr 4.pdf pdf 83.63 2022-10-18 15:46:21 Public message
Informacja z otwarcia ofert671010.pdf pdf 35.89 2022-10-25 14:28:39 Public message
Informacja o wyborze część II.pdf pdf 441.24 2022-11-02 11:51:53 Public message
Informacja o wyborze oferty - część I.PDF PDF 457.74 2022-11-08 15:25:25 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 97.92 2022-12-01 13:46:24 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy część I.pdf pdf 58.36 2022-12-23 09:45:06 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy część II.pdf pdf 58.72 2022-12-23 09:45:06 Public message

Announcements

2022-12-23 09:45 Monika Tokarska Ogłoszenia o wykonaniu umowy

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2022-12-01 13:46 Monika Tokarska Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-11-08 15:25 Monika Tokarska Informacja o wyborze oferty - część I postępowania

Informacja o wyborze [...].PDF

2022-11-02 11:51 Monika Tokarska Informacja o wyborze oferty, część II

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-10-25 14:28 Monika Tokarska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-10-21 12:37 Monika Tokarska The message was withdrawn by the Buyer.
2022-10-21 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 1 960 913,08 złotych brutto, w tym :
w części I - 1 191 501,00 złotych brutto;
w części II - 769 412,08 złotych brutto.
2022-10-18 15:46 Monika Tokarska Pytania i odpowiedzi nr 4

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2022-10-18 11:12 Monika Tokarska Pytania i odpowiedzi nr 3

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2022-10-14 11:24 Monika Tokarska Pytania i odpowiedzi nr 2

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2022-10-10 11:13 Monika Tokarska Pytanie i odpowiedź nr 1

Pytanie i odpowiedź [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 989