Instrukcje dla Wykonawców

​SKŁADANIE OFERT W POSTĘPOWANIACH:
 1. Instrukcja: Pełna instrukcja tekstowa składania ofert, wysyłania wiadomości w Ogłoszeniu o Zamówieniu (UE/PL)
 2. Instrukcja: Przykładowe składanie oferty, wysyłanie wiadomości w Ogłoszeniu o Zamówieniu (UE/PL)
 3. Instrukcja: Składanie ofert w postępowaniu poniżej progu - zapytanie ofertowe
 4. Instrukcja: Jak pakować pliki o dużym rozmiarze
 5. Instrukcja: Wycofanie / ponowne złożenie oferty

PODSTAWOWE FUNKCJONALNOŚCI PLATFORMY:
 1. Instrukcja: Numer ID
 2. Instrukcja: Rejestracja, logowanie oraz reset hasła
 3. Instrukcja: Widok niezalogowany
 4. Instrukcja: Widok zalogowany - panel dostawcy
 5. Instrukcja: Usunięcie konta z www.platformazakupowa.pl

PODPIS KWALIFIKOWANY (weryfikacja podpisu):
 1. Instrukcja:  Podpisywanie pliku XML za pomocą Szafir 2.0 - Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. 
 2. Instrukcja:  Podpisywanie pliku XML za pomocą proCertum SmartSign - Powszechn centrum certyfikaty CERTUM
 3. Instrukcja:  Podpisywanie pliku XM Lza pomocą PWPW Sign 5.0 - Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum

 

POMOC ZDALNA:
Do pomocy zdalnej potrzebujesz przeglądarki Google Chrome lub przeglądarki Firefox Mozilla z darmową wtyczką umożliwiającą wideokonferencje.

 1. Google Meet (Google Chrome)
 2. Google Hangout
 3. Join.me

Sprzedajesz? Poznaj platformę Open NexusInstrukcja zawiera:


1. Rejestracja na platformie (00:05)
2. Dodawanie tagów (02:14)
3. Grupy dostawców (03:19)
4. Widok kupca / zamawiającego (03:57)
5. Składanie oferty na platformie (04:39)
6. Składanie oferty przez plik XLS (05:25)