Proceeding: ZP.260.4.2021 Opracowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na roboty budowlane oraz z usługą pełnienia nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku oddział w Warszawie – etap I dokumentacja”.

Deadlines:
Published : 12-04-2021 10:16:00
Placing offers : 26-04-2021 10:00:00
Offers opening : 26-04-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dokumentacja.zip zip 134170.24 2021-04-12 10:16:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 117.46 2021-04-12 10:16:00 Proceeding
SWZ - dokumentacja.pdf pdf 17669.59 2021-04-12 10:16:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 - OPZ.pdf pdf 7998.72 2021-04-12 10:16:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy.doc doc 83.5 2021-04-12 10:16:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie dotyczące wykluczenia.docx docx 23.96 2021-04-12 10:16:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków.docx docx 25.98 2021-04-12 10:16:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.docx docx 25.25 2021-04-12 10:16:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 - Wykaz usług.docx docx 27.48 2021-04-12 10:16:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 - Wykaz osób.docx docx 28.82 2021-04-12 10:16:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 13283.22 2021-04-12 10:16:00 Proceeding
Odpowiedz do Wykonawców..pdf pdf 335.06 2021-04-15 13:15:41 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przaznaczyć.pdf pdf 310.39 2021-04-26 10:04:22 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 289.58 2021-04-26 12:08:03 Public message
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 876.51 2021-05-07 14:32:20 Public message

Announcements

2021-05-07 14:32 Urszula Żołek W załączeniu ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2021-04-26 12:08 Urszula Żołek W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-04-26 10:04 Urszula Żołek W załączeniu informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2021-04-15 13:15 Urszula Żołek Dzień dobry,
W załączeniu odpowiedz na zapytanie.

Odpowiedz do Wykonaw [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 643