Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa autobusów elektrycznych wraz z systemami ich ładowania dla MZK Sp. z o.o. w Grudziądzu

Włodzimierz Tesz
Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. Department: Miejski Zakład Komunikacji
Deadlines:
Published : 04-01-2022 12:28:00
Placing offers : 21-02-2022 10:00:00
Offers opening : 21-02-2022 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP-MZK-2021-24-1-2022-OJS002-004015-pl.pdf pdf 147.36 2022-01-04 12:28:00 Proceeding
ZP-MZK-2021-24-1-SWZ_MZK_Grudziądz_-23-12-2021.pdf pdf 1010.13 2022-01-04 12:28:00 Proceeding
ZP-MZK-2021-24-1-Załącznik_1_DO-PFU-WARUNKI-PRZYŁĄCZENIA-ENERGA.pdf pdf 9844.77 2022-01-04 12:28:00 Proceeding
ZP-MZK-2021-24-1-Załącznik_1_Wzór_umowy_MZK_Grudziądz_EV.pdf pdf 569.91 2022-01-04 12:28:00 Proceeding
ZP-MZK-2021-24-1-Załącznik_2.1_SWZ_OPZ_wykaz_lokalizacji_ładowarek_pantografowych.pdf pdf 65.47 2022-01-04 12:28:00 Proceeding
ZP-MZK-2021-24-1-Załącznik_2_SWZ_OPZ-23-12-2021.pdf pdf 1062.44 2022-01-04 12:28:00 Proceeding
ZP-MZK-2021-24-1-Załącznik_3_SWZ_MZK_Grudziądz_formularz_oferty-23-12-2021.docx docx 74.01 2022-01-04 12:28:00 Proceeding
ZP-MZK-2021-24-1-Załącznik_4_7_SWZ_OPZ_23-12-2021.docx docx 1961.87 2022-01-04 12:28:00 Proceeding
ZP-MZK-2021-24-1-Załącznik_8 do SWZ PFU.pdf pdf 268.42 2022-01-04 12:28:00 Proceeding
ZP-MZK-2021-24-1-Załączniki_do_umow_MZK_Grudziądz-23-12-2021.pdf pdf 418.49 2022-01-04 12:28:00 Proceeding
I-ZMIANA-SWZ-20-01-2022.pdf pdf 707.88 2022-01-20 12:24:46 Public message
Załącznik_3.1-3.2_DO_FO_SWZ_MZK_Grudziądz-WERSJA-II-19-01-2022.docx docx 62.41 2022-01-20 12:26:52 Public message
I-ODPOWIEDZI-27-01-2022.pdf pdf 926.26 2022-01-27 13:14:35 Public message
III-ZMIANA-SWZ-27-01-2022.pdf pdf 688.92 2022-01-27 13:15:42 Public message
ZP-MZK-2021-24-1-Załącznik_2_DO-PFU-UMOWA-UZYCZENIA-DZIALKI-STACJE-LADOWANIA.PDF PDF 738.44 2022-01-27 13:24:22 Public message
Załącznik_4_7_SWZ_OPZ-WESJA-II-27-01-2022.docx docx 1961.91 2022-01-27 13:34:13 Public message
Załącznik_3_SWZ_MZK_Grudziądz_formularz_oferty-WERSJA-II-27-01-2022.docx docx 73.72 2022-01-27 13:34:43 Public message
ZP-MZK-2021-24-1-Załącznik_1_Wzór_umowy_MZK_Grudziądz_EV-WERSJA-II-27-01-2022.pdf pdf 577.62 2022-01-27 13:35:05 Public message
ZP-MZK-2021-24-1-Załącznik_2_SWZ_OPZ-WERSJA-II-27-01-2022.pdf pdf 1080.83 2022-01-27 13:37:10 Public message
ZP-MZK-2021-24-1-Załączniki_do_umow_MZK_Grudziądz-II-27-01-2022.pdf pdf 418.99 2022-01-27 13:37:37 Public message
IV-ZMIANA-SWZ-27-01-2022.pdf pdf 501.52 2022-01-27 14:17:54 Public message
II-ZMIANA-SWZ-25-01-2022.pdf pdf 729.11 2022-01-28 09:25:10 Public message
ZP-MZK-2021-24-1-2022-OJS020-050296-pl.pdf pdf 66.39 2022-01-28 09:26:45 Public message
V-ZMIANA-SWZ-03-02-2022.pdf pdf 663.03 2022-02-03 12:41:30 Public message
II-ODPOWIEDZI-03-02-2022.pdf pdf 995.63 2022-02-03 12:40:39 Public message
ZP-MZK-2021-24-1-SWZ_MZK_Grudziądz_II-03-02-2022.pdf pdf 1010.56 2022-02-03 12:45:19 Public message
ZP-MZK-2021-24-1-Załącznik_1_Wzór_umowy_MZK_Grudziądz_EV-WERSJA-III-03-02-2022.pdf pdf 577.57 2022-02-03 12:46:38 Public message
12.pdf pdf 1102.01 2022-02-03 12:51:59 Public message
22.pdf pdf 1404.59 2022-02-03 12:51:59 Public message
21.pdf pdf 1613.51 2022-02-03 12:51:59 Public message
19.pdf pdf 1682.29 2022-02-03 12:51:59 Public message
ZP-MZK-2021-24-1-Załącznik_2_SWZ_OPZ-WERSJA-III-03-02-2022.pdf pdf 1087.56 2022-02-04 11:29:59 Public message
III-ODPOWIEDZI-09-02-2022.pdf pdf 685.49 2022-02-09 14:37:17 Public message
VI-ZMIANA-SWZ-09-02-2022.pdf pdf 627.75 2022-02-09 14:37:49 Public message
ZP-MZK-2021-24-1-Załącznik_2_SWZ_OPZ-WERSJA-IV-09-02-2022.pdf pdf 1089.15 2022-02-09 14:39:52 Public message
SPROSTOWANIE (1) 15-02-2022.pdf pdf 591.32 2022-02-15 14:48:17 Public message
ZP-MZK-2021-24-1-KWOTA-ART-222-4.pdf pdf 400.05 2022-02-21 10:36:57 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 303.23 2022-02-21 13:54:17 Public message
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.pdf pdf 221.43 2022-03-15 12:20:30 Public message

Announcements

2022-03-15 12:20 Natalia Lisiecka ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBO [...].pdf

2022-02-21 13:54 Natalia Lisiecka INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-02-21 10:36 Włodzimierz Tesz Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

ZP-MZK-2021-24-1-KWO [...].pdf

2022-02-15 14:48 Włodzimierz Tesz Informacja o sprostowaniu błędu

SPROSTOWANIE (1) 15- [...].pdf

2022-02-09 14:39 Włodzimierz Tesz Ujednolicona treść załącznika nr 2 do SWZ na dzień 09-02-2022 roku:ZP-MZK-2021-24-1-Załącznik_2_SWZ_OPZ-WERSJA-IV-09-02-2022.pdf

ZP-MZK-2021-24-1-Zał [...].pdf

2022-02-09 14:37 Włodzimierz Tesz VI - Zmiana treści SWZ

VI-ZMIANA-SWZ-09-02- [...].pdf

2022-02-09 14:37 Włodzimierz Tesz Informacja o wniesionych pytaniach i udzielonych odpowiedziach do SWZ (Część III).

III-ODPOWIEDZI-09-02 [...].pdf

2022-02-04 11:29 Włodzimierz Tesz Ujednolicona treść załącznika nr 2 do SWZ na dzień 03-02-2022 roku:ZP-MZK-2021-24-1-Załącznik_2_SWZ_OPZ-WERSJA-III-03-02-2022
UZUPEŁNIONY ZAŁĄCZNIK

ZP-MZK-2021-24-1-Zał [...].pdf

2022-02-03 12:51 Włodzimierz Tesz Rozkłady jazdy (obowiązujące w dniu 03.02.2022 roku) linii planowanych do obsługi autobusami elektrycznymi. Uwaga - rozkłady (m.in. godziny odjazdów) jazdy zostaną dostosowane do konieczności zapewnienia obsługi (ładowania) autobusów EV.

12.pdf

22.pdf

21.pdf

19.pdf

2022-02-03 12:47 Włodzimierz Tesz Ujednolicona treść załącznika nr 2 do SWZ na dzień 03-02-2022 roku:ZP-MZK-2021-24-1-Załącznik_2_SWZ_OPZ-WERSJA-III-03-02-2022.pdf
2022-02-03 12:46 Włodzimierz Tesz Ujednolicona treść załącznika nr 1 do SWZ na dzień 03-02-2022 roku:ZP-MZK-2021-24-1-Załącznik_1_Wzór_umowy_MZK_Grudziądz_EV-WERSJA-III-03-02-2022.pdf

ZP-MZK-2021-24-1-Zał [...].pdf

2022-02-03 12:45 Włodzimierz Tesz Ujednolicona treść SWZ na dzień 03-02-2022 roku: - ZP-MZK-2021-24-1-SWZ_MZK_Grudziądz_II-03-02-2022.pdf

ZP-MZK-2021-24-1-SWZ [...].pdf

2022-02-03 12:41 Włodzimierz Tesz V - Zmiana treści SWZ

V-ZMIANA-SWZ-03-02-2 [...].pdf

2022-02-03 12:40 Włodzimierz Tesz Informacja o wniesionych pytaniach i udzielonych odpowiedziach do SWZ (Część II).

II-ODPOWIEDZI-03-02- [...].pdf

2022-01-28 09:26 Włodzimierz Tesz I - Zmiana OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU - zmiana terminu składania ofert na dzień 21 lutego 2022 roku

ZP-MZK-2021-24-1-202 [...].pdf

2022-01-28 09:25 Włodzimierz Tesz II - Zmiana treści SWZ

II-ZMIANA-SWZ-25-01- [...].pdf

2022-01-27 14:17 Włodzimierz Tesz IV - Zmiana treści SWZ

IV-ZMIANA-SWZ-27-01- [...].pdf

2022-01-27 13:37 Włodzimierz Tesz ZP-MZK-2021-24-1-Załączniki_do_umow_MZK_Grudziądz-II-27-01-2022

ZP-MZK-2021-24-1-Zał [...].pdf

2022-01-27 13:37 Włodzimierz Tesz ZP-MZK-2021-24-1-Załącznik_2_SWZ_OPZ-WERSJA-II-27-01-2022

ZP-MZK-2021-24-1-Zał [...].pdf

2022-01-27 13:35 Włodzimierz Tesz ZP-MZK-2021-24-1-Załącznik_1_Wzór_umowy_MZK_Grudziądz_EV-WERSJA-II-27-01-2022

ZP-MZK-2021-24-1-Zał [...].pdf

2022-01-27 13:34 Włodzimierz Tesz Załącznik_3_SWZ_MZK_Grudziądz_formularz_oferty-WERSJA-II-27-01-2022

Załącznik_3_SWZ_MZK_ [...].docx

2022-01-27 13:34 Włodzimierz Tesz Załącznik_4_7_SWZ_OPZ-WESJA-II-27-01-2022

Załącznik_4_7_SWZ_OP [...].docx

2022-01-27 13:24 Włodzimierz Tesz Załącznik nr 2 do PFU – Dysponowanie gruntem

ZP-MZK-2021-24-1-Zał [...].PDF

2022-01-27 13:15 Włodzimierz Tesz III - Zmiana treści SWZ

III-ZMIANA-SWZ-27-01 [...].pdf

2022-01-27 13:14 Włodzimierz Tesz Informacja o wniesionych pytaniach i udzielonych odpowiedziach do SWZ (Część I).

I-ODPOWIEDZI-27-01-2 [...].pdf

2022-01-20 12:26 Włodzimierz Tesz Załączniki 3.1 i 3.2 do Formularza ofertowego

Załącznik_3.1-3.2_DO [...].docx

2022-01-20 12:24 Włodzimierz Tesz I - Zmiana treści SWZ

I-ZMIANA-SWZ-20-01-2 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 6254