Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: KMR/PN/01/2022 Dostawa 11 sztuk fabrycznie nowych autobusów komunikacji miejskiej o napędzie hybrydowym.

Deadlines:
Published : 28-07-2022 14:29:00
Placing offers : 29-08-2022 09:00:00
Offers opening : 29-08-2022 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu (3)-1.pdf pdf 155.13 2022-07-28 14:29:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.docx docx 106.53 2022-07-28 14:29:00 Proceeding
Zał. 1 - formularz oferty.DOCX DOCX 37.55 2022-07-28 14:29:00 Proceeding
Zał. 2 Plik JEDZ w formacie XML.xml xml 123.91 2022-07-28 14:29:00 Proceeding
Edytowalna wersja formularza JEDZ.doc doc 123.5 2022-07-28 14:29:00 Proceeding
Zał. 3 - aktualność oświadczenia JEDZ i braku podstaw do wykluczenia.odt odt 8.24 2022-07-28 14:29:00 Proceeding
Zał. 4 - wzór umowy.docx docx 75.02 2022-07-28 14:29:00 Proceeding
Zał. 1u Warunki gwarancji bankowej.DOCX DOCX 26.22 2022-07-28 14:29:00 Proceeding
Zał. 2u Wymagania stawiane Wykonawcy.DOCX DOCX 25.67 2022-07-28 14:29:00 Proceeding
Zał. 3u Wzór obowiązku informacyjnego_.DOCX DOCX 20.46 2022-07-28 14:29:00 Proceeding
Zał. 5 - wzór informacji dot. przynależności do grupy kapitałowej.odt odt 9.24 2022-07-28 14:29:00 Proceeding
Zał. 6 - wzór wykazu wykonanych dostaw.DOCX DOCX 20.1 2022-07-28 14:29:00 Proceeding
Zał. 7 - wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby.odt odt 9.22 2022-07-28 14:29:00 Proceeding
Zał. 8 - wzór oświadczenia dotyczącego powiązań z krajami stosującymi szkodliwą konkurencję podatkową.docx docx 18.32 2022-07-28 14:29:00 Proceeding
Zał. 9 - wymagania techniczne autobusu hybrydowego miejskiego.docx docx 74.81 2022-07-28 14:29:00 Proceeding
Zał. 10 - warunki gwarancji dla autobusów standardowych hybrydowych.DOCX DOCX 18.69 2022-07-28 14:29:00 Proceeding
Zał. 11 - warunki udzielenia autoryzacji dla autobusów hybrydowych.DOCX DOCX 23.61 2022-07-28 14:29:00 Proceeding
Zał. 12 - zasady odbioru autobusow hybrydowych.DOCX DOCX 18.97 2022-07-28 14:29:00 Proceeding
Zał. 13 - wzór protokołu odbioru technicznego:końcowego.docx docx 14.28 2022-07-28 14:29:00 Proceeding
Zał. 14 - wzór protokołu odbioru: potwierdzenia realizacji: świadczenia dodatkowego.docx docx 10.88 2022-07-28 14:29:00 Proceeding
Zał. 15 - wzór zestawienia parametrów technicznych oferowanych autobusów.DOCX DOCX 12.95 2022-07-28 14:29:00 Proceeding
Zał. 16 - wymagane uzgodnienia.DOCX DOCX 21.6 2022-07-28 14:29:00 Proceeding
Zał. 17 - wzór oświadczenia dot. przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę.docx docx 717.42 2022-07-28 14:29:00 Proceeding
Zał. 18 - wzór oświadczenia dot. przeciwdziałania agresji na Ukrainę.docx docx 717.48 2022-07-28 14:29:00 Proceeding
2022.08.11 Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 555.28 2022-08-11 14:00:39 Public message
2022.08.11 Tekst jednolity.zip zip 1994.94 2022-08-11 14:00:39 Public message
2022.08.11 Ogłoszenie zmian.pdf pdf 73.74 2022-08-11 14:00:39 Public message
2022.08.22 Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 2332.34 2022-08-22 14:23:09 Public message
2022.08.22 Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf pdf 70.56 2022-08-22 14:23:09 Public message
2022.08.22 Tekst jednolity.zip zip 2006.05 2022-08-22 14:23:09 Public message
2022.08.24 Odpowiedzi na pytania sprostowanie.pdf pdf 83.86 2022-08-24 14:36:43 Public message
2022.08.24 Tekst jednolity.zip zip 2006.26 2022-08-24 14:36:43 Public message
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 203.74 2022-08-29 09:13:32 Public message
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf pdf 194.25 2022-08-29 12:29:51 Public message
2022.08.30 Informacja.pdf pdf 182.57 2022-08-30 14:18:56 Public message
OfertaKM.zip zip 4176.78 2022-08-30 14:18:56 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 51.29 2022-12-09 10:51:05 Public message

Announcements

2022-12-09 10:51 Dariusz Folwarczny W załączniku informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-08-30 14:18 Dariusz Folwarczny Informacja dot. wniosku o udostępnienie oferty.

2022.08.30 Informacj [...].pdf

OfertaKM.zip

2022-08-29 12:29 Dariusz Folwarczny Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu.

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2022-08-29 09:13 Dariusz Folwarczny Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-08-24 14:36 Dariusz Folwarczny W załączniku sprostowanie do odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz tekst jednolity.

2022.08.24 Odpowiedz [...].pdf

2022.08.24 Tekst jed [...].zip

2022-08-22 14:23 Dariusz Folwarczny W załączniku odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz tekst jednolity.

2022.08.22 Odpowiedz [...].pdf

2022.08.22 Ogłoszeni [...].pdf

2022.08.22 Tekst jed [...].zip

2022-08-11 14:00 Dariusz Folwarczny W załączniku odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz tekst jednolity.

2022.08.11 Odpowiedz [...].pdf

2022.08.11 Tekst jed [...].zip

2022.08.11 Ogłoszeni [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 5497