Proceeding: DAZ-Z.272.13.2021 DAZ-Z.272.13.2021 Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania biurowego

Departament Zamówień Publicznych i Administracji
Województwo Pomorskie
Deadlines:
Published : 15-06-2021 10:26:00
Placing offers : 15-07-2021 12:00:00
Offers opening : 15-07-2021 12:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021-OJS114-298937-pl.pdf pdf 197.49 2021-06-15 10:26:00 Proceeding
SWZ - Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania biurowego.pdf pdf 2017.25 2021-06-15 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Wyniki testów PassMark CPU benchmark.pdf pdf 667.98 2021-06-15 10:26:00 Proceeding
Załączniki nr 3, 4, 6, 7 i 8 do SWZ - wersja edytowalna.docx docx 208.13 2021-06-15 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - JEDZ.xml xml 100.49 2021-06-15 10:54:33 Proceeding
Informacja o zmianie treści SWZ - DAZ-Z.272.13.2021.docx docx 242.87 2021-06-18 09:11:59 Public message
Informacja o zmianie treści SWZ - DAZ-Z.272.13.2021.pdf pdf 301.19 2021-06-18 09:11:59 Public message
Ogłoszenie o zmianie 2021_S 117_306041.pdf pdf 67.01 2021-06-18 09:11:59 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ - DAZ-Z.272.13.2021 - skan.pdf pdf 925.12 2021-07-06 14:19:04 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ - DAZ-Z.272.13.2021 - wersja dostępna cyfrowo.docx docx 245.16 2021-07-06 14:19:04 Public message
Informacja z otwarcia ofert - DAZ-Z.272.13.2021 - skan.pdf pdf 240.51 2021-07-15 13:48:07 Public message
Informacja z otwarcia ofert - DAZ-Z.272.13.2021 - wesja dostępna cyfrowo.docx docx 243.55 2021-07-15 13:48:07 Public message

Announcements

2021-07-15 13:48 Departament Zamówień Publicznych i Administracji Informacja z otwarcia ofert z dnia 15.07.2021 r. - w formie skanu oraz wersji dostępnej cyfrowo.

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].docx

2021-07-15 12:00 Buyer message Zamawiający informuje, iż na sfinansowanie zamówienia przeznaczono łączną kwotę 1 101 110,70 zł brutto, w tym na:
1 część: 762 710,70 zł brutto,
2 część: 338 400,00 zł brutto.
2021-07-06 14:19 Departament Zamówień Publicznych i Administracji Pytania i odpowiedzi dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Pytania i odpowiedzi [...].docx

2021-06-18 09:11 Departament Zamówień Publicznych i Administracji Ogłoszenie o zmianie nr 2021/S 117-306041 oraz informacja o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Informacja o zmianie [...].docx

Informacja o zmianie [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 912