Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00336014/01 „ROBOTY BUDOWLANE NA NIERUCHOMOŚCIACH ZARZADZANYCH PRZEZ ŚLĄSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI” TP-8.2022

Aleksandra Poznańska
Śląski Zarząd Nieruchomości Department: Zespół Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 06-09-2022 15:25:00
Placing offers : 21-09-2022 12:00:00
Offers opening : 21-09-2022 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie BZP.pdf pdf 141.22 2022-09-06 15:25:00 Proceeding
SWZ - TP-8.2022 - siedem robót budowlanych.pdf pdf 890.51 2022-09-06 15:25:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY.docx docx 26.57 2022-09-06 15:25:00 Proceeding
Załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.docx docx 24.14 2022-09-06 15:25:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu.docx docx 22.3 2022-09-06 15:25:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów.docx docx 24.29 2022-09-06 15:25:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art 117 Pzp.docx docx 21.17 2022-09-06 15:25:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Wykaz robót - doświadczenie.docx docx 17.34 2022-09-06 15:25:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Wykaz osób (dla cz. VI).docx docx 23.26 2022-09-06 15:25:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ-Oświadczenie aktualizacyjne i o grupie kapitałowej.docx docx 18.98 2022-09-06 15:25:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ-Oświadczenie aktualizacyjne i o grupie kapitałowej.docx docx 18.98 2022-09-06 15:25:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - umowa - część 1.docx docx 75.82 2022-09-06 15:25:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - umowa - część 2.docx docx 47.51 2022-09-06 15:25:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - umowa - część 3.docx docx 47.1 2022-09-06 15:25:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - umowa - część 4.docx docx 74.11 2022-09-06 15:25:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - umowa - część 5.docx docx 46.86 2022-09-06 15:25:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - umowa - część 6.docx docx 73.33 2022-09-06 15:25:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - umowa - część 7.docx docx 48.87 2022-09-06 15:25:00 Proceeding
Załącznik nr 10 - Karta Gwarancyjna.docx docx 16.6 2022-09-06 15:25:00 Proceeding
Załącznik nr 11 - Przykład oświadczenia składanego przez wykonawcę.docx docx 17.11 2022-09-06 15:25:00 Proceeding
Zawiercie STWiOR.pdf pdf 195.53 2022-09-06 17:23:46 Proceeding
Zawiercie Przedmiar robót.pdf pdf 106.7 2022-09-06 17:23:52 Proceeding
Lubliniec Przedmiar robót.pdf pdf 107.28 2022-09-06 17:23:59 Proceeding
Lubliniec STWiOR.pdf pdf 207.41 2022-09-06 17:24:03 Proceeding
Częstochowa Przedmiar robót.pdf pdf 88.14 2022-09-06 17:24:21 Proceeding
Częstochowa STWiOR.pdf pdf 202.94 2022-09-06 17:24:24 Proceeding
Koniecpol Przedmiar robót.pdf pdf 85.96 2022-09-06 17:24:35 Proceeding
Koniecpol STWiOR.pdf pdf 223.83 2022-09-06 17:24:38 Proceeding
Bielsko-Biała STWiOR.pdf pdf 126.72 2022-09-06 17:27:40 Proceeding
Bielsko-Biała Przedmiar robót.pdf pdf 102.22 2022-09-06 17:28:14 Proceeding
Górki Wielkie Przedmiar robót.pdf pdf 135.35 2022-09-06 17:30:10 Proceeding
Górki Wielkie STWiOR.pdf pdf 356.21 2022-09-06 17:30:14 Proceeding
Cieszyn Przedmiar robót.pdf pdf 116.36 2022-09-06 17:30:43 Proceeding
Cieszyn STWiOR.pdf pdf 356.25 2022-09-06 17:30:46 Proceeding
Część 1 - Zawiercie - zdjęcia.7z 7z 152207.83 2022-09-07 13:33:26 Proceeding
Część 2 - Lubliniec - zdjęcia.7z 7z 134660.51 2022-09-07 13:34:26 Proceeding
Część 3 - Częstochowa - zdjęcia.7z 7z 93165.89 2022-09-07 13:34:54 Proceeding
Część 4 - Koniecpol - zdjęcia.7z 7z 35441.19 2022-09-07 13:35:17 Proceeding
Część 5 - Bielsko-Biała - zdjęcia.7z 7z 410675.01 2022-09-07 13:36:53 Proceeding
Część 6 - Górki Wielkie - zdjęcia.7z 7z 57314.98 2022-09-07 13:37:20 Proceeding
Część 7 - Cieszyn - zdjęcia.7z 7z 120454.17 2022-09-07 13:37:54 Proceeding
Unieważnienie postępowania - brak ofert.pdf pdf 336.88 2022-09-21 14:46:15 Public message
Unieważnienie postępowania BZP.pdf pdf 83.53 2022-09-21 15:12:35 Public message

Announcements

2022-09-21 15:12 Aleksandra Poznańska Zamawiający w załączeniu przekazuje ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.

Unieważnienie postęp [...].pdf

2022-09-21 14:46 Aleksandra Poznańska Z uwagi na brak ofert Zamawiający w załączonym komunikacie przekazuje informację o unieważnieniu postępowania we wszystkich częściach.

Unieważnienie postęp [...].pdf

2022-09-21 12:00 Buyer message Zamawiający na całość realizacji zamówienia przeznaczył 123 575,35 zł net w tym:
1. Montaż rynien i rur spustowych na budynkach gospodarczym i garażowym w Zawierciu – wartość kosztorysowa: 13.666,66 zł net (16.812,45 zł brutto),
2. Remont murowanego ogrodzenia w Lublińcu – wartość kosztorysowa: 31.379,78 zł net (38.597,13 zł brutto),
3. Wykonanie wejścia zewnętrznego na dach budynku w Koniecpolu - wartość kosztorysowa: 12.747,08 zł net (15.678.91 zł brutto),
4. Przemurowanie pęknięć i murów na budynku „Transportu i łączności” w Częstochowie – wartość kosztorysowa: 5.990,26 zł net (7.368,02 zł brutto),
5. Wymiana pieca i remont instalacji elektrycznej w Górkach Wielkich – wartość kosztorysowa: 33.433,35 zł net (41.123,02 zł brutto),
6. Wymiana drzwi wejściowych i malowanie klatki schodowej w Cieszynie – wartość kosztorysowa: 12.516,85 zł net (15.395,73 zł brutto),
7. Odgrzybienie piwnic i parteru budynku – wartość kosztorysowa: 13.839,37 zł net (17.022,43 zł brutto).

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 259