Proceeding: UKW/DZP-282-ZO-B-38/2020 Synteza oligonukleotydów i sekwencjonowanie DNA

Deadlines:
Posted : 31-08-2020 13:46:00
Placing offers: 07-09-2020 10:00:00
Opening offers : 07-09-2020 10:05:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr telefonu wskazanym w zapytaniu ofertowym 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
B-38 Synteza i sekwencjonowanie.docx docx 149.76 2020-08-31 13:46:00 Proceeding
Załącznik nr 1.docx docx 31.41 2020-08-31 13:46:00 Criterium
Załącznik nr 2.docx docx 29.88 2020-08-31 13:46:00 Criterium
informacja o modyfikacji ogłoszenia o wyborze.docx docx 87.7 2020-09-09 10:36:47 Public message
Informacja o udzielonym zamówieniu po modyfikacji.docx docx 887.06 2020-09-09 10:36:47 Public message
Informacja o udzielonym zamówieniu.docx docx 887.08 2020-09-08 10:21:17 Public message
odp. na pytanie 04.09.docx docx 854.48 2020-09-04 09:53:54 Public message
odp. na pytania.docx docx 858.83 2020-09-03 13:18:53 Public message
B-38 - po modyfikacji .docx docx 149.84 2020-09-03 13:18:53 Public message

Announcements

2020-09-09 10:36 Weronika Janecka Informacja o modyfikacji ogłoszenia o wyborze oferty. Informacja o udzielonym zamówieniu po modyfikacji

informacja o modyfik [...].docx

Informacja o udzielo [...].docx

2020-09-08 10:21 Weronika Janecka Informacja o udzielonym zamówieniu.

Informacja o udzielo [...].docx

2020-09-04 09:53 Weronika Janecka Odpowiedź na pytanie.

odp. na pytanie 04.0 [...].docx

2020-09-03 13:18 Weronika Janecka Odpowiedź na pytania.

odp. na pytania.docx

B-38 - po modyfikacj [...].docx

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Synteza oligonukleotydów i sekwencjonowanie DNA Proszę podać cenę za realizację całości zamówienia. Proszę wypełnić formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 1 other - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5621 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 80% Offer value (Buyer requires the attachment of a file)

Załącznik nr 2.docx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji 20% Proszę o wpisanie w Formularzu Ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oferowanego terminu realizacji. Termin musi być zgodny z zakresem podanym w treści zapytania ofertowego. (Buyer requires the attachment of a file)

Załącznik nr 1.docx

(0)
Unlock the form

The number of page views - 198