Proceeding: SPZ.271.20.2020 ZAKUP I DOSTAWA: SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, SYMULATORÓW OBRABIAREK CYFROWYCH WRAZ Z SZKOLENIEM ORAZ POMOCY DYDAKTYCZNYCH I WYPOSAŻENIA PRACOWNI ZAWODOWYCH W ZSP NR 2 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PT. „WYSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM”, WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH DZIAŁANIA XI. 3.1 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Tryb:

Joanna Dyguda
Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Department: SPZ
Deadlines:
Posted : 16-10-2020 13:40:00
Placing offers: 29-10-2020 09:30:00
Opening offers : 29-10-2020 10:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 208.68 2020-10-16 13:40:00 Proceeding
SIWZ.zip zip 1730.3 2020-10-16 13:40:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia 22_10_2020.docx docx 146.56 2020-10-22 14:16:33 Public message
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf pdf 69.38 2020-10-22 14:16:33 Public message
Odpowiedzi na pytania 1-3.pdf pdf 334.31 2020-10-22 14:16:33 Public message
Załącznik nr 6 do SIWZ_Wykaz sprzętu_Część III.docx POPRAWIONY.docx docx 102.72 2020-10-22 14:35:40 Public message
Załącznik nr 6 do SIWZ_Wykaz sprzętu_Część II.docx - POPRAWIONY.docx docx 109 2020-10-22 14:35:40 Public message
Załącznik nr 6 do SIWZ_Wykaz sprzętu_Część V poprawiona 2.docx docx 106.97 2020-10-23 15:10:05 Public message
Załącznik nr 6 do SIWZ_Wykaz sprzętu_Część III.docx POPRAWIONY po raz kolejny .docx docx 102.91 2020-10-23 15:10:05 Public message
Załącznik nr 6 do SIWZ_Wykaz sprzętu_Część II.docx - POPRAWIONY po raz kolejny.docx docx 109.34 2020-10-23 15:10:05 Public message
Opis przedmiotu zamówienia 23_10_2020 .pdf pdf 379.65 2020-10-23 15:10:05 Public message
Odpowiedzi na pytania 23_10_2020 ).pdf pdf 305.65 2020-10-23 15:10:05 Public message
wyjaśnienia do SIWZ_27-10-2020.pdf pdf 261.49 2020-10-27 11:15:08 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 240.88 2020-10-29 13:09:40 Public message
informacja o wyborze cz. IV.pdf pdf 269.6 2020-11-12 15:18:03 Public message
informacja o wyborze cz. V.pdf pdf 270.95 2020-11-18 10:53:44 Public message
CZĘŚĆ II i III_informacja o UNIEWAŻNIENIU.pdf pdf 291.07 2020-12-04 14:31:05 Public message
informacja o wyborze cz. I.pdf pdf 270.14 2020-12-11 12:23:02 Public message

Announcements

2020-12-11 12:23 Joanna Dyguda Informacja o wyborze oferty na cz. I

informacja o wyborze [...].pdf

2020-12-04 14:31 Joanna Dyguda Informacja o unieważnieniu postępowania w cz. II, III

CZĘŚĆ II i III_infor [...].pdf

2020-11-18 10:53 Joanna Dyguda Informacja o wyborze na cz. V

informacja o wyborze [...].pdf

2020-11-12 15:18 Joanna Dyguda Informacja o wyborze oferty na cz. IV

informacja o wyborze [...].pdf

2020-10-29 13:09 Joanna Dyguda Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-10-27 11:15 Joanna Dyguda
Wyjaśnienie do SIWZ

wyjaśnienia do SIWZ_ [...].pdf

2020-10-23 15:10 Joanna Dyguda Odpowiedzi na pytania wraz ze zmianami, poprawiony opis przedmiotu zamówienia, poprawione załączniki do SIWZ

Załącznik nr 6 do SI [...].docx

Załącznik nr 6 do SI [...].docx

Załącznik nr 6 do SI [...].docx

Opis przedmiotu zamó [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-10-22 14:35 Joanna Dyguda Poprawione załączniki Nr 6 do SIWZ dla części II i III

Załącznik nr 6 do SI [...].docx

Załącznik nr 6 do SI [...].docx

2020-10-22 14:16 Joanna Dyguda Odpowiedzi na pytania wykonawców, zmiana ogłoszenia, nowy opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamó [...].docx

OGŁOSZENIE O ZMIANIE [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 637