Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 108/020/19 „Wykonanie wysokosprawnego bloku kogeneracji na potrzeby systemu ciepłowniczego Ostrowa Wielkopolskiego i Klastra Energii „Ostrowski Rynek Energetyczny”.

Maciej Hałas
Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA
Deadlines:
Published : 31-12-2020 19:32:00
Placing offers : 31-03-2021 10:00:00
Offers opening : 31-03-2021 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o sprostowaniu5.pdf pdf 71.54 2021-03-15 22:48:41 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 122.53 2020-12-31 19:32:00 Proceeding
SIWZ 108_020_19 ostateczna.pdf pdf 380.53 2020-12-31 19:32:00 Proceeding
Zał.nr 2B do Umowy_Lista personelu_Proj (1).docx docx 114.69 2020-12-31 19:32:00 Proceeding
Zał.nr 2C do Umowy_Lista personelu_Bud (1).docx docx 114.59 2020-12-31 19:32:00 Proceeding
Zał.nr 7_Wzór umowy - ostateczny.pdf pdf 611.97 2020-12-31 19:32:00 Proceeding
Załącznik nr 1_Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.doc.pdf pdf 551.71 2020-12-31 19:32:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SIWZ parametry techniczne.docx docx 120.83 2020-12-31 19:32:00 Proceeding
Załączniki nr 3,4,5 i 6.7z 7z 88.41 2020-12-31 19:32:00 Proceeding
Załącznik nr 1 OPZ - uzupełnienie.zip zip 30476.52 2021-01-20 18:55:20 Proceeding
Ogłoszenie o sprostowaniu.pdf pdf 70.07 2021-01-20 18:55:37 Proceeding
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.docx docx 226.87 2021-01-20 18:55:52 Proceeding
Ogłoszenie o sprostowaniu 2.pdf pdf 84.57 2021-01-28 23:52:25 Proceeding
Ogłoszenie o sprostowaniu 3.pdf pdf 82.38 2021-02-24 19:11:41 Proceeding
Odpowiedzi do pytań 15-03-2021.pdf pdf 192.45 2021-03-15 22:48:10 Public message
warunki przyłączeniowe psg.pdf pdf 111.68 2021-03-15 22:48:10 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 156.3 2021-03-31 15:22:53 Public message
108_020_19 Modyfikacja.pdf pdf 142.99 2021-01-20 18:57:59 Public message
Odpowiedzi do pytań 28-01-2021.pdf pdf 202.93 2021-01-28 23:52:01 Public message
Odpowiedzi do pytań 11-02-2021.pdf pdf 192.81 2021-02-11 22:47:43 Public message
modyfikacja i uzupełnienie 24-02-2021.pdf pdf 135.8 2021-02-24 19:08:10 Public message
Zał.nr 7_Wzór umowy - ostateczny_24_02_2021 (1).pdf pdf 605.16 2021-02-24 19:08:10 Public message
Tabela dla równoważności.docx docx 115.23 2021-02-24 19:08:10 Public message
Załącznik nr 9 do SIWZ Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc doc 185.5 2021-02-24 19:08:10 Public message
modyfikacja wizja 02-03-2021.pdf pdf 109.45 2021-03-02 19:34:29 Public message
Ogłoszenie o sprostowaniu 4.pdf pdf 69.02 2021-03-03 22:34:23 Public message
modyfikacja zmiana terminu 03-03-2021.pdf pdf 110.14 2021-03-03 22:34:23 Public message
Informacja o wyborze Platforma.pdf pdf 65.8 2021-06-30 12:09:14 Public message

Announcements

2021-06-30 12:09 Maciej Hałas Informacja o wyborze oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-03-31 15:22 Maciej Hałas INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2021-03-15 22:48 Maciej Hałas Odpowiedzi na pytania wraz z warunkami przyłączeniowymi.

Odpowiedzi do pytań [...].pdf

warunki przyłączenio [...].pdf

2021-03-03 22:34 Maciej Hałas W załączeniu informacja o zmianie terminu realizacji zamówienia wraz ze sprostowaniem ogłoszenia o zamówieniu.

Ogłoszenie o sprosto [...].pdf

modyfikacja zmiana t [...].pdf

2021-03-02 19:34 Maciej Hałas W załączeniu informacja dotycząca wizji lokalnej.

modyfikacja wizja 02 [...].pdf

2021-02-24 19:08 Maciej Hałas Zamawiający zamieszcza informację o modyfikacji treści SIWZ oraz zmianie terminu składania i otwarcia ofert.

modyfikacja i uzupeł [...].pdf

Zał.nr 7_Wzór umowy [...].pdf

Tabela dla równoważn [...].docx

Załącznik nr 9 do SI [...].doc

2021-02-11 22:47 Maciej Hałas W załączeniu odpowiedzi na pytania.

Odpowiedzi do pytań [...].pdf

2021-02-03 20:18 Maciej Hałas Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych dokonuje modyfikacji treści SIWZ w ten sposób, że uzupełnia opis przedmiotu zamówienia o dodatkową dokumentację techniczną. Ze względu na wielkość plików dokumentacja jest do pobrania pod linkiem:

https://ozcsa-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/maciej_ozcsa_onmicrosoft_com/EiVUeHDZywROpO-yhPTVC6cBkp9v1mGwTq7v8MpS83UTAg?e=rEqggB

W celu pobrania dokumentacji należy skopiować link i wkleić do przeglądarki.
2021-01-28 23:52 Maciej Hałas W załączeniu odpowiedzi na pytania.

Odpowiedzi do pytań [...].pdf

2021-01-20 18:57 Maciej Hałas Informacja o modyfikacji treści SIWZ

108_020_19 Modyfikac [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 5997