Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/220/92/20 Dostawa wysoko specjalistycznych materiałów szewnych na potrzeby Klinicznego Centrum Operacji Robotycznych SPSK-2.

Deadlines:
Published : 30-12-2020 12:10:00
Placing offers : 27-01-2021 09:00:00
Offers opening : 27-01-2021 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP.220.92.20 SIWZ daVinci.doc doc 538 2020-12-30 12:10:00 Proceeding
ZP.220_92_20 zał. 4 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx docx 15.76 2020-12-30 12:10:00 Proceeding
ZP_220_92_20 Ogłoszenie o zamówieniu.docx docx 310.62 2020-12-30 12:10:00 Proceeding
ZP_220_92_20 Zał. nr 1 do SIWZ - OFERTA.rtf rtf 154.66 2020-12-30 12:10:00 Proceeding
ZP_220_92_20 Zał. nr 1a do oferty - NOWE Oświadczenie dot. braku podst. do wykluczenia z postę.docx docx 22.54 2020-12-30 12:10:00 Proceeding
ZP_220_92_20- ZaŁ. nr 5 oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu.rtf rtf 124.32 2020-12-30 12:10:00 Proceeding
ZP_220_92_20 Załącznik nr 3 Wykaz dostaw.rtf rtf 55.08 2020-12-30 12:10:00 Proceeding
ZP_220_92_20_FO_zal 1b_osw_speln wart udz.rtf rtf 75.77 2020-12-30 12:10:00 Proceeding
ZP.220.92.20 Formularz cen jedn..xls xls 203.5 2021-01-04 09:30:30 Public message
ZP.220.92.20 Informacja w zakresie SIWZ.docx docx 147.87 2021-01-04 09:30:30 Public message
ZP_220_92_20 Ogłoszenie zmianie Ogłoszenia.docx docx 309.14 2021-01-04 09:30:30 Public message
ZP_220_92_20 Ogłoszenie zmianie Ogłoszenia nr 2 z 11.01.2021 r..docx docx 309.63 2021-01-11 12:02:20 Public message
ZP_220_92_20 Wyjasnienie nr 1 z dnia 11.01.2020 r.docx docx 147.95 2021-01-11 12:02:20 Public message
ZP_220_92_20 Ogłoszenie zmianie Ogłoszenia nr 3 z dnia 14.01.2021 r..docx docx 309.59 2021-01-14 13:18:43 Public message
ZP_220_92_20 Zmiana terminów z dnia 14.01.2020 r.docx docx 147.79 2021-01-14 13:18:43 Public message
ZP_220_92_20 Ogłoszenie zmianie Ogłoszenia nr 4 z dnia 21.01.2021 r.docx docx 309.74 2021-01-21 08:30:47 Public message
ZP_220_92_20 Wyjasnienie nr 2 z dnia 15.01.2020 r.docx docx 149.77 2021-01-21 08:30:47 Public message
ZP_220_92_20 Zmiana terminów z dnia 21.01.2020 r.docx docx 147.66 2021-01-21 08:30:47 Public message
ZP.220.92.20 Informacja z otwarcia ofert w dniu 27.11.2020 r godz. 09.30.docx docx 165.48 2021-01-28 09:29:14 Public message
ZP.220.92.20 Rozstrzygnięcie postępowania.docx docx 150.67 2021-02-22 14:13:13 Public message

Announcements

2021-02-22 14:13 Wioletta Sybal Szanowni Państwo!
Przekazujemy Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 22.02.2021 r.

ZP.220.92.20 Rozstrz [...].docx

2021-01-28 09:29 Wioletta Sybal INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 27.01.2021 o godz. 09.30

ZP.220.92.20 Informa [...].docx

2021-01-21 08:30 Wioletta Sybal Szanowni Państwo w załączeniu przekazujemy: 1) Wyjaśnienie nr 2, 2) Zmiana terminów w postępowaniu; 3) OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NR 4 z dnia 21.01.2021 r.

ZP_220_92_20 Ogłosze [...].docx

ZP_220_92_20 Wyjasni [...].docx

ZP_220_92_20 Zmiana [...].docx

2021-01-14 13:18 Wioletta Sybal Szanowni Państwo! W załączeniu przekazujemy Zmianę terminów w postępowaniu oraz Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia nr 3

ZP_220_92_20 Ogłosze [...].docx

ZP_220_92_20 Zmiana [...].docx

2021-01-11 12:02 Wioletta Sybal Szanowni Państwo! W załączeniu przekazujemy WYJAŚNIENIE NR 1 z dnia 11.01.2020 r. oraz
Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia nr 2

ZP_220_92_20 Ogłosze [...].docx

ZP_220_92_20 Wyjasni [...].docx

2021-01-04 09:30 Wioletta Sybal Szanowni Państwo w załączeniu przekazujemy:
1) Informację w zakresie SIWZ;
2) Formularz cen jednostkowych;
3) OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.

ZP.220.92.20 Formula [...].xls

ZP.220.92.20 Informa [...].docx

ZP_220_92_20 Ogłosze [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 780