InstrukcjeInstrukcje Dostawcy platformy zakupowej Open Nexus


1. Film obrazujący pierwsze kroki na platformie zakupowej

Film zawiera kroki:
- rejestracja na platformie zakupowej
- dodawanie pracownika do firmy na platformie zakupowej
- dodawanie tagów do firmy
- ustawianie uprawnień i struktury firmowej
- dodawanie firmy do grup dostawców

2. Instrukcja obsługi platformy zakupowej

3. Instrukcja wypełniania pliku XLS w celu ofertowania