Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZUK.271.3.16.2021 Świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w Tczewie w latach 2023 - 2033

Zakład Usług Komunalnych
Gmina Miejska Tczew Department: Zakład Usług Komunalnych
Deadlines:
Published : 15-12-2021 14:07:00
Placing offers : 25-02-2022 09:00:00
Offers opening : 25-02-2022 09:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 137.42 2021-12-15 14:07:00 Proceeding
2. SWZ Transport zbiorowy.docx docx 337 2021-12-15 14:07:00 Proceeding
3. JEDZ - załącznik nr 2 do SWZ.zip zip 81.83 2021-12-15 14:07:00 Proceeding
4. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 9 do SWZ.docx docx 119.22 2021-12-15 14:07:00 Proceeding
5. Załączniki do OPZ.zip zip 26371.02 2021-12-15 14:07:00 Proceeding
6. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.doc doc 183.5 2021-12-28 12:20:16 Public message
7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 67.75 2021-12-28 12:21:08 Public message
8. Zawiadomienie o wpłynięciu odwołania.doc doc 183.5 2021-12-28 12:22:30 Public message
8. Zawiadomienie o wpłynięciu odwołania.doc.xades xades 10.52 2021-12-28 12:22:30 Public message
Odwołanie z 27.12.2021 r.zip zip 1218.64 2021-12-28 12:24:10 Public message
9. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert II.doc doc 184 2022-01-14 09:12:36 Public message
10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 14.01.2022 r..pdf pdf 67 2022-01-14 09:13:17 Public message
11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 21.01.2022 r..pdf pdf 80.22 2022-01-21 13:39:24 Public message
12. Uwzględnienie odwołania - 17.01.2022 r.zip zip 373.8 2022-01-21 13:49:30 Public message
13. Pytania do SWZ wraz z udzielonymi odpowiedziami.docx docx 165.02 2022-01-28 13:56:17 Public message
14. Pytania do SWZ wraz z udzielonymi odpowiedziami -01.02.2022r..docx docx 192.93 2022-02-01 14:07:33 Public message
15. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.doc doc 182.5 2022-02-04 13:10:20 Public message
16. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 04.02.2022 r..pdf pdf 67.88 2022-02-04 13:11:21 Public message
17. Pytania do SWZ wraz z udzielonymi odpowiedziami - 02.04.2022 r..docx docx 189.39 2022-02-04 13:12:24 Public message
17a. Załącznik nr 1 do pisma ZUK.271.3.16.2021.14.zip zip 490.02 2022-02-04 13:12:24 Public message
18. Informacja z otwarcia ofert.doc doc 187.5 2022-02-25 10:50:49 Public message
19. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 245.94 2022-03-15 14:12:30 Public message
20. Unieważnienie czynności w postępowaniu oraz dokonanie nowych czynności.pdf pdf 308.04 2022-03-31 14:08:37 Public message
21. Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 104.78 2022-04-15 11:23:36 Public message

Announcements

2022-04-15 11:23 Zakład Usług Komunalnych 21. Ogłoszenie o wyniku postępowania - Dz.U. UE

21. Ogłoszenie o wyn [...].pdf

2022-03-31 14:08 Zakład Usług Komunalnych Unieważnienie czynności w postępowaniu oraz dokonanie nowych czynności.

20. Unieważnienie cz [...].pdf

2022-03-15 14:12 Zakład Usług Komunalnych 19. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

19. Ogłoszenie o wyb [...].pdf

2022-02-25 10:50 Zakład Usług Komunalnych 18. Informacja z otwarcia ofert

18. Informacja z otw [...].doc

2022-02-25 09:00 Buyer message Na niniejsze zamówienie Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 102.550.000,00 zł brutto.
2022-02-04 13:12 Zakład Usług Komunalnych 17. Pytania do SWZ wraz z udzielonymi odpowiedziami - 04.02.2022 r.

17. Pytania do SWZ w [...].docx

17a. Załącznik nr 1 [...].zip

2022-02-04 13:11 Zakład Usług Komunalnych 16. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 04.02.2022 r.

16. Ogłoszenie o zmi [...].pdf

2022-02-04 13:10 Zakład Usług Komunalnych 15. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

15. Zmiana terminu s [...].doc

2022-02-01 14:07 Zakład Usług Komunalnych 14. Pytania do SWZ wraz z udzielonymi odpowiedziami

14. Pytania do SWZ w [...].docx

2022-01-28 13:56 Zakład Usług Komunalnych 13.Pytania do SWZ wraz z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami

13. Pytania do SWZ w [...].docx

2022-01-21 13:49 Zakład Usług Komunalnych 12. Uwzględnienie odwołania - 17.01.2022 r.

12. Uwzględnienie od [...].zip

2022-01-21 13:40 Zakład Usług Komunalnych The message was withdrawn by the Buyer.
2022-01-21 13:39 Zakład Usług Komunalnych 11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

11. Ogłoszenie o zmi [...].pdf

2022-01-14 09:13 Zakład Usług Komunalnych 10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 14.01.2022 r.

10. Ogłoszenie o zmi [...].pdf

2022-01-14 09:12 Zakład Usług Komunalnych 9. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

9. Zmiana terminu sk [...].doc

2021-12-28 12:24 Zakład Usług Komunalnych 8a. Odwołanie z dnia 27.12.2021 r.

Odwołanie z 27.12.20 [...].zip

2021-12-28 12:22 Zakład Usług Komunalnych 8. Zawiadomienie o wpłynięciu odwołania

8. Zawiadomienie o w [...].doc

8. Zawiadomienie o w [...].xades

2021-12-28 12:21 Zakład Usług Komunalnych 7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 28.12.2021 r.

7. Ogłoszenie o zmia [...].pdf

2021-12-28 12:20 Zakład Usług Komunalnych 6. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

6. Zmiana terminu sk [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 4570