Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 13/L/21 DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO

Grażyna Sacharko
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku Department: Zespół ds. Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 14-09-2021 14:51:00
Placing offers : 24-09-2021 09:30:00
Offers opening : 24-09-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 172.1 2021-09-14 14:51:00 Proceeding
SWZ.doc doc 1300 2021-09-14 14:51:00 Proceeding
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SWZ.docx docx 40.34 2021-09-20 12:59:53 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ.docx docx 41.16 2021-09-21 14:46:13 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 5.docx docx 35.96 2021-09-22 12:33:30 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.docm docm 82.02 2021-09-24 11:58:28 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Zadania nr 2, 3 i 4.docx docx 101.46 2021-10-11 13:32:58 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 6.docx docx 26.5 2021-10-11 13:33:48 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Zadania nr 1.docx docx 100.83 2021-10-12 13:01:13 Public message

Announcements

2021-10-12 13:01 Grażyna Sacharko Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Zadania nr 1

Informacja o wyborze [...].docx

2021-10-11 13:33 Grażyna Sacharko Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Zadania nr 6

Informacja o unieważ [...].docx

2021-10-11 13:32 Grażyna Sacharko Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Zadania nr 2, 3 i 4

Informacja o wyborze [...].docx

2021-09-24 11:58 Grażyna Sacharko INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].docm

2021-09-24 09:30 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp Zamawiający informuje, że kwota, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 170.929,29 zł brutto, w tym na:
Zadanie nr 1 - 70.400,00 zł brutto
Zadanie nr 2 - 33.000,00 zł brutto
Zadanie nr 3 - 10.000,00 zł brutto
Zadanie nr 4 - 10.500,00 zł brutto
Zadanie nr 5 - 21.929,29 zł brutto
Zadanie nr 6 - 25.100,00 zł brutto
2021-09-22 12:33 Grażyna Sacharko Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 5

Informacja o unieważ [...].docx

2021-09-21 14:46 Grażyna Sacharko Wyjaśnienia treści SWZ

Wyjaśnienia treści S [...].docx

2021-09-20 12:59 Grażyna Sacharko Wyjaśnienia i modyfikacja treści SWZ

Wyjaśnienia i modyfi [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 631