Witamy na dedykowanej stronie platformy zakupowej dla wykonawców Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Platforma Zakupowa

Witamy na platformie zakupowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Platforma zakupowa Open Nexus to narzędzie do przejrzystej komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W tym miejscu zamieszczane będą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez Centralę i Oddziały Regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wykonawcy składają oferty bezpośrednio na stronach, na których publikowane są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 17.00 pod nr tel. 22 101 02 02.
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez Centralę i Oddziały Regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa bez użycia platformy zakupowej dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego www.arimr.gov.pl.

Instrukcje dla Wykonawców [kliknij tutaj]