Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OR-III.271.2.11.2021 REWITALIZACJA BUDYNKU GORLICKIEGO CENTRUM KULTURY W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”

Zamówienia Publiczne UM Gorlice
Miasto Gorlice
Deadlines:
Published : 21-07-2021 13:34:00
Placing offers : 02-09-2021 13:00:00
Offers opening : 02-09-2021 13:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu - Rewitalizacja budynku GCK.pdf pdf 151.21 2021-07-21 13:34:00 Proceeding
SWZ - Rewitalizacja budynku GCK.pdf pdf 1242.71 2021-07-21 13:34:00 Proceeding
SWZ - Rewitalizacja budynku GCK.docx docx 130.06 2021-07-21 13:34:00 Proceeding
zał. nr 1 do SWZ - Program funkcjonalno - użytkowy wraz z załącznikami.pdf pdf 29487.98 2021-07-21 13:34:00 Proceeding
Zał. nr 2- 9 do SWZ - Rewitalizacja GCK.7z 7z 192.17 2021-07-21 13:34:00 Proceeding
Wyjaśnienia w sprawie obowiązkowej wizji lokalnej - z dnia 29.07.2021 r..pdf pdf 40.32 2021-07-29 13:38:03 Public message
Wyjaśnienia w sprawie obowiązkowej wizji lokalnej - z dnia 29.07.2021 r..docx docx 63.39 2021-07-29 13:38:03 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - z dnia 04.08.2021 r..pdf pdf 39.67 2021-08-04 11:48:42 Public message
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ - z dnia 04.08.2021 r..pdf pdf 62.57 2021-08-04 11:48:42 Public message
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ z dnia 04.08.2021 r..docx docx 66.17 2021-08-04 11:48:42 Public message
Brakujące strony 11-20 zał. nr 14 (Mechanika i oświetlenie sceniczne) do Programu funkcjonalno - użytkowego (zał. nr 1 do SWZ) - załącznik do pisma z dnia 04.08.2021 r..pdf pdf 864.96 2021-08-04 11:48:42 Public message
ogłoszenie z dnia 18.08.2021 o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 35 2021-08-18 15:13:28 Public message
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ z dnia 18.08.2021 OR-III.271.2.11.2021.pdf pdf 430.49 2021-08-18 15:13:28 Public message
Zał nr 3 do SWZ - formularz oferty wersja po zmianie SWZ z dnia 18.08.2021.docx docx 33.01 2021-08-18 15:13:28 Public message
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ - z dnia 30.08.2021 r..pdf pdf 62.92 2021-08-30 15:03:59 Public message
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ - z dnia 30.08.2021 r..docx docx 68.3 2021-08-30 15:03:59 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - z dnia 30.08.2021 r..pdf pdf 39.94 2021-08-30 15:03:59 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 35.69 2021-09-02 15:29:58 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 61.87 2021-09-02 15:29:58 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 44.64 2021-09-15 14:39:58 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.docx docx 58.95 2021-09-15 14:39:58 Public message

Announcements

2021-09-15 14:39 Zamówienia Publiczne UM Gorlice Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

Zawiadomienie o unie [...].docx

2021-09-02 15:29 Zamówienia Publiczne UM Gorlice Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].docx

2021-09-02 13:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 7 702 000,00 zł
2021-08-30 15:03 Zamówienia Publiczne UM Gorlice Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i zmiana treści SWZ z dnia 30.08.2021 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - z dnia 30.08.2021 r.

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

Wyjaśnienia i zmiana [...].docx

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-08-18 15:13 Zamówienia Publiczne UM Gorlice Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i zmiana treści SWZ z dnia 18.08.2021 r.
Ogłoszenie z dnia 18.08.2021 r. o zmianie ogłoszenia.

ogłoszenie z dnia 18 [...].pdf

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

Zał nr 3 do SWZ - fo [...].docx

2021-08-04 11:48 Zamówienia Publiczne UM Gorlice Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - z dnia 04.08.2021 r.
Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i zmiany treści SWZ - z dnia 04.08.2021 r.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

Wyjaśnienia i zmiana [...].docx

Brakujące strony 11- [...].pdf

2021-07-29 13:38 Zamówienia Publiczne UM Gorlice Wyjaśnienia w sprawie obowiązkowej wizji lokalnej

Wyjaśnienia w sprawi [...].pdf

Wyjaśnienia w sprawi [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2129