Instrukcje dla Wykonawców

PODSTAWOWE FUNKCJONALNOŚCI:

1. Instrukcja: Numer ID

2. Instrukcja: Rejestracja, logowanie oraz reset hasła

3. Instrukcja: Widok niezalogowany

4. Instrukcja: Widok zalogowany - panel dostawcy

5. Instrukcja: Składanie ofert

6. Instrukcja: Wycofanie / ponowne złożenie oferty

7. Instrukcja: Składanie oferty JEDZ ESPD

8. Instrukcja: Usunięcie konta z www.platformazakupowa.pl

 

PODPIS KWALIFIKOWANY:
1. Instrukcja:  Podpisywanie oferty za pomocą Szafir 2.0 - Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. 
2. Instrukcja:  Podpisywanie oferty za pomocą proCertum SmartSign - Powszechn centrum certyfikaty CERTUM
3. Instrukcja:  Podpisywanie oferty za pomocą PWPW Sign 5.0 - Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum
 

 

Sprzedajesz? Poznaj platformę Open NexusInstrukcja zawiera:


1. Rejestracja na platformie (00:05)
2. Dodawanie tagów (02:14)
3. Grupy dostawców (03:19)
4. Widok kupca / zamawiającego (03:57)
5. Składanie oferty na platformie (04:39)
6. Składanie oferty przez plik XLS (05:25)