Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BGP.271.10.2022 Dowóz uczniów z terenu gminy Oleszyce do szkół podstawowych i odwożenie do miejsca zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2022/2023 w formie biletów miesięcznych

Jarosław Wojtak
Gmina Oleszyce
Deadlines:
Published : 04-08-2022 10:22:00
Placing offers : 17-08-2022 10:00:00
Offers opening : 17-08-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 29.4 2022-08-04 10:22:00 Proceeding
Załącznik nr 2A do SWZ - Szczegółowy wykaz przystanków.docx docx 18.44 2022-08-04 10:22:00 Proceeding
Załącznik nr 2B do SWZ - Zestawienie ilości dni dowozu.docx docx 17.75 2022-08-04 10:22:00 Proceeding
Załącznik nr 2C do SWZ - Wykaz uczniów i miejscowości objętych dowozem.docx docx 19.67 2022-08-04 10:22:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór umowy.docx docx 32.3 2022-08-04 10:22:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy - art. 125.docx docx 54.58 2022-08-04 10:22:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostępniającego.docx docx 47.58 2022-08-04 10:22:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 53.09 2022-08-04 10:22:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Wykaz usług.docx docx 32.73 2022-08-04 10:22:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 52.49 2022-08-04 10:22:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji.docm docm 26.03 2022-08-04 10:22:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 813.77 2022-08-04 10:22:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 158.71 2022-08-04 10:22:00 Proceeding
Informacja o zmianie treści SWZ.pdf pdf 282.13 2022-08-08 14:22:27 Proceeding
SWZ_08.08.2022.pdf pdf 389.33 2022-08-08 14:22:30 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 44.04 2022-08-08 14:24:27 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 2223.16 2022-08-17 10:59:31 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 491.67 2022-08-26 11:54:09 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 66.47 2022-09-01 10:49:30 Public message

Announcements

2022-09-01 10:49 Karol Kalmuk Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-08-26 11:54 Karol Kalmuk Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-08-17 10:59 Karol Kalmuk Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-17 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 269 000 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 455