InstrukcjeInstrukcje Dostawcy platformy zakupowej Open Nexus


1. Film obrazujący pierwsze kroki na platformie zakupowej

Film zawiera kroki:
- rejestracja na platformie zakupowej
- dodawanie pracownika do firmy na platformie zakupowej
- dodawanie tagów do firmy
- ustawianie uprawnień i struktury firmowej
- dodawanie firmy do grup dostawców

2. Instrukcja obsługi platformy zakupowej

3. Instrukcja wypełniania pliku XLS w celu ofertowaniaSprzedajesz? Poznaj platformę Open NexusInstrukcja zawiera:

 


1. Rejestracja na platformie (00:05)
2. Dodawanie tagów (2:14)
3. Grupy dostawców (3:19)
4. Widok kupca / zamawiającego (3:57)
5. Składanie oferty na platformie (4:39)
6. Składanie oferty przez plik XLS (5:25)