Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DDD.65141.1.2020 Wyłonienie Beneficjenta poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Rolnictwa ekologicznego

Departament Działań Delegowanych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Department: Centrala
Deadlines:
Published : 22-06-2021 09:32:00
Placing offers : 28-09-2021 11:00:00
Offers opening : 28-09-2021 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE w dniu 22.06.2021.pdf pdf 159.75 2021-06-22 09:32:00 Proceeding
2. Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 2122.56 2021-06-22 09:32:00 Proceeding
3. Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 704.17 2021-06-22 09:32:00 Proceeding
4. Załącznik nr 8 do SWZ - Wzór umowy wraz z załącznikami.rar rar 1602.54 2021-06-22 09:32:00 Proceeding
7. Materiał pomocniczy - wersje edytowalne załączników.docx docx 92.29 2021-06-22 09:32:00 Proceeding
5. Załącznik nr 9 do SWZ - ESPD (JEDZ).xml xml 136.38 2021-06-22 09:32:00 Proceeding
6. Załącznik nr 10 do SWZ - Wzór Wniosku o Płatność.xlsx xlsx 643.23 2021-06-22 09:32:00 Proceeding
11. Zmiana nr 2 Ogłoszenie o zamówieniu opublikowana w DUUE 26.07.2020 r..pdf pdf 67.64 2021-07-26 09:08:44 Public message
Pytania i odpowiedzi do SWZ oraz zmiana terminu składania ofert.pdf pdf 162.61 2021-07-23 13:24:56 Public message
Zmiana nr 1 Ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w DUUE 21.07.2021 r..pdf pdf 71.13 2021-07-23 13:24:56 Public message
Zmiana nr 2 Ogłoszenia o zamówieniu wyslana do DUUE 21.07.2021 r..pdf pdf 72.46 2021-07-23 13:24:56 Public message
Zmiana nr 3 Ogłoszenia o zamówieniu wysłana do DUUE 06.08.2021 r..pdf pdf 74.4 2021-08-09 13:54:57 Public message
Pytania i odpowiedzi_cz. 2 oraz informacja o zmianie terminu składania ofert.pdf pdf 6921.77 2021-08-09 13:54:57 Public message
Materiał pomocniczy_ załączniki nr 7c i 7d do SWZ w wersji edytowalnej.docx docx 26.97 2021-08-09 13:54:57 Public message
Zmiana nr 3 Ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w DUUE w dniu 11.08.2021 r..pdf pdf 71.29 2021-08-11 10:25:49 Public message
Pytania i odpowiedzi cz. 3.pdf pdf 77.41 2021-08-16 12:00:38 Public message
Pytania i odpowedzi cz. 4.pdf pdf 72.39 2021-08-24 14:33:06 Public message
Pytania i odpowiedź na pytania cz. 5.pdf pdf 1359.59 2021-09-03 15:26:09 Public message
Ogłoszenie przekazane do publikacji w DUUE w dniu 06.09.2021.pdf pdf 72.33 2021-09-08 08:50:14 Public message
Zmiana SWZ - zmiana terminu składania i otwarcia ofert.pdf pdf 272.04 2021-09-08 09:02:31 Public message
Zmiana nr 4 Ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w DUUE w dniu 10.09.2021 r..pdf pdf 67.64 2021-09-13 11:05:41 Public message
Pytania i odpowiedzi cz. 6.pdf pdf 77.33 2021-09-09 11:34:36 Public message
Zmiana Ogłoszenia przekazana do DUUE w dniu 14.09.2021 r..pdf pdf 72.34 2021-09-16 13:05:16 Public message
Zmiana zapisów SWZ w zakreise terminu składania ofert.pdf pdf 267.81 2021-09-16 13:05:16 Public message
Zmiana Ogłoszenia opublikowana w DUUE w dniu 17.09.2021 r..pdf pdf 67.67 2021-09-17 14:53:45 Public message
Zmiana ogłoszenia przekazana do DUUE w dniu 21.09.2021 r..pdf pdf 72.34 2021-09-23 15:01:44 Public message
Zmiana umowy i terminu otwarcia ofert.pdf pdf 289.34 2021-09-23 15:01:44 Public message
Załącznik nr 8 do SWZ - Wzór formularza umowy.pdf pdf 1961.27 2021-09-23 15:01:44 Public message
Zmiana ogłoszenia opublikowana w DUUE w dniu 24.09.2021 r..pdf pdf 67.79 2021-09-24 10:40:07 Public message
Informacja z otwarcia ofert_28.09.2021 r..pdf pdf 84.34 2021-09-29 13:01:04 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 125.95 2021-12-30 10:02:41 Public message

Announcements

2021-12-30 10:02 Departament Działań Delegowanych Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-09-29 13:01 Departament Działań Delegowanych Informacja z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 28.09.2021 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-09-28 11:00 Buyer message Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia 50 533 502,50 zł brutto.
2021-09-24 10:40 Departament Działań Delegowanych Zmiana Ogłoszenia opublikowana w DUUE w dniu 24.09.2021 r.

Zmiana ogłoszenia op [...].pdf

2021-09-23 15:01 Departament Działań Delegowanych Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu - przekazana do publikacji w DUUE w dniu 21.09.2021 r. oraz zmiana SWZ

Zmiana ogłoszenia pr [...].pdf

Zmiana umowy i termi [...].pdf

Załącznik nr 8 do SW [...].pdf

2021-09-17 14:53 Departament Działań Delegowanych Zmiana Ogłoszenia opublikowana w DUUE w dniu 17.09.2021 r.

Zmiana Ogłoszenia op [...].pdf

2021-09-16 13:05 Departament Działań Delegowanych Zmiana SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą. Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu przekazana do publikacji w DUUE w dniu 14.09.2021 r.

Zmiana Ogłoszenia pr [...].pdf

Zmiana zapisów SWZ w [...].pdf

2021-09-13 11:05 Departament Działań Delegowanych Zmiana ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w DUUE 10.09.2021 r.

Zmiana nr 4 Ogłoszen [...].pdf

2021-09-09 11:34 Departament Działań Delegowanych Pytania i odpowiedzi na pytania cz. 6

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2021-09-08 09:02 Departament Działań Delegowanych Zmiana SWZ - zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Zmiana SWZ - zmiana [...].pdf

2021-09-08 08:50 Departament Działań Delegowanych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane do publikacji w DUUE w dniu 06.09.2021 r. - zmiana terminu otwarcia ofert

Ogłoszenie przekazan [...].pdf

2021-09-03 15:26 Departament Działań Delegowanych Pytania i odpowiedzi na pytania cz. 5

Pytania i odpowiedź [...].pdf

2021-08-24 14:33 Departament Działań Delegowanych Pytania i odpowiedzi na pytania do SWZ.

Pytania i odpowedzi [...].pdf

2021-08-16 12:00 Departament Działań Delegowanych Pytania i odpowiedzi na pytania do SWZ.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2021-08-11 10:25 Departament Działań Delegowanych Zmiana nr 3 Ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w DUUE w dniu 11.08.2021 r.

Zmiana nr 3 Ogłoszen [...].pdf

2021-08-09 13:54 Departament Działań Delegowanych Zmiana nr 3 Ogłoszenia o zamówieniu wysłana do DUUE w dniu 06.08.2021 r.
Pytania do SWZ z odpowiedziami Zamawiającego wraz z informacją o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.
Materiał pomocniczy - załączniki nr 7c i 7d do SWZ w wersji edytowalnej.

Zmiana nr 3 Ogłoszen [...].pdf

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Materiał pomocniczy_ [...].docx

2021-07-26 09:08 Departament Działań Delegowanych 11. Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w DUUE w dniu 26.07.2021 r.

11. Zmiana nr 2 Ogło [...].pdf

2021-07-23 13:24 Departament Działań Delegowanych 8. Zmiana nr 1 Ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w DUUE 21.07.2021 r.
9. Zmiana nr 2 Ogłoszenia o zamówieniu wysłana do DUUE 21.07.2021 r.
10. Pytania i odpowiedzi na pytania do SWZ oraz zmiana terminu składania ofert.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Zmiana nr 1 Ogłoszen [...].pdf

Zmiana nr 2 Ogłoszen [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 5033