Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ADM.261.10.2022 Wymiana trzech sztuk okien w kamienicy przy ulicy Serbańskiej 7 w Przemyślu

Deadlines:
Published : 06-06-2022 13:52:00
Placing offers : 22-06-2022 12:00:00
Offers opening : 22-06-2022 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał. 1b do projektu umowy- Pismo Prezydenta miasta Przemyśl.pdf pdf 441.33 2022-06-06 13:52:00 Proceeding
Zał. 1c do projektu umowy- Decyzja Konserwatora Zbytków.pdf pdf 506.23 2022-06-06 13:52:00 Proceeding
SWZ.docx docx 100.69 2022-06-06 13:52:00 Proceeding
Zal. nr 1 -SWZ- formularz oferty.doc doc 83.5 2022-06-06 13:52:00 Proceeding
Zal. nr 5 -SWZ Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych.docx docx 41.27 2022-06-06 13:52:00 Proceeding
Zał. 1 do projektu umowy- SPECYFIKACJA_TECHNICZNA_WYKONANIA_I_ODBIORU_ROBOT_BUDOWLANYCH.docx docx 127.8 2022-06-06 13:52:00 Proceeding
Zał. 1a do projektu umowy- Kosztorys inwestorski ślepy- wymiana okien Serbanska.pdf pdf 4711.85 2022-06-06 13:52:00 Proceeding
Zał. nr 4- Projekt umowy.doc doc 192 2022-06-06 13:52:00 Proceeding
Zał. nr 6- wzór zabezpieczenia należytego wykonania umowy.docx docx 42.46 2022-06-06 13:52:00 Proceeding
Załacznik nr 2 -SWZ.docx docx 57.53 2022-06-06 13:52:00 Proceeding
Załacznik nr 3 -SWZ.docx docx 57.79 2022-06-06 13:52:00 Proceeding
Załacznik nr 7 -SWZ.docx docx 57.14 2022-06-06 13:52:00 Proceeding
Załacznik nr 8- SWZ.docx docx 47.83 2022-06-06 13:52:00 Proceeding
Załacznik nr 9 -SWZ.docx docx 57.29 2022-06-06 13:52:00 Proceeding
informacja_o_maksymalnej_kwocie_na_realizacje_zamowienia 21.06.2022r..docx docx 38.09 2022-06-21 14:57:29 Public message
pytania do SWZ wymiana okien.docx docx 15.7 2022-06-22 14:31:38 Public message
SKM_224e22062909310.pdf pdf 198.41 2022-06-29 11:03:00 Public message
SKM_224e22062911030.pdf pdf 382.04 2022-06-29 12:22:28 Public message
2.pdf pdf 674.77 2022-08-03 09:52:50 Public message
1.pdf pdf 304.02 2022-08-03 09:52:50 Public message

Announcements

2022-08-03 09:52 Piotr Krzeszowski Unieważnienie postępowania

2.pdf

1.pdf

2022-06-29 12:22 Katarzyna Berger Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

SKM_224e22062911030. [...].pdf

2022-06-29 11:03 Katarzyna Berger Informacja z otwarcia ofert

SKM_224e22062909310. [...].pdf

2022-06-29 10:43 Katarzyna Berger The message was withdrawn by the Buyer.
2022-06-23 15:00 Katarzyna Berger The message was withdrawn by the Buyer.
2022-06-22 14:31 Katarzyna Berger Informacja o pytaniach i odpowiedziach do SWZ

pytania do SWZ wymia [...].docx

2022-06-22 13:43 Katarzyna Berger The message was withdrawn by the Buyer.
2022-06-22 12:00 Buyer message 11000
2022-06-21 14:57 Katarzyna Berger Dotyczy zadania pn:, Wymiana trzech sztuk okien w kamienicy przy ul. Srbańskiej 7 w Przemyślu"

informacja_o_maksyma [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 521