Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZ.271.17.2022 Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czersku

Wioletta Rostankowska
Gmina Czersk
Deadlines:
Published : 16-03-2022 10:23:00
Placing offers : 05-04-2022 10:00:00
Offers opening : 05-04-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie.pdf pdf 161.49 2022-03-16 10:23:00 Proceeding
SWZ.docx docx 592.42 2022-03-16 10:23:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 2665.16 2022-03-16 10:23:00 Proceeding
Dokumentacja projektowa.zip zip 21176.66 2022-03-16 10:23:00 Proceeding
Przedmiary.zip zip 457.73 2022-03-16 10:23:00 Proceeding
Tablica promocyjna.zip zip 1532.14 2022-03-16 10:23:00 Proceeding
załączniki do SWZ.zip zip 11199.09 2022-03-16 10:23:00 Proceeding
wyjasnienie_SWZ-17.03..docx docx 243.76 2022-03-17 13:39:59 Public message
wyjasnienie_SWZ-17.03..pdf pdf 52.14 2022-03-17 13:39:59 Public message
ogloszenie_o_zmianie-23.03..pdf pdf 65.95 2022-03-23 11:40:07 Public message
wyjasnienie_zmiana_SWZ-23.03.docx docx 252.54 2022-03-23 11:40:07 Public message
wyjaśnienie_zmiana_SWZ-23.03..pdf pdf 407.55 2022-03-23 11:40:07 Public message
zal. 8 - OPZ-zmieniony-23.03..pdf pdf 480.41 2022-03-23 11:40:07 Public message
zal. 8 -OPZ-zmieniony dn. 23.03..docx docx 544.64 2022-03-23 11:40:07 Public message
wyjasnienie_SWZ-24.03.docx docx 245.45 2022-03-24 12:06:04 Public message
wyjaśnienie_SWZ-24.03..pdf pdf 65.69 2022-03-24 12:06:04 Public message
ogloszenie_o_zmianie-30.03..pdf pdf 66.08 2022-03-30 08:32:23 Public message
wyjasnienie_zmiana_SWZ-30.03..pdf pdf 410.56 2022-03-30 08:32:23 Public message
wyjasnienie_zmiana_SWZ-30.03.docx docx 252.24 2022-03-30 08:32:23 Public message
zal. 8 - OPZ-zmieniony dn. 30.03.pdf pdf 462.8 2022-03-30 08:32:23 Public message
zal. 8 -OPZ-zmieniony dn. 30.03..docx docx 544.54 2022-03-30 08:32:23 Public message
informacja.docx docx 624.96 2022-04-05 15:09:41 Public message
informacja.pdf pdf 72.19 2022-04-05 15:09:41 Public message
wybór.oferty — platforma.docx docx 625.77 2022-04-15 12:05:18 Public message
wybór-oferty-platforma.pdf pdf 106.67 2022-04-15 12:05:18 Public message
ogloszenie_o_wyniku.pdf pdf 81.63 2022-05-04 14:37:40 Public message

Announcements

2022-05-04 14:37 Wioletta Rostankowska W załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania.

ogloszenie_o_wyniku. [...].pdf

2022-04-15 12:05 Wioletta Rostankowska W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

wybór.oferty — platf [...].docx

wybór-oferty-platfor [...].pdf

2022-04-05 15:09 Wioletta Rostankowska W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

informacja.docx

informacja.pdf

2022-04-05 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2.352.778,99 zł brutto.
2022-03-30 08:32 Wioletta Rostankowska W załączeniu pismo - wyjaśnienie i zmiana treści SWZ z dnia 30.03.2022 r. wraz ze zmienionym ogłoszeniem i załącznikiem nr 8 - opis przedmiotu zamówienia.

ogloszenie_o_zmianie [...].pdf

wyjasnienie_zmiana_S [...].pdf

wyjasnienie_zmiana_S [...].docx

zal. 8 - OPZ-zmienio [...].pdf

zal. 8 -OPZ-zmienion [...].docx

2022-03-24 12:06 Wioletta Rostankowska W załączeniu pismo - wyjaśnienie treści SWZ z dnia 24.03.2022 r.

wyjasnienie_SWZ-24.0 [...].docx

wyjaśnienie_SWZ-24.0 [...].pdf

2022-03-23 11:40 Wioletta Rostankowska W załączeniu pismo-wyjaśnienie i zmiana treści SWZ i załącznika nr 8 - opisu przedmiotu zamówienia. UWAGA. termin składania ofert przedłużony do dnia 01.04.2022 do godz. 10:00

ogloszenie_o_zmianie [...].pdf

wyjasnienie_zmiana_S [...].docx

wyjaśnienie_zmiana_S [...].pdf

zal. 8 - OPZ-zmienio [...].pdf

zal. 8 -OPZ-zmienion [...].docx

2022-03-17 13:39 Wioletta Rostankowska W załączeniu pismo - wyjaśnienie treści SWZ z dnia 17.03.2022 r.

wyjasnienie_SWZ-17.0 [...].docx

wyjasnienie_SWZ-17.0 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1555