Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 1/2020 Modernizacja O.Ś.K. Zdroje - etap II

Deadlines:
Published : 31-01-2020 13:23:00
Placing offers : 18-03-2020 13:00:00
Offers opening : 18-03-2020 13:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zal 1 formularz oferty zdroje.doc doc 107.5 2020-01-31 13:23:00 Proceeding
zal 2 umowa.docx docx 114.97 2020-01-31 13:23:00 Proceeding
zal 4 do wzór gwarancji.doc doc 72.5 2020-01-31 13:23:00 Proceeding
zal 6 wzór zobowiązania.doc doc 74.5 2020-01-31 13:23:00 Proceeding
zal 7 oświadczenie o grupie kapitałowej — kopia.doc doc 136.5 2020-01-31 13:23:00 Proceeding
Dokumentacja techniczna.zip zip 464112.56 2020-01-31 13:23:00 Proceeding
Dokumentacja.zip zip 245072.16 2020-01-31 13:23:00 Proceeding
JEDZ.zip zip 83.25 2020-01-31 13:23:00 Proceeding
ogloszenie.pdf pdf 135.32 2020-01-31 13:23:00 Proceeding
siwz.docx docx 166.22 2020-01-31 13:23:00 Proceeding
Modyfikacja SIWZ 1.docx docx 18.63 2020-02-07 12:24:38 Public message
3. Protokół ze spotkanie z Wykonawcami na OSK Zdroje z dnia 10.02.2020_.pdf pdf 44.87 2020-02-12 11:38:19 Public message
pyt. i odp. 1.doc doc 37.5 2020-02-14 12:52:09 Public message
pyt. i odp. 2.doc doc 34 2020-02-18 09:43:42 Public message
Pyt. i odp. 5.doc doc 38 2020-02-20 12:35:13 Public message
Pyt. i odp. 4.doc doc 38 2020-02-20 12:35:13 Public message
Pyt. i odp. 3.doc doc 45.5 2020-02-20 12:35:13 Public message
Pyt. i odp. 10.doc doc 40 2020-03-02 14:31:12 Public message
Pyt. i odp. 7.doc doc 37.5 2020-02-21 12:50:18 Public message
Pyt. i odp. 6.doc doc 56 2020-02-21 12:50:18 Public message
Modyfikacja SIWZ 2.docx docx 23.81 2020-02-21 12:58:15 Public message
Pyt. i odp. 9.doc doc 33.5 2020-02-27 14:26:35 Public message
Pyt. i odp. 8.doc doc 33.5 2020-02-27 14:26:35 Public message
sprostowanie ogłoszenia 1.pdf pdf 71.63 2020-03-02 14:32:30 Public message
Modyfikacja SIWZ 3.docx docx 18 2020-03-02 14:32:30 Public message
Pyt. i odp. 11.doc doc 37.5 2020-03-16 11:04:04 Public message
Informacja z otwarcia ofert .pdf pdf 100.69 2020-03-18 14:31:45 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania .pdf pdf 65.95 2020-03-19 11:31:59 Public message

Announcements

2020-03-19 11:31 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje informację o unieważnieniu postępowania.

Informacja o unieważ [...].pdf

2020-03-18 14:31 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-03-16 11:04 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pyt. i odp. 11.doc

2020-03-02 14:32 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje modyfikację treści siwz i sprostowanie ogłoszenia.

sprostowanie ogłosze [...].pdf

Modyfikacja SIWZ 3.d [...].docx

2020-03-02 14:31 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pyt. i odp. 10.doc

2020-02-27 14:26 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pyt. i odp. 9.doc

Pyt. i odp. 8.doc

2020-02-21 12:58 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje modyfikację treści siwz.

Modyfikacja SIWZ 2.d [...].docx

2020-02-21 12:50 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pyt. i odp. 7.doc

Pyt. i odp. 6.doc

2020-02-20 12:35 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pyt. i odp. 5.doc

Pyt. i odp. 4.doc

Pyt. i odp. 3.doc

2020-02-18 09:43 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami.

pyt. i odp. 2.doc

2020-02-14 12:52 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami.

pyt. i odp. 1.doc

2020-02-12 11:38 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje informację z zabrania z Wykonawcami.

3. Protokół ze spotk [...].pdf

2020-02-07 12:24 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje modyfikację treści siwz.

Modyfikacja SIWZ 1.d [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 3030