Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: CI.ZP.261.13.2021 Utrzymanie zintegrowanego informatycznego systemu wspomagania zarządzania Uczelnią opartego na oprogramowaniu SAP dla Politechniki Warszawskiej

Joanna Kaczanowska
Politechnika Warszawska Department: Centrum Informatyzacji
Deadlines:
Published : 28-12-2021 23:24:00
Placing offers : 08-03-2022 11:00:00
Offers opening : 08-03-2022 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Edytowalne załączniki do SWZ.docx docx 0 2021-12-28 23:24:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 143.69 2021-12-28 23:24:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1247.82 2021-12-28 23:24:00 Proceeding
Załącznik nr 10A do SWZ_Wzór Umowy_cz. I.docx docx 98.38 2021-12-28 23:24:00 Proceeding
Załącznik nr 10B do SWZ_Wzór Umowy _cz. II.docx docx 0 2021-12-28 23:24:00 Proceeding
Modyfikacja treści SWZ_11.01.2022 r..pdf pdf 500.97 2022-01-11 14:26:57 Public message
Załacznik nr 1 do SWZ_poprawiony.docx docx 37.5 2022-01-11 14:26:57 Public message
Załącznik nr 10B do SWZ_Wzór Umowy_cz. II_prawidłowy_11.01.2022 r..pdf pdf 3946.63 2022-01-11 14:28:51 Public message
Edytowalne załączniki_poprawne_11.01.2022.docx docx 93.61 2022-01-11 14:30:33 Public message
Modyfikacja treści SWZ_19.01.2022.pdf pdf 176.94 2022-01-19 11:08:13 Public message
Sprostowanie ogłoszenia o zamówoeniu_19.01.2022.pdf pdf 86.93 2022-01-19 11:08:13 Public message
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu_28.01.2022 r..pdf pdf 67.03 2022-01-28 13:07:46 Public message
Modyfikacja Treści SWZ_zmiana terminu_28.01.2022.pdf pdf 179.5 2022-01-28 13:07:46 Public message
Odpowiedź na zapytania do SWZ_03.02.2022 r..pdf pdf 1628.11 2022-02-03 16:14:03 Public message
Załącznik nr 1 do Oferty _Formularz Cenowo Asortymentowy_zmodyfikowany.docx docx 25.47 2022-02-03 16:14:03 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_09.02.2022.pdf pdf 67.51 2022-02-09 15:30:56 Public message
Modyfikacja treści SWZ_zmiana terminu_04.02.2022.pdf pdf 244.73 2022-02-09 15:30:56 Public message
Modyfikacja treści SWZ_15.02.2022.pdf pdf 22294.62 2022-02-15 16:41:29 Public message
Modyfikacja treści SWZ_21.02.2022.pdf pdf 173.42 2022-02-21 09:45:11 Public message
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu_21.02.2022.pdf pdf 67.51 2022-02-21 09:45:11 Public message
Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SWZ_25.02.2022.pdf pdf 1704.23 2022-02-25 15:26:05 Public message
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu_25.02.2022.pdf pdf 67.02 2022-02-25 15:26:05 Public message
Załącznik nr 7 do SWZ_Oświadczenie na temat kwalifikacji zawodowych wykonawcy_zmodyfikowany_25.02.2022.docx docx 22.93 2022-02-25 15:26:05 Public message
Załącznik nr 9 do SWZ_Wykaz osób_zmodyfikowany_25.02.2022 r..docx docx 24.73 2022-02-25 15:26:05 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 249.04 2022-03-08 14:53:32 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_Cz. II.pdf pdf 153.82 2022-04-26 15:22:07 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_Część I.pdf pdf 215.33 2022-05-10 16:14:50 Public message

Announcements

2022-05-10 16:14 Joanna Kaczanowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Cz. I z dnia 10.05.2022 r.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-04-26 15:22 Joanna Kaczanowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części II z dnia 26.04.2022 r.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-03-08 14:53 Joanna Kaczanowska Informacja z otwarcia ofert z dnia 8.03.2022 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-03-08 11:00 Buyer message Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 5 566 234,92 zł brutto
część I: 3 640 800 zł brutto
część II: 1 925 434,92 zł brutto
2022-02-25 15:26 Joanna Kaczanowska Odpowiedź na zapytanie i modyfikacja SWZ wraz ze Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 25.02.2022.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Sprostowanie ogłosze [...].pdf

Załącznik nr 7 do SW [...].docx

Załącznik nr 9 do SW [...].docx

2022-02-21 09:45 Joanna Kaczanowska Modyfikacja treści SWZ i Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 21.02.2022

Modyfikacja treści S [...].pdf

Sprostowanie ogłosze [...].pdf

2022-02-15 16:41 Joanna Kaczanowska Modyfikacja treści SWZ z dnia 15.02.2022 r.

Modyfikacja treści S [...].pdf

2022-02-09 15:30 Joanna Kaczanowska Modyfikacja treści SWZ i Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Modyfikacja treści S [...].pdf

2022-02-03 16:14 Joanna Kaczanowska Odpowiedź na zapytania do SWZ z dnia 03.02.2022 r.

Odpowiedź na zapytan [...].pdf

Załącznik nr 1 do Of [...].docx

2022-01-28 13:07 Joanna Kaczanowska Modyfikacja treści SWZ - zmiana terminu składania i otwarcia ofert z dnia 28.01.2022 r.

Sprostowanie ogłosze [...].pdf

Modyfikacja Treści S [...].pdf

2022-01-19 11:08 Joanna Kaczanowska Modyfikacja treści SWZ - zmiana terminu składania i otwarcia ofert z dnia 19.01.2022 r.

Modyfikacja treści S [...].pdf

Sprostowanie ogłosze [...].pdf

2022-01-11 14:30 Joanna Kaczanowska Edytowalne Załączniki do SWZ _poprawne_11.01.2022 r.

Edytowalne załącznik [...].docx

2022-01-11 14:28 Joanna Kaczanowska Załącznik nr 10B do SWZ Wzór Umowy_cz. II_poprawny_11.01.2022 r.

Załącznik nr 10B do [...].pdf

2022-01-11 14:26 Joanna Kaczanowska Modyfikacja treści SWZ z dnia 11.01.2022 r. wraz z załącznikiem w postaci poprawionego Formularza ofertowego.

Modyfikacja treści S [...].pdf

Załacznik nr 1 do SW [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2141