Proceeding: DPiZP.2610.38.2020 Zakup oprogramowania klasy SAM (Software Asset Management) wraz z wdrożeniem, wsparciem i usługami dodatkowymi

Dział Zamówień Publicznych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Department: Centrala
Deadlines:
Published : 30-03-2021 09:33:00
Placing offers : 26-05-2021 10:30:00
Offers opening : 26-05-2021 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

1. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E.

2. Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ)

3. Materiał pomocniczy - formularze w wersji edytowalnej

4. Załącznik nr 7 do SWZ ESPD (JEDZ)


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Materiał pomocniczy - załaczniki w wersji edytowalnej.docx docx 135.64 2021-03-30 09:33:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz. Urz. UE.pdf pdf 145.82 2021-03-30 09:33:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 2546.17 2021-03-30 09:33:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - plik, w formacie XML, wygenerowany z narzędzia ESPD.xml xml 106.19 2021-03-30 09:33:00 Proceeding
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w Dz. Urz. UE.pdf pdf 65.38 2021-04-27 09:39:56 Public message

Announcements

2021-04-27 09:39 Dział Zamówień Publicznych 1. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w Dz. Urz. UE

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1366