Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 10/C/22 ROZBUDOWA LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO KWP W BIAŁYMSTOKU

Grażyna Sacharko
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku Department: Zespół ds. Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 25-03-2022 12:13:00
Placing offers : 14-04-2022 09:30:00
Offers opening : 14-04-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 101.13 2022-03-25 12:13:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - dokumentacja techniczna.zip zip 39653.32 2022-03-25 12:13:00 Proceeding
SWZ.doc doc 589.5 2022-03-25 12:48:43 Proceeding
Modyfikacja treści SWZ.docx docx 42.8 2022-03-31 10:50:49 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 38.49 2022-03-31 12:00:26 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ.docx docx 39.56 2022-04-07 08:52:44 Public message
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SWZ.docx docx 44.65 2022-04-08 14:22:26 Public message
Laboratorium_ schemat TSO - Załącznik do wyjaśnień i modyfikacji.pdf pdf 141.94 2022-04-08 14:22:26 Public message
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SWZ — 2.docx docx 42.1 2022-04-11 15:31:42 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2.pdf pdf 40.48 2022-04-11 15:31:42 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.doc doc 96.5 2022-04-14 11:05:03 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx docx 101.05 2022-04-20 12:35:12 Public message

Announcements

2022-04-20 12:35 Grażyna Sacharko Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].docx

2022-04-14 11:05 Grażyna Sacharko Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].doc

2022-04-14 09:30 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp Zamawiający informuje, że kwota, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 2.428.348,31 zł brutto.
2022-04-11 15:31 Grażyna Sacharko Wyjaśnienia i modyfikacja treści SWZ - 2

Wyjaśnienia i modyfi [...].docx

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-04-08 14:22 Grażyna Sacharko Wyjaśnienia i modyfikacja treści SWZ

Wyjaśnienia i modyfi [...].docx

Laboratorium_ schema [...].pdf

2022-04-07 08:52 Grażyna Sacharko Wyjaśnienia treści SWZ

Wyjaśnienia treści [...].docx

2022-03-31 12:00 Grażyna Sacharko Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-03-31 10:50 Grażyna Sacharko Modyfikacja treści SWZ

Modyfikacja treści S [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1465